Om skolutveckling på kollegial grund och beprövad erfarenhet

I oktober 2021 arrangerade vi en digital konferens med fokus på kollegialt lärande. 275 personer deltog i konferensen som riktade sig till de som vi samverkar med inom våra riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers utbildning.

Bild på konferensens moderatorer. De står framför varsitt bord och pratar in i en kamera. I bilden kan man också se ett kontrollrum.

Bakom kulisserna på den digitala konferensen. Konferensens moderatorer från vänster: Maria Ågren och Samanthi Al-Dhaheri.

Tammi Gustafsson Nadel visar upp kunskapsöversikten och tittar in i kameran.

Tammi Gustafsson Nadel.

Tammi Gustafsson-Nadel, undervisningsråd på Skolverket, inledde konferensen med att berätta om Skolverkets kunskapsöversikt ”Att ställa frågor och söka svar”, och hur den kan användas som ett verktyg i arbetet med att utveckla utbildning och undervisning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet.

Kunskapsöversikten lyfter fram aktuell kunskap om vad skollagsskrivningen innebär och hur man kan arbeta för att omsätta den i praktiken; Utmaningen med hur arbetet blir systematiskt och utmaningen med att ge rätt förutsättningar för det som krävs.

- ’Hur kan vi systematiskt utveckla utbildning och undervisning? Vad är det vi kan stödja våra val och beslut på? Vad fungerar för oss och hur vet vi det? Kunskapsöversikten utgår ifrån de frågor som vi som jobbar med utbildning ställer oss i vardagen’ berättade Tammi Gustafsson-Nadel.

Kollegialt lärande är motorn för utveckling

Tammi Gustafsson-Nadel poängterade att tid och forum för kollegialt lärande är en viktig förutsättning för utveckling. Lena Göthe, forskare och universitetsadjunkt, tog vid och föreläste om just kollegialt lärande och om hur processer för skolutveckling på kollegial grund kan se ut.

- Kollegialt lärande handlar inte om att ticka av projekt. Det handlar om att hitta etablerade strukturer för det kollegiala lärandet. Det är motorn i skolutvecklingen, poängterade Lena Göthe.

Lena Göthe tittar in i kameran och ler.

Lena Göthe.

Lena Göthe beskrev hur man kan se undervisning och elevers lärande, kollegialt lärande, kompetensutveckling, skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete som delar av en och samma process. Hon menade att en medvetenhet om att det är viktigt att förena dessa processer leder till en förståelse för hur planering, genomförande och uppföljning av undervisning kan iscensättas som kollegialt lärande. Enligt henne är den processen ett sätt att bedriva ett förankrat och undervisningsnära systematiskt kvalitetsarbete.

Lena Göthe citerade forskaren Helen Timperley för att exemplifiera hur viktigt det är med kollegialt lärande:

- Lärare lär om barns och elevers lärande. Rektorer lär av lärares lärande av barns och elevers lärande. Huvudmän lär om rektorers lärande om lärares lärande om barns och elevers lärande.

Efter föreläsningen med Lena Göthe fick deltagarna arbeta i mindre grupper med kollegialt lärande och pröva på en struktur för samtal kring en observation av en tidigare inspelad undervisningssituation.

Efter gruppdiskussionerna fick deltagarna ta del av två presentationer om utvecklingsarbete om antirasism

Bodens kommun i samarbete med Rädda barnen

Lotta Lindgren, projektledare för Rädda barnen, berättade om ett pågående utvecklingsarbete om antirasism på skolor i Bodens kommun. Målet med arbetet är att förhindra och minska rasism i skolmiljön och utgår ifrån barnens upplevelser av diskriminering och rasism.

Inom projektet samarbetar de med skolledningen i kommunen för att frågorna ska få utrymme i verksamheten. Lärarna kompetensutvecklas och får öka sina kunskaper om vad rasism är, hur rasism tar sig i uttryck och hur rasism påverkar barn. De lär sig att upptäcka rasism så att de kan ingripa när det sker samt får lära sig hur de kan arbeta för att förebygga rasism. Parallellt med utbildningen och samarbetet med skolledningen träffar Rädda barnen referensgrupper med elever för att säkerställa att arbetet fortlöper utifrån deras upplevelser.

Rädda barnen samarbetar också med elevhälsan som har nära kontakt med eleverna. De har också kontakt med Rädda barnens lokalförening i syfte att skapa olika långsiktiga aktiviteter för barnen i Bodens kommun.

Kompetensutveckling för att motverka rasism i skolor i Ludvika kommun

Johanna Danielsson, samordnare, berättade att kommunen under flyktingkrisen 2015 tog emot många asylsökande och att många barn och elever då upplevde diskriminering och rasism i skolan.

För att motverka rasism i förskolan och skolan satsade skolledningen i kommunen samt rektorer och pedagogisk personal på utbildning, kollegiala samtal och värdegrundsarbete. Kommunen fick också processtöd i arbetet för att skapa rätt förutsättningar.

- Begreppet rasism har verkligen fått utrymme i ett bredare sammanhang. En ökad medvetenhet hos var och en inom förvaltningen ger en möjlighet att arbeta för en likvärdig utbildning för varje barn och elev, lyfte Johanna Danielsson.

Dagen avslutades med ett panelsamtal och en avslutande reflektion

Efter föreläsningarna och presentationerna från Rädda barnen och Ludvika kommun fick deltagarna samtala i mindre grupper med stöd av samtalsledare från Skolverket. Samtalsfrågorna handlade bland annat om hur man kan utveckla kollegialt lärande, hur kollegialt lärande kan organiseras och hur resultatet av det kollegiala lärandet kan användas inom utvecklingsarbete i skolan.

Bild på fyra personer som sitter ner på stolar. De pratar med varandra och ler.

Från vänster: Maria Ågren, Tammi Gustafsson-Nadel, Lena Göthe och Samanthi Al-Dhaheri.

Efter gruppdiskussionen samlades alla deltagare för ett panelsamtal mellan föreläsarna Tammi Gustafsson-Nadel och Lena Göthe samt moderatorerna från Skolverket; Samanthi Al-Dhaheri och Maria Ågren. Samtalen kretsade kring frågor om kollegialt lärande, förutsättningar och utmaningar med kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete.

Se delar av konferensen i efterhand

Redigerade inspelningar från nätverkskonferensen 19 oktober 2022.

Film: Tammi Gustafsson-Nadel om kunskapsöversikten "Att ställa frågor och söka svar" (tid 17:18 min.)

Senast uppdaterad 21 april 2023.