Uttrycksformer för upptäckare – gymnasieskolan

Det naturvetenskapliga och tekniska ämnesspråket är en av nycklarna till elevernas kunskapsutveckling. Här hittar du förslag på hur du kan variera olika språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter, texttyper och redovisningsformer. 

Elever gör grupparbete

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Med exempel från biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik beskriver materialet naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan ha glädje av i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. I fördjupningsmaterialet ges exempel på olika presentationsformer.

Fler förslag på uttrycksformer teknik hittar du i materialet för grundskolan. Titta gärna på det och utveckla idéerna så att de passar din elevgrupp.

Uttrycksformer för upptäckare – grundskolan

Konkreta tips

Texttyper för olika syften

Journalistik

Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik är ett tillfälle för eleverna att göra research och intervjuer inom olika ämnesområden. Eleverna får också möjligheter att förklara frågor som rör naturen och tekniken för en bestämd målgrupp. Det kan dessutom bli en autentisk uppgift som fler än läraren tar del av. Eleverna kan till exempel göra en klasstidning och publicera den som en pappers-, vägg- eller nättidning. Här finns tips om hur du kan stödja elevernas arbete.

TidningsuppslagPDF (pdf, 5 MB)

Digitala presentationer

Många lärare har elever med stor vana vid att använda olika typer av digitala verktyg. Ofta kan digitala presentationsformer ge eleverna en extra motivation i arbetet med naturvetenskap och teknik. Med enkla verktyg kan eleverna göra tilltalande digitala presentationer. Genom att ge eleverna instruktioner om hur sådana kan byggas upp med en variation av text, bild och ljud och anpassas till målgruppen och sammanhanget kan eleverna komma längre i sitt lärande.

WikiartikelPDF (pdf, 2 MB)

Reklam och information

I reklamen används ofta naturvetenskapliga och tekniska argument för att vi ska övertygas att köpa olika produkter och tjänster. Genom att arbeta med reklam och information får eleverna använda sin kreativitet för att väcka intresse för produkter som de har utvecklat eller testat själva i ämnena biologi, kemi, fysik eller teknik. De får också möjlighet att reflektera över och granska den reklam som de själva möter i vardagen.

ReklamkampanjPDF (pdf, 4 MB)

Litterära presentationer

Litterära och berättande texter är något som eleverna börjar skriva redan i grundskolans tidiga årskurser. Som lärare kan man ta vara på detta för att få eleverna att känna sig bekväma även med ett naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Med ett faktainnehåll från till exempel vetenskapens historia eller tekniska förändringar genom tiderna kan eleverna gestalta spännande händelser på många olika sätt.

PersonporträttPDF (pdf, 6 MB)

Fördjupning - presentationsformer

Fördjupning – presentationsformer

Fördjupningsmaterialet spänner över fyra muntliga presentationsformer och tio skriftliga. Beroende på om eleverna ska få arbeta med att argumentera, dokumentera, rapportera, instruera eller beskriva finns många olika uttrycksformer att välja på.

Muntliga presentationer

RadioreportagePDF (pdf, 191 kB)

Radioreportage – exempeltext ”Bland bakterier, virus och parasiter”PDF (pdf, 50 kB)

PresentationPDF (pdf, 378 kB)

Informerande presentation – exempeltext ”Manus till presentation av uppfinningen Solvatten”PDF (pdf, 113 kB)

Informerande presentation – exempeltext ”Ljudsatt powerpointpresentation till uppfinningen Solvatten"Powerpoint (powerpoint, 19 MB)

Samtal och diskussioner

PodcastPDF (pdf, 247 kB)

Podcast – exempeltext ”Podcasten AVOG diskuterar för- och nackdelar med genmodifierade växter”PDF (pdf, 50 kB)

DebattPDF (pdf, 244 kB)

Debatt/rollspel – exempeltext ”Debatt om parabener”PDF (pdf, 53 kB)

Journalistiska texter

NyhetsartikelPDF (pdf, 436 kB)

Nyhetsartikel – exempeltext ”Dyrt att strunta i sopsortering”PDF (pdf, 46 kB)

Populärvetenskaplig artikelPDF (pdf, 172 kB)

Populärvetenskaplig artikel – exempeltext ”Plankton påverkar hela havet”PDF (pdf, 56 kB)

Argumenterande texter

KrönikaPDF (pdf, 224 kB)

Krönika – exempeltext ”Utan blommor dog mammutarna ut”PDF (pdf, 46 kB)

DebattartikelPDF (pdf, 217 kB)

Debattartikel – exempeltext ”Använd mindre plast för havens och hälsans skull”PDF (pdf, 178 kB)

Rapporter

LabbrapportPDF (pdf, 228 kB)

Labbrapport – exempeltext ”Labbrapport blindtest”PDF (pdf, 62 kB)

Kort vetenskaplig rapportPDF (pdf, 290 kB)

Kortare vetenskaplig rapport – exempeltext ”Lejons jaktbeteende”PDF (pdf, 474 kB)

Vetenskaplig rapport - gymnasiearbetePDF (pdf, 244 kB)

Fler användbara texttyper

BruksanvisningPDF (pdf, 407 kB)

Bruksanvisning – exempeltext ”Smart mobil Yphaxophone7”PDF (pdf, 50 kB)

ReferatPDF (pdf, 270 kB)

Referat – exempeltext ”Referat av Plankton påverkar hela havet”PDF (pdf, 50 kB)

PressreleasePDF (pdf, 204 kB)

Pressrelease – exempeltext ”Nobelpriset i fysik 2014”PDF (pdf, 69 kB)

Fördjupning – presentationsformer

Fördjupningsmaterialet spänner över fyra muntliga presentationsformer och tio skriftliga. Beroende på om eleverna ska få arbeta med att argumentera, dokumentera, rapportera, instruera eller beskriva finns många olika uttrycksformer att välja på.

Muntliga presentationer

RadioreportagePDF (pdf, 191 kB)

Radioreportage – exempeltext ”Bland bakterier, virus och parasiter”PDF (pdf, 50 kB)

PresentationPDF (pdf, 378 kB)

Informerande presentation – exempeltext ”Manus till presentation av uppfinningen Solvatten”PDF (pdf, 113 kB)

Informerande presentation – exempeltext ”Ljudsatt powerpointpresentation till uppfinningen Solvatten"Powerpoint (powerpoint, 19 MB)

Samtal och diskussioner

PodcastPDF (pdf, 247 kB)

Podcast – exempeltext ”Podcasten AVOG diskuterar för- och nackdelar med genmodifierade växter”PDF (pdf, 50 kB)

DebattPDF (pdf, 244 kB)

Debatt/rollspel – exempeltext ”Debatt om parabener”PDF (pdf, 53 kB)

Journalistiska texter

NyhetsartikelPDF (pdf, 436 kB)

Nyhetsartikel – exempeltext ”Dyrt att strunta i sopsortering”PDF (pdf, 46 kB)

Populärvetenskaplig artikelPDF (pdf, 172 kB)

Populärvetenskaplig artikel – exempeltext ”Plankton påverkar hela havet”PDF (pdf, 56 kB)

Argumenterande texter

KrönikaPDF (pdf, 224 kB)

Krönika – exempeltext ”Utan blommor dog mammutarna ut”PDF (pdf, 46 kB)

DebattartikelPDF (pdf, 217 kB)

Debattartikel – exempeltext ”Använd mindre plast för havens och hälsans skull”PDF (pdf, 178 kB)

Rapporter

LabbrapportPDF (pdf, 228 kB)

Labbrapport – exempeltext ”Labbrapport blindtest”PDF (pdf, 62 kB)

Kort vetenskaplig rapportPDF (pdf, 290 kB)

Kortare vetenskaplig rapport – exempeltext ”Lejons jaktbeteende”PDF (pdf, 474 kB)

Vetenskaplig rapport - gymnasiearbetePDF (pdf, 244 kB)

Fler användbara texttyper

BruksanvisningPDF (pdf, 407 kB)

Bruksanvisning – exempeltext ”Smart mobil Yphaxophone7”PDF (pdf, 50 kB)

ReferatPDF (pdf, 270 kB)

Referat – exempeltext ”Referat av Plankton påverkar hela havet”PDF (pdf, 50 kB)

PressreleasePDF (pdf, 204 kB)

Pressrelease – exempeltext ”Nobelpriset i fysik 2014”PDF (pdf, 69 kB)

Inspiration

Att låta eleverna författa Wikipediaartiklar är ett perfekt sätt att skapa autenticitet i undervisningen och därmed utveckla elevernas språk. Det menar Dan Frendin, gymnasielärare i naturkunskap på Stagneliusskolan i Kalmar. I reportaget kan du läsa om flera spännande sätt.

Språkutveckling i naturkunskap med Wikipedialänk till annan webbplats

Material för kollegialt lärande

Lär dig mer om hur elevernas lärande i de naturvetenskapliga ämnena kan främjas av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. På Lärportalen finns material framtaget för kollegialt lärande med kollegor och arbetslag. Materialet presenteras i moduler.

Lärportalen: Kommunikation i naturvetenskapliga ämnenlänk till annan webbplats

Stödmaterial och filmer

Film: Språk i alla ämnen, del 1 (tid 23:48 min.)

I filmen samtalar forskarna Anna Palmér och Åsa af Geijerstam om språkets betydelse för lärande i alla ämnen.

Film: Språk i alla ämnen, del 2 (tid: 10:01 min.)

Språk i alla ämnen del 2 (Youtube)länk till annan webbplats
I filmen beskriver forskaren Åsa af Geijerstam hur vardagsspråk och skolspråk skiljer sig åt.

Film: Språk- och kunskapsutvecklande arbete (tid 14:02 min.)

I filmen samtalar Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som andraspråk om frågor om rör språk- och kunskapsutvecklande undervisning med Skolverkets undervisningsråd Helena Karis och Anna Österlund.

Film: Språk- och kunskapsutvecklande arbete– kemi (tid 9:56 min.)

I filmen beskriver kemilärare på Sturebyskolan i Stockholm hur de arbetar för att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig det ämnesspecifika språket.

Film: Språk- och kunskapsutvecklande arbete – teknik (tid 07:35 min.)

I filmen beskriver en lärare på Sjöstadsskolan i Stockholm hur hon arbetar språk - och kunskapsutvecklade i teknikundervisningen i ett arbetsområde där eleverna ska programmera egna spel.

Senast uppdaterad 14 april 2021