Det här är NCS

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling samt skolbibliotek, NCS, arbetar med att stimulera huvudmän, förskolor och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling. NCS stödjer nätverk i hela Sverige och håller i processtöd för dig som har ett uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare.

Nätverk för skolbiblioteksutvecklare

Inom nätverket får du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra och att kompetensutveckla dig kring utvecklingsfrågor inom skolbiblioteksverksamhet.

För att få delta ska du ha

 • en roll som skolbiblioteksutvecklare eller motsvarande på huvudmannanivå
 • din chefs godkännande
 • tidsmässiga möjligheter till ett aktivt deltagande.

Nästa nätverksträff är 10 september kl. 10.00–12.00.

Kontakt

För frågor om nätverket och ansökan om att delta, mejla ncs@skolverket.se.

Nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare

NCS stödjer språk-, läs- och skrivutvecklare i olika regioner och storstadskommuner i hela Sverige. För språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskola eller skola kan det finnas möjlighet att ingå i ett regionalt nätverk tillsammans med andra med samma uppdrag. Idag finns 18 nätverk spridda över landet.

Nätverken ska bidra till att undervisningen i regionens förskolor och skolor utvecklas systematiskt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att:

 • stärka kunskapen inom aktuella områden som rör barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling
 • vara en arena för didaktiska samtal och erfarenhetsutbyte
 • synliggöra och stödja utvecklingsarbeten.

Nätverken anordnar forskningscirklar, seminarier, föreläsningar, språkdagar med mera.

Nätverksplan

Den som leder ett regionalt nätverk har en nätverksplan som stöd i uppdraget. I planen kan du läsa mer om hur arbetet i nätverken utformas.

Ladda ner nätverksplan Word, 38 kB.

Har du ett uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare? Se om det finns ett nätverk i just din region.

Nätverk

Dalarna

Jessica Therén

Göteborgs stad

Lisa Molin

Center för skolutveckling, Göteborgs stads webbplats Länk till annan webbplats.

Halland/NV Skåne

Erica Eklöf

Malmö stad

Petra Alfe Åslund

Norrbotten

Erica Lövgren

NCS Norrbottens blogg Länk till annan webbplats.

Småland/Blekinge/Öland

Jennie Elvö

Nätverk för Småland, Blekinge och Öland, Linnéuniversitetets webbplats Länk till annan webbplats.

Stockholmsregionen

Mona Karlsson

Stockholms stad

Richard Hultén

Skåne

Kristina Lundgren

Södermanland

Madelene Thunell

Värmland

Anders Biörklund

Västerbotten/ Umeå/ Örnsköldsvik

Christina Nordlund

Västernorrland/Hälsingland och Jämtland

Antonia Agerwall

Språk-, läs- och skrivutvecklare, Mittuniversitets webbplats Länk till annan webbplats.

Västmanland

Veronica Lindberg

Nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare i Västmanland Länk till annan webbplats.

Västra Götaland

Pernilla Holmberg

Östergötland

Rusalina Ehnvall

Nätverk i Östergötland Länk till annan webbplats.

Nätverk för förskolan

Stockholmsregionen (inkl. Uppsala och Enköping)

Pernilla Unevik

Malmö stad

Ulf Malmqvist

Sjuhäradsregionen

Matilda Malmerfors

Har du frågor om nätverken?

Kontakta oss om du har frågor om nätverken eller vill komma i kontakt med någon av nätverksledarna ovan.

E-post till ncs@skolverket.se

Introduktion och fortsatt stöd för språk-, läs- och skrivutvecklare

Vi erbjuder processtöd både för dig som är relativt ny i din roll och för dig som har mer erfarenhet och har deltagit i vår utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare. Vi har ett stöd som vänder sig till förskolan och ett som vänder sig till skolan. Ansökan för hösten 2024 har stängt.

Ansökan för hösten 2024 har stängt.

Fördjupa din förmåga att organisera, leda och stödja ett språk-, läs- och skrivutvecklande arbete som utmanar och fördjupar den pedagogiska personalens kunskaper.

Innehållet lyfter bland annat

 • teorier och modeller för undervisningsnära utvecklingsarbete
 • undersökningsbaserade arbetssätt
 • barns och elevers röster i utvecklingsarbeten
 • relevant forskning.

Träffarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Inför och mellan träffarna kommer du att få uppgifter att genomföra.

För vem?

Stödet vänder sig till dig som har uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare på huvudmannanivå eller ett övergripande uppdrag för flera förskolor och har deltagit i vår utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare men inte tidigare i Fortsatt stöd.

Var och hur?

Fyra dagar fördelade på två tillfällen. Träffarna genomförs i Stockholm.

När?

 • 2–3 oktober 2024
 • 10–11 december 2024

Ansökan för hösten 2024 har stängt.

Fördjupa din förmåga att organisera, leda och stödja ett arbete som utmanar och utvecklar den pedagogiska personalens kunskaper.

Innehållet lyfter bland annat

 • teorier och modeller för undervisningsnära utvecklingsarbete
 • undersökningsbaserade arbetssätt
 • barns och elevers röster i utvecklingsarbeten
 • relevant forskning

Träffarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Inför och mellan träffarna kommer du få uppgifter att genomföra.

För vem?

Stödet vänder sig till dig som har uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare på huvudmannanivå eller ett övergripande uppdrag för flera skolor och har deltagit i vår utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare men inte tidigare i Fortsatt stöd.

Var och hur?

Fyra heldagar fördelat på två tillfällen. Träffarna genomförs i Stockholm.

När?

 • 9–10 oktober 2024
 • 11–12 december 2024

Språk-, läs- och skrivutvecklare – en resurs för ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen

Språkets betydelse för lärande i alla ämnen och inom alla områden kan inte nog betonas. En språk-, läs och skrivutvecklare med uppdrag att stödja och samordna det språkutvecklande arbetet kan vara en viktig resurs i att främja alla barns och elevers språk- och kunskapsutveckling. Ett uppdrag som utgår från ett systematiskt och långsiktigt språk-, läs- och skrivutvecklande arbete kan bidra till ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen.

I det här materialet kan du läsa mer om hur ett uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare kan utformas. Materialet vänder sig även till skolchefer och rektorer.

Ladda ner stödmaterialet Språk-, läs- och skrivutvecklare Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Hitta mer stöd, information och inspiration inom området språk-, läs- och skrivutveckling

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I NCS nyhetsbrev hittar du intressant läsning inom området språk-, läs- och skrivutveckling samt skolbibliotek. Vi skriver bland annat om det senaste inom forskning, aktuella konferenser, vad som pågår i de regionala nätverken och tipsar om intressanta filmer, radioprogram och poddar.

Prenumerera på NCS:s nyhetsbrev

Senast uppdaterad 18 juni 2024

Innehåll på denna sida