Bedömning av nyanlända elevers kunskaper i grundskolan

Det finns särskilt framtaget bedömningsstöd för att du och din skola ska kunna ge nyanlända elever en så bra start som möjligt. Kartläggningsmaterialets två första steg är obligatoriska att använda i den inledande bedömningen av elevens kunskaper.