Uttrycksformer för upptäckare – gymnasieskolan

Det naturvetenskapliga och tekniska ämnesspråket är en av nycklarna till elevernas kunskapsutveckling. Här hittar du förslag på hur du kan variera olika språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter, texttyper och redovisningsformer. 

Elever gör grupparbete

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Med exempel från biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik beskriver materialet naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan ha glädje av i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. I fördjupningsmaterialet ges exempel på olika presentationsformer.

Fler förslag på uttrycksformer teknik hittar du i materialet för grundskolan. Titta gärna på det och utveckla idéerna så att de passar din elevgrupp.

Uttrycksformer för upptäckare – grundskolan

Konkreta tips

Texttyper för olika syften

Journalistik

Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik är ett tillfälle för eleverna att göra research och intervjuer inom olika ämnesområden. Eleverna får också möjligheter att förklara frågor som rör naturen och tekniken för en bestämd målgrupp. Det kan dessutom bli en autentisk uppgift som fler än läraren tar del av. Eleverna kan till exempel göra en klasstidning och publicera den som en pappers-, vägg- eller nättidning. Här finns tips om hur du kan stödja elevernas arbete.

Tidningsuppslag Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Digitala presentationer

Många lärare har elever med stor vana vid att använda olika typer av digitala verktyg. Ofta kan digitala presentationsformer ge eleverna en extra motivation i arbetet med naturvetenskap och teknik. Med enkla verktyg kan eleverna göra tilltalande digitala presentationer. Genom att ge eleverna instruktioner om hur sådana kan byggas upp med en variation av text, bild och ljud och anpassas till målgruppen och sammanhanget kan eleverna komma längre i sitt lärande.

Wikiartikel Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Reklam och information

I reklamen används ofta naturvetenskapliga och tekniska argument för att vi ska övertygas att köpa olika produkter och tjänster. Genom att arbeta med reklam och information får eleverna använda sin kreativitet för att väcka intresse för produkter som de har utvecklat eller testat själva i ämnena biologi, kemi, fysik eller teknik. De får också möjlighet att reflektera över och granska den reklam som de själva möter i vardagen.

Reklamkampanj Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Litterära presentationer

Litterära och berättande texter är något som eleverna börjar skriva redan i grundskolans tidiga årskurser. Som lärare kan man ta vara på detta för att få eleverna att känna sig bekväma även med ett naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Med ett faktainnehåll från till exempel vetenskapens historia eller tekniska förändringar genom tiderna kan eleverna gestalta spännande händelser på många olika sätt.

Personporträtt Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupning – presentationsformer

Fördjupningsmaterialet spänner över fyra muntliga presentationsformer och tio skriftliga. Beroende på om eleverna ska få arbeta med att argumentera, dokumentera, rapportera, instruera eller beskriva finns många olika uttrycksformer att välja på.

Muntliga presentationer

Radioreportage Pdf, 191 kB, öppnas i nytt fönster.

Radioreportage – exempeltext ”Bland bakterier, virus och parasiter” Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation Pdf, 378 kB, öppnas i nytt fönster.

Informerande presentation – exempeltext ”Manus till presentation av uppfinningen Solvatten” Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster.

Informerande presentation – exempeltext ”Ljudsatt powerpointpresentation till uppfinningen Solvatten" Powerpoint, 19 MB, öppnas i nytt fönster.

Samtal och diskussioner

Podcast Pdf, 247 kB, öppnas i nytt fönster.

Podcast – exempeltext ”Podcasten AVOG diskuterar för- och nackdelar med genmodifierade växter” Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.

Debatt Pdf, 244 kB, öppnas i nytt fönster.

Debatt/rollspel – exempeltext ”Debatt om parabener” Pdf, 53 kB, öppnas i nytt fönster.

Journalistiska texter

Nyhetsartikel Pdf, 436 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsartikel – exempeltext ”Dyrt att strunta i sopsortering” Pdf, 46 kB, öppnas i nytt fönster.

Populärvetenskaplig artikel Pdf, 172 kB, öppnas i nytt fönster.

Populärvetenskaplig artikel – exempeltext ”Plankton påverkar hela havet” Pdf, 56 kB, öppnas i nytt fönster.

Argumenterande texter

Krönika Pdf, 224 kB, öppnas i nytt fönster.

Krönika – exempeltext ”Utan blommor dog mammutarna ut” Pdf, 46 kB, öppnas i nytt fönster.

Debattartikel Pdf, 217 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapporter

Labbrapport Pdf, 228 kB, öppnas i nytt fönster.

Labbrapport – exempeltext ”Labbrapport blindtest” Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Kort vetenskaplig rapport Pdf, 290 kB, öppnas i nytt fönster.

Kortare vetenskaplig rapport – exempeltext ”Lejons jaktbeteende” Pdf, 474 kB, öppnas i nytt fönster.

Vetenskaplig rapport - gymnasiearbete Pdf, 244 kB, öppnas i nytt fönster.

Fler användbara texttyper

Bruksanvisning Pdf, 407 kB, öppnas i nytt fönster.

Bruksanvisning – exempeltext ”Smart mobil Yphaxophone7” Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.

Referat Pdf, 270 kB, öppnas i nytt fönster.

Referat – exempeltext ”Referat av Plankton påverkar hela havet” Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.

Pressrelease Pdf, 204 kB, öppnas i nytt fönster.

Pressrelease – exempeltext ”Nobelpriset i fysik 2014” Pdf, 69 kB, öppnas i nytt fönster.

Material för kollegialt lärande

Lär dig mer om hur elevernas lärande i de naturvetenskapliga ämnena kan främjas av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. På Lärportalen finns material framtaget för kollegialt lärande med kollegor och arbetslag. Materialet presenteras i moduler.

Lärportalen: Kommunikation i naturvetenskapliga ämnen Länk till annan webbplats.

Stödmaterial och filmer

Film: Språk i alla ämnen, del 1 (tid 23:48 min.)

I filmen samtalar forskarna Anna Palmér och Åsa af Geijerstam om språkets betydelse för lärande i alla ämnen.

Film: Språk i alla ämnen, del 2 (tid: 10:01 min.)

Språk i alla ämnen del 2 (Youtube) Länk till annan webbplats.
I filmen beskriver forskaren Åsa af Geijerstam hur vardagsspråk och skolspråk skiljer sig åt.

Film: Språk- och kunskapsutvecklande arbete (tid 14:02 min.)

I filmen samtalar Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som andraspråk om frågor om rör språk- och kunskapsutvecklande undervisning med Skolverkets undervisningsråd Helena Karis och Anna Österlund.

Film: Språk- och kunskapsutvecklande arbete– kemi (tid 9:56 min.)

I filmen beskriver kemilärare på Sturebyskolan i Stockholm hur de arbetar för att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig det ämnesspecifika språket.

Film: Språk- och kunskapsutvecklande arbete – teknik (tid 07:35 min.)

I filmen beskriver en lärare på Sjöstadsskolan i Stockholm hur hon arbetar språk - och kunskapsutvecklade i teknikundervisningen i ett arbetsområde där eleverna ska programmera egna spel.

Senast uppdaterad 13 juni 2024