Resurser för undervisning i modersmål

Här hittar du digitala resurser, material och inspiration för att undervisa elever i modersmål.

modersmålsundervisning
Konkreta tips

Bildtema

En interaktiv och lyssningsbar ordlista som innehåller definitioner av 1800 vardagstermer. Alla termer går att lyssna på, så man hör hur de ska uttalas. Bildteman är uppdelat i 31 olika huvudområden, som till exempel människokroppen, fåglar och blommor.
Bildtema, Skolverket, Utdanningsdiraktoratet  och Ministeriet för barn,  undervisning och ligestillinglänk till annan webbplats

Animationstema

Illustrerar över 700 verb med hjälp av korta videofilmer och ger även svenskt uttal.
Animationstema, Nasionalt senter for flerkulturell oppläringlänk till annan webbplats

Lexin

Innehåller lexikon på 15 språk. Förutom själva uppslagsordet innehåller lexikonen information om uttal, ordböjning, ordklass och översättning. Oftast finns det även grammatikkommentarer, ordförklaringar, stilkommentarer, sakupplysningar, grammatiska konstruktioner och språkexempel.
Lexin, Institutet för språk och folkminnen och Kungliga Tekniska högskolanlänk till annan webbplats

Europeiska skolnätverkets tjänst LRE

Innehåller utbildningsmaterial från flera länder på ca 40 språk. Du kan också själv bidra med undervisningsmaterial på portalen.
Lärresurser, LRE, Europeiska skolnätverketlänk till annan webbplats

Skolord - ämnesord på olika språk

Skolord – ämnesord på olika språk, Pedagog Värmlandlänk till annan webbplats

Termer för matematikundervisning – ett stödmaterial för undervisning i matematik och studiehandledning på olika språk

Termer för matematikundervisning finns på olika språk och innehåller exempel och illustrationer av centrala matematiska termer i grundskolan.

Materialet är framtaget i samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. Översättningen av termerna från svenska till det aktuella språket samt granskningen av översättningen har gjorts av en matematiker och en matematikdidaktiker. Både översättare och granskare har det aktuella språket som modersmål samt är förtrogna med matematikundervisning på det språk som översättningen gäller.

Termer för matematikundervisning albanskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning amhariskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning arabiskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning bosniskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning dariPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning engelskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning finskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning franskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning jiddischPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning kinesiskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning kroatiskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning meänkieliPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning pashtoPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning persiskaPDF (pdf, 972 kB)

Termer för matematikundervisning polskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning romani chib arliPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning romani chib kelderaschPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning romani chib lovariPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning romani chib polskPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning rumänskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning ryskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning serbiskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning somaliskaPDF (pdf, 971 kB)

Termer för matematikundervisning spanskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning sydkurdiskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning thaiPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning tigrinjaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning turkiskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning tyskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning ungerskaPDF (pdf, 1 MB)

Termer för matematikundervisning vietnamesiskaPDF (pdf, 1 MB)

Nationella minoritetsspråk

Kostnadsfria läromedel och webbresurser för din undervisning, webbsida

UR Skola – Modersmål på väg

Här får du följa några modersmålslärares vardag. Modersmålslärare har en viktig roll i att förstärka modersmålet och att vara länk mellan elever, föräldrar och samhälle. Till de sex avsnitten medföljer även lärarhandledning.

Modersmål på väg, URlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 10 september 2021

Frågor och svar

Betygssättning i ämnet modersmål sker utifrån samma bestämmelser som för andra ämnen i grundskolan och kurser i gymnasieskolan.

Mer om att sätta betyg i grundskolan

Mer om att sätta betyg i gymnasieskolan

Den som vill ha modersmålsundervisning ska vända sig till den skola som ska hålla i modersmålsundervisningen. Skolan ska tillhandahålla den ansökningsblankett, som ska fyllas i och lämnas in till skolan.