Resurser för undervisning i modersmål

Här hittar du inspiration och stöd för undervisning i modersmål. Materialet innehåller bildreportage och länkar till digitala resurser som är användbara i modersmålsundervisningen. Du hittar också stödmaterial för studiehandledning på modersmål.

modersmålsundervisning
Konkreta tips

Tematisk undervisning i heterogena grupper

Lärare sitter med elev vid en bänk.

Det är inte alltid lätt att undervisa elevgrupper med olika åldrar och språkkompetens. Men för modersmålslärarna Nioucha Koko Mvula och Lena Björkblad är svaret på utmaningen självklart – att arbeta tematiskt. Ta del av bildreportaget ”Alla elever får ta plats”.

Bildreportage: "Alla elever får ta plats" Pdf, 3 MB.

Motivationsskapande modersmåls-undervisning

Pojke sitter vid en bänk och tittar på bilder.

Slå tärningar, samla pastaskruvar och debattera brännande ämnen. I bildreportaget ”Eleverna gillar att dela med sig” få du ta del av hur modersmålslärarna Marina Stepanenko och Nioucha Koko Mvula använder olika strategier för att motivera sina elever i undervisningen.

Bildreportage: "Eleverna gillar att dela med sig" Pdf, 3 MB.

Samarbete och kollegialt lärande

Två lärare står och undervisar vid en vit tavla.

Gemensam och mer kreativ planering, mer tid för eleverna och säkrare bedömningar. I bildreportaget ”Roligt och tryggt att arbeta tillsammans” berättar modersmålslärarna Suhad Algharbi och Ahmad Ammouri om det tvålärarsystem de har utvecklat.

Bildreportage: "Roligt och tryggt att arbeta tillsammans" Pdf, 2 MB.

Bildtema

En interaktiv och lyssningsbar ordlista som innehåller definitioner av 1800 vardagstermer. Alla termer går att lyssna på, så man hör hur de ska uttalas. Bildteman är uppdelat i 31 olika huvudområden, som till exempel människokroppen, fåglar och blommor.
Bildtema, Skolverket, Utdanningsdiraktoratet  och Ministeriet för barn,  undervisning och ligestilling Länk till annan webbplats.

Animationstema

Illustrerar över 700 verb med hjälp av korta videofilmer och ger även svenskt uttal.
Animationstema, Nasionalt senter for flerkulturell oppläring Länk till annan webbplats.

Lexin

Innehåller lexikon på 15 språk. Förutom själva uppslagsordet innehåller lexikonen information om uttal, ordböjning, ordklass och översättning. Oftast finns det även grammatikkommentarer, ordförklaringar, stilkommentarer, sakupplysningar, grammatiska konstruktioner och språkexempel.
Lexin, Institutet för språk och folkminnen och Kungliga Tekniska högskolan Länk till annan webbplats.

Nationella minoritetsspråk

Kostnadsfria läromedel och webbresurser för din undervisning

UR Skola – Modersmål på väg

Här får du följa några modersmålslärares vardag. Modersmålslärare har en viktig roll i att förstärka modersmålet och att vara länk mellan elever, föräldrar och samhälle. Till de sex avsnitten medföljer även lärarhandledning.

Modersmål på väg, UR Länk till annan webbplats.

Skolord - ämnesord på olika språk

Skolord – ämnesord på olika språk, Pedagog Värmland Länk till annan webbplats.

Termer för matematikundervisning – ett stödmaterial för undervisning i matematik och studiehandledning på olika språk

Termer för matematikundervisning finns på olika språk och innehåller exempel och illustrationer av centrala matematiska termer i grundskolan.

Materialet är uppdaterat mars 2024.

Materialet är framtaget i samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. Översättningen av termerna från svenska till det aktuella språket samt granskningen av översättningen har gjorts av en matematiker och en matematikdidaktiker. Både översättare och granskare har det aktuella språket som modersmål samt är förtrogna med matematikundervisning på det språk som översättningen gäller.

Termer för matematikundervisning albanska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning amhariska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning arabiska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning bosniska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning dari Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning engelska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning finska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning franska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning grekiska Pdf, 1005 kB.

Termer för matematikundervisning italienska Pdf, 999 kB.

Termer för matematikundervisning jiddisch Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning kinesiska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning kroatiska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning litauiska Pdf, 991 kB.

Termer för matematikundervisning lulesamiska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning meänkieli Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning mongoliska Pdf, 1009 kB.

Termer för matematikundervisning nederländska Pdf, 1004 kB.

Termer för matematikundervisning nordkurdiska Pdf, 1005 kB.

Termer för matematikundervisning nordsamiska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning pashto Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning persiska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning polska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning portugisiska Pdf, 991 kB.

Termer för matematikundervisning romani chib arli Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning romani chib gurbeti Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning romani chib kelderasch Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning romani chib lovari Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning romani chib polsk Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning rumänska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning ryska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning serbiska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning somaliska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning spanska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning sydkurdiska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning thai Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning tigrinja Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning turkiska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning tyska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning ukrainska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning ungerska Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning urdu Pdf, 1 MB.

Termer för matematikundervisning vietnamesiska Pdf, 1 MB.

Senast uppdaterad 17 april 2024

Frågor och svar

Betygssättning i ämnet modersmål sker utifrån samma bestämmelser som för andra ämnen i grundskolan och kurser i gymnasieskolan.

Mer om att sätta betyg i grundskolan

Mer om att sätta betyg i gymnasieskolan

Den som vill ha modersmålsundervisning ska vända sig till den skola som ska hålla i modersmålsundervisningen. Skolan ska tillhandahålla den ansökningsblankett, som ska fyllas i och lämnas in till skolan.