Uttrycksformer för upptäckare – grundskolan

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för naturvetenskap och teknik fördjupar lärandet. Här hittar du många spännande texttyper och genrer som kan inspirera eleverna till att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap.

Elever arbetar i klassrummet

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Här får du inspiration till att arbeta med olika typer av texter och andra uttrycksformer inom naturvetenskap och teknik. Materialet är riktat till årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Oavsett vilken årskurs du arbetar med kan du anpassa exemplen till din elevgrupp. I fördjupningsmaterialet ges förslag på många olika muntliga och skriftliga presentationsformer.

Fler förslag på uttrycksformer hittar du i materialet för förskolan och gymnasiet. Titta gärna på det och utveckla idéerna så att de passar din elevgrupp.

Uttrycksformer för upptäckare – förskolan

Uttrycksformer för upptäckare – gymnasieskolan

Konkreta tips

Texter och andra framställningar

Digitala presentationer

Digitala presentationsformer kan ge eleverna en extra motivation i arbetet med naturvetenskap och teknik. Med enkla digitala verktyg kan eleverna göra tilltalande presentationer inom olika arbetsområden. Genom att ge eleverna instruktioner om hur dessa kan byggas upp och anpassas till mottagaren och sammanhanget kan eleverna komma längre i sitt lärande.

Årskurs 1-3 Bildblogg Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 4-6 Instruktionsfilm Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 7-9 Hemsida Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Journalistiska texter

Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik ger eleverna ett tillfälle att göra research och intervjuer inom olika ämnesområden. Det är också en möjlighet att förklara frågor som rör naturen och tekniken till en bestämd målgrupp. Att skriva journalistiska texter kan bli en autentisk uppgift som även andra än läraren får ta del av. Eleverna kan till exempel göra en klasstidning och publicera den som en pappers-, vägg- eller nättidning.

Årskurs 1-3 Artikeluppslag Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 4-6 Reportageuppslag Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 7-9 Granskande uppslag Pdf, 865 kB, öppnas i nytt fönster.

Litterära presentationer

Litterära och berättande texter är något som eleverna börjar skriva redan i grundskolans tidiga årskurser. Som lärare kan man ta vara på deras erfarenheter av detta för att få dem att känna sig bekväma även med ett naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Med ett faktainnehåll från till exempel vetenskapens historia eller tekniska förändringar genom tiderna kan eleverna gestalta spännande händelser på många olika sätt.

Årskurs 1-3 Diktsamling Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 4-6 Serie Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 7-9 Novell Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Reklam och information

I reklamen används ofta naturvetenskapliga och tekniska argument för att övertyga oss att köpa olika produkter och tjänster. Genom att arbeta med reklam och information får eleverna använda sin kreativitet för att väcka intresse för produkter som de har utvecklat eller testat själva i ämnena biologi, kemi, fysik eller teknik. De får också möjlighet att reflektera över och granska den reklam som de själva möter i vardagen.

Årskurs 1-3 Affisch Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 4-6 Konsumenttest Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 7-9 Annons Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupning - presentationsformer

Fördjupningsmaterialet spänner över fyra muntliga presentationsformer och 13 skriftliga. Beroende på om eleverna ska få arbeta med att argumentera, dokumentera, rapportera, instruera eller beskriva finns många olika uttrycksformer att välja på.

Muntliga presentationer

Radioreportage Pdf, 202 kB, öppnas i nytt fönster.

Radioreportage – exempeltext ”Bland bakterier, virus och parasiter” Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation Pdf, 385 kB, öppnas i nytt fönster.

Informerande presentation – exempeltext ”Manus till presentation av uppfinningen Solvatten” Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster.

Informerande presentation – exempeltext ”Ljudsatt powerpointpresentation till uppfinningen Solvatten" Powerpoint, 19 MB, öppnas i nytt fönster.

Samtal och diskussioner

Podcast Pdf, 252 kB, öppnas i nytt fönster.

Podcast – exempeltext ”Podcasten AVOG diskuterar för- och nackdelar med genmodifierade växter” Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.

Debatt Pdf, 251 kB, öppnas i nytt fönster.

Debatt/rollspel – exempeltext ”Debatt om parabener” Pdf, 53 kB, öppnas i nytt fönster.

Journalistiska texter

Notis Pdf, 296 kB, öppnas i nytt fönster.

Notis – exempeltext ”Nya kärl för sopsortering” Pdf, 26 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsartikel Pdf, 440 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsartikel – exempeltext ”Dyrt att strunta i sopsortering” Pdf, 46 kB, öppnas i nytt fönster.

Populärvetenskaplig artikel Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster.

Populärvetenskaplig artikel – exempeltext ”Plankton påverkar hela havet” Pdf, 57 kB, öppnas i nytt fönster.

Argumenterande texter

Insändare Pdf, 229 kB, öppnas i nytt fönster.

Insändare – exempeltext ”Inför köttfri dag i skolan” Pdf, 27 kB, öppnas i nytt fönster.

Krönika Pdf, 229 kB, öppnas i nytt fönster.

Krönika – exempeltext ”Utan blommor dog mammutarna ut” Pdf, 46 kB, öppnas i nytt fönster.

Debattartikel Pdf, 224 kB, öppnas i nytt fönster.

Debattartikel – exempeltext ”Använd mindre plast för havens och hälsans skull” Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapporter

Labbrapport Pdf, 241 kB, öppnas i nytt fönster.

Labbrapport – exempeltext ”Labbrapport blindtest” Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Kort vetenskaplig rapport Pdf, 302 kB, öppnas i nytt fönster.

Kortare vetenskaplig rapport – exempeltext ”Lejons jaktbeteende” Pdf, 474 kB, öppnas i nytt fönster.

Fler användbara texttyper

Bruksanvisning Pdf, 412 kB, öppnas i nytt fönster.

Bruksanvisning – exempeltext ”Smart mobil Yphaxophone7” Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.

Referat Pdf, 277 kB, öppnas i nytt fönster.

Referat – exempeltext ”Referat av Plankton påverkar hela havet” Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.

Pressrelease Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster.

Efterlysning Pdf, 292 kB, öppnas i nytt fönster.

Efterlysning – exempeltext ”Vild amurleopard efterlyses” Pdf, 84 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagbok Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagbok – exempeltext ”Saturnus dagbok” Pdf, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Inspiration

Genom att arbeta i projektform och variera uttrycksformerna får NO-lärarna Jenny Palmqvist och Max Wejstorp elevernas engagemang – och språkutveckling – på köpet.
– Vi jobbar ständigt med elevernas språk, det har blivit en naturlig del av vardagen, säger Max Wejstorp. Läs mer om hur de arbetar i reportaget.

Arbete i projektform utvecklar elevernas NO-språk Länk till annan webbplats.

Material för kollegialt lärande

Lär dig mer om hur du kan hjälpa eleverna att förstå och använda ett ämnesspecifikt språk inom naturvetenskap och teknik. På Lärportalen finns material framtaget för kollegialt lärande med kollegor och arbetslag. Materialet presenteras i moduler.

Lärportalen: Främja elevers lärande i NO Länk till annan webbplats.

Stödmaterial och filmer

Film: Språk i alla ämnen, del 1 (tid 23:48 min.)

I filmen samtalar forskarna Anna Palmér och Åsa af Geijerstam om språkets betydelse för lärande i alla ämnen.

Film: Språk i alla ämnen, del 2 (tid: 10:01 min.)

Språk i alla ämnen del 2 (Youtube) Länk till annan webbplats.
I filmen beskriver forskaren Åsa af Geijerstam hur vardagsspråk och skolspråk skiljer sig åt.

Film: Språk- och kunskapsutvecklande arbete (tid 14:02 min.)

I filmen samtalar Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som andraspråk om frågor om rör språk- och kunskapsutvecklande undervisning med Skolverkets undervisningsråd Helena Karis och Anna Österlund.

Film: Språk- och kunskapsutvecklande arbete– kemi (tid 09:56 min.)

I filmen beskriver kemilärare på Sturebyskolan i Stockholm hur de arbetar för att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig det ämnesspecifika språket.

Film: Språk- och kunskapsutvecklande arbete – teknik (tid 07:35 min.)

I filmen beskriver en lärare på Sjöstadsskolan i Stockholm hur hon arbetar språk - och kunskapsutvecklade i teknikundervisningen i ett arbetsområde där eleverna ska programmera egna spel.

Senast uppdaterad 21 mars 2024