Kompletterande stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Det här materialet är ett frivilligt stöd till det nationella kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. Du använder stödet när det behöver göras vissa anpassningar i genomförandet av det obligatoriska kartläggningsmaterialet. 

En tidig kartläggning av elevernas kunskaper möjliggör för läraren att därefter planera och genomföra undervisning som stödjer elevernas språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling.

Stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Omslag till stödmaterialet Kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass
Konkreta tips

Så här använder du stödet vid kartläggningen

  • Materialet är ett frivilligt stöd som du använder i samband med det nationella kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken.
  • Stödmaterialet vänder sig till dig som är lärare i förskoleklass och undervisar elever som är nya i det svenska språket och/eller elever som inte har kommit så långt i sin andraspråksutveckling i svenska.
  • Materialet består av stödtexter till det obligatoriska materialet Hitta språket och Hitta matematiken. Stödtexterna tar upp det som är särskilt viktigt att tänka på vid kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass.

När anpassningar krävs i kartläggningen av flerspråkiga elever

Du använder stödet när det behöver göras vissa anpassningar i genomförandet av det obligatoriska kartläggningsmaterialet.

Anpassningar kan till exempel vara:

  • När läraren samarbetar med en flerspråkig lärare för att eleven ska få möjlighet att använda både svenska och sitt starkaste språk vid kartläggningen.
  • När en elev får göra aktiviteten enskilt med läraren eller i par eller tillsammans med en modersmålslärare.
  • När aktiviteten genomförs i ett annat rum eller med ett annat material som eleven visar nyfikenhet för.
  • Anpassningar kan också göras kring hur lång tid aktiviteten tar och när på dagen som kartläggningen äger rum.
  • Se vidare instruktioner i lärarinformationen till Hitta språket och Hitta matematiken under rubriken anpassningar.
Forskning och fördjupning

Mer stöd för undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta språk -och kunskapsutvecklande och hur eleverna kan använda alla sina språkliga resurser? Ta del av det samlade stödmaterialet för undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass. Materialet tar vid efter den obligatoriska kartläggningen och fördjupar dina kunskaper i hur du kan utforma din undervisning utifrån elevernas förutsättningar och behov.

Stödmaterial för undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Senast uppdaterad 05 mars 2024
  • Den här puffen saknar bild och/eller text
  • Den här puffen saknar bild och/eller text