Arbeta med film och bilder

Det finns många sätt att arbeta med film i undervisningen. Det kan handla om att låta elever titta på och samtala om film, men också om att elever själva får producera film.

Handledning och material

På Svenska filminstitutets webbplats finns filmhandledningar med sammanfattningar och diskussionsfrågor. På webbplatsen hittar du också lektionsmaterial till svenskämnena och bild i årskurs 7–9. Materialet består av filmklipp, texter och idéer om hur man kan arbeta med filmens uppbyggnad och utveckling. Dessutom lyfter materialet begrepp som berättande, kamera och iscensättning.

Filmpedagogik, Svenska filminstitutet Länk till annan webbplats.

Strukturerade filmsamtal

I en artikel i Läslyftets modul "Tilltro, läsning och demokrati" på Lärportalen skriver professor Monica Reichenberg om strategier för att göra alla elever delaktiga i samtal om film.

Artikeln Visuell läskunnighet på Lärportalen Länk till annan webbplats.

I en artikel i Läslyftets modul "Skapa och kommunicera" på Lärportalen skriver Annika Wik om filmen som pedagogisk potential för att leka med rum, tid och rörelse och hur man kan arbeta med barnens begreppsförståelse genom film.

Artikeln Film i förskolan – lek med rum, tid och rörelse på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Bildberättande och konsten att läsa bilder

På Läsrörelsens webbplats finns material samlat för lärare från projektet "Bildberättande och konsten att läsa bilder". Projektet handlar om vikten av och konsten att läsa bilder ur ett pedagogiskt, analytiskt och konstnärligt perspektiv. I länken hittar du bland annat flera filmer som lyfter bildskapande och inspirationsföreläsningar från en konferens på temat.

Bildberättande och konsten att läsa bilder, Läsrörelsen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 28 februari 2024

Innehåll på denna sida