Läsa bok: inspirationsföreläsningar om högläsning i förskolan

I samarbete med Svenska barnboksakademin erbjuder Skolverket kommuner författarbesök för förskollärare.

Under 2024 har Skolverket ett samarbete med Svenska barnboksakademin och erbjuder ett antal kommuner författarbesök för förskollärare. En författare eller illustratör från Svenska barnboksakademin kommer då ut vid ett tillfälle och pratar om barnböcker och högläsning med förskollärare. Syftet är att förskolorna ska bli inspirerade att fortsätta utveckla sitt arbete med högläsning och boksamtal.

Konkreta tips

Så går det till

Träffen är i form av en inspirationsföreläsning där upp till 10 förskollärare från både fristående och kommunala förskolor kan delta. Vid ett tillfälle kan två föreläsningar ordnas samma dag så att totalt 20 förskollärare från olika förskolor kan delta. I dessa lite mindre grupper har det funnits möjligheter till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Ansvar

Anmäl ert intresse

Gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret via länken. Formuläret ska fyllas i av dig som är kontaktperson och samordnar de deltagande förskolorna inför besöket. När du fyllt i intresseanmälan kommer vi att ta kontakt med dig.

Om efterfrågan är stor kan vi behöva göra ett urval bland de som har gjort en intresseanmälan. Insatsen är kostnadsfri.

Intresseanmälan författarbesök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskning och fördjupning

Så har andra kommuner gjort

Under våren 2024 har ett antal kommuner fått författarbesök. Då har träffarna varit på stadsbiblioteket och barnbibliotekarien har deltagit. I de fall det funnits en språk-, läs- och skrivutvecklare har även den personen deltagit tillsammans med en eller ett par rektorer. På så sätt kan fortsatt arbete med högläsning, eventuell planering för förskolebiblotek eller andra fortsatta språkutvecklande projekt bli en fortsättning efter inspirationsföreläsningen.

Röster från vårens besök:

  • "Man har ju tyckt om bilderböcker innan men inte tänkt på det sättet."
  • "Det märktes att hon visste vad hon pratade om och att hon brann för det."
  • ”Jag tyckte det var kul att få träffa en författare/illustratör och höra hela hennes resa och lite bakgrunder till varför böckerna blivit till.”
  • ”Upplägget var bra. Att det var en liten grupp bidrog till att alla vågade prata och ta plats.”
  • ”Bra att få tips om hur man kan genomföra samtal. Lätt att fastna i förhörsfällan. Bra att få tips från andra förskolor om hur man kan arbeta.”
  • ”Bra forum att utbyta tankar om högläsning och rutiner.”
  • ”Inspiration och lästips för både barn och vuxna.”
Senast uppdaterad 12 april 2024