Läsning och språkutveckling på fritidshem

Fritidshemmet har en viktig roll för att stimulera elevers läsintresse. Genom en läsfrämjande miljö kan elever lockas av att ta del av skönlitteratur, tidningar och facklitteratur på fritidshemmet.

Förebilder och läsaktiviteter

Lärare i fritidshem kan också vara läsande förebilder. Både genom att läsa tyst för sig själva och genom högläsning kan de locka eleverna till egen läsning. Högläsningen kan vara planerad men också spontan. Den kan ske inomhus och utomhus, längre eller kortare stunder. Läsningen kan också kopplas till olika aktiviteter, exempelvis till skrivande, skapande eller rörelse.

Ofta avspeglar sig läsningen i leken. I en film i webbkursen Fritidshemmets undervisning föreläser Ann S Pihlgren om bland annat detta. Hon berättar också om hur man kan göra högläsningen spännande och hur man kan arbeta vidare med berättelserna efteråt.

Samtalen om läsningen är betydelsefulla. När elever får möjlighet att prata med varandra om det de läst, utmanas de att tänka, känna och bearbeta texterna. I modulen Samtal om text finns exempel på samtalsmodeller som kan vara användbara även i undervisningen på fritidshemmet.

Arbeta med modulen Samtal om text på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt

I fritidsverksamheten finns goda förutsättningar för att arbeta med elevers språkutveckling. När elever samarbetar och leker behöver de interagera med varandra och lärare i fritidshem har en viktig roll i att främja elevernas kommunikation. Det kan handla om att ta ett steg tillbaka och ge eleverna talutrymme men det kan också innebära att lärare erbjuder språklig stöttning och ställer klargörande frågor.

I webbkursen Fritidshemmets undervisning skriver läraren och universitetslektorn Petra Magnusson om hur detta kan gå till. Artikeln heter Skapa förutsättningar för språk- och kunskapsutveckling och finns både som pdfoch ljudfil.

Senast uppdaterad 12 maj 2022

Innehåll på denna sida