Bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Här hittar du bedömningsstöd för att kunna ge nyanlända elever en så bra start som möjligt. De två första stegen i kartläggningsmaterialet är obligatoriska att använda i den inledande bedömningen av elevens kunskaper.