Undervisa i nationella minoritetsspråk

Här hittar du bland annat kostnadsfria läromedel och webbresurser för din undervisning.

En lärare och en elev i sameskolan

Språket är värdefullt för elevens identitetsskapande

Språket är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Det gör det till en betydelsefull del av elevens identitetsskapande. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov att stärkas och för att säkra språkens framtid är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper. Förutom att stärka elevens kulturella identitet, så bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering. Det innebär att undervisning i nationella minoritetsspråk bidrar till att väcka ett hotat språk till liv, att bevara det och få fler talare genom att använda olika metoder och hitta nya arenor för språket. Undervisningen bidrar till att språken fortsätter att utvecklas i Sverige.

Konkreta tips

Läromedel i romani chib

Polsk romani årskurs 4-6 Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster.

Svensk romani årskurs 4-6 Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Romani kelderash årskurs 4-6 Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster.

Romani lovara årskurs 4-6 Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster.

Romani arli årskurs 4-6 Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster.

Materialet grundar sig på kursplanen i romani som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan olika romska gruppers kultur, historia och det nutida samhället.

Materialet innehåller förslag på olika typer av aktiviteter som går att tillämpa inom de olika temana för att stödja alla delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och romernas kultur.

Materialet är ett hjälpmedel som kan användas vid planering av undervisningen. Det har en tematisk progression och består av:

 • Texter som anknyter till tema
 • Övningar som anknyter till texterna och tema
 • Tips, idéer och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser

Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.

Andra läromedel i romani chib

Läromedel i romska, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Program på romani chib, UR Länk till annan webbplats.

Läromedel i finska

Finska textbok, årskurs 1-3 Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Finska övningsbok med lärarhandledning, årskurs 1-3 Pdf, 48 MB, öppnas i nytt fönster.

Finska textbok, årskurs 4-9 Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Finska övningsbok med lärarhandledning, årskurs 4-9 Pdf, 10 MB.

Materialet består av bland annat av tips och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser. Innehållet är sammanställt för elevgrupper som kan vara heterogena och du som lärare kan anpassa texterna och uppgifterna till elevernas kunskapsnivåer.

Materialet är ett hjälpmedel som du kan använda vid planering av undervisning. Lärarhandledningen har en grammatisk och tematisk progression och materialet består av:

 • Texter och övningar, som anknyter till ordförråds- och grammatiktemat
 • Förslag på material och länkar till autentiskt material som du kan tillämpa på olika sätt i undervisningen, till exempel enligt exempelövningarna
 • Tips och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser
 • En läsebok som stöder utvecklingen av ordförrådet och lässtrategier

Materialet har sammanställts utifrån vetskapen att elevgrupperna kan vara heterogena, och du som lärare kan anpassa texterna och uppgifterna till elevernas kunskapsnivåer. Materialet innehåller olika typer av övningsförslag som du kan tillämpa inom olika teman och använda för olika ändamål.

Övningarna stöder alla delar i kursplanens centrala innehåll: Läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och sverigefinsk kultur.

Andra läromedel i finska

Läromedel i finska, Institutet för språk- och folkminnen. Länk till annan webbplats.

Program på finska, UR Länk till annan webbplats.

Läromedel i jiddisch

Familjen Jiddisch är ett läromedel i jiddisch för nybörjare. Den består av sex stycken teman och läraren kan använda materialet utifrån elevernas behov. Läromedlet är baserat på kursplanen i jiddisch som andraspråk för årskurserna 4-6 och 7-9.

Läromedel i jiddisch, Jiddischsällskapet i Stockholm Länk till annan webbplats.

Jiddischsällskapet i Stockholm ansvarar för läromedel som har tagits fram med stöd av Skolverket och Institutet för språk och folkminnen med flera.

Andra läromedel i jiddisch

Läromedel i jiddisch, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Läromedel i meänkieli

Lasse och Maja, textbok årskurs 1-3 Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Lasse och Maja, textbok årskurs 4-6 Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster.

Lasse och Maja, textbok årskurs 7-9 Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster.

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.

Materialet grundar sig på kursplanen i meänkieli som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan tornedalingars och andra meänkielitalandes kultur, historia och det nutida samhället.

Innehållet har en grammatisk och tematisk progression. Det innehåller bland annat:

 • Övningar som anknyter till ordförråds- och grammatiktemat
 • Förslag på material och länkar till autentiskt material som du kan tillämpa på olika sätt i undervisningen, till exempel enligt exempelövningarna
 • Tips, idéer och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser

Materialet innehåller förslag på olika typer av autentiskt material som du kan tillämpa inom olika teman och använda för olika ändamål för att stödja alla delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och tornedalingars och andra meänkielitalandes kultur.

Andra läromedel i meänkieli

Läromedel i meänkieli, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Program på meänkieli, UR Länk till annan webbplats.

Läromedel i samiska

Nordsamiska

Nordsamiska årskurs 1-3 Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster.

Nordsamiska årskurs 4-6 Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.

 

Sydsamiska

Sydsamiska årskurs 1-3 Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Sydsamiska årskurs 4-6 Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.

Lulesamiska

Lulesamiska årskurs 1-3 Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Lulesamiska årskurs 4-6 Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.

Materialet in sin helhet grundar sig på sameskolans kursplan för samiska som andraspråk, enligt Läroplanen för sameskolan 2011 och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan samisk kultur, samernas historia och det nutida samhället.

Innehållet har en grammatisk och tematisk progression och består av:

 • Övningar som anknyter till ordförråds- och grammatiktemat (markerade som Elevblad)
 • Förslag på material och länkar till autentiskt material som man kan tillämpa på olika sätt i undervisningen, till exempel enligt exempelövningarna
 • Tips, idéer och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser

Materialet innehåller förslag på olika typer av autentiskt material som man kan tillämpa inom olika teman och använda för olika ändamål för att stödja alla delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och samisk kultur.

Andra läromedel i samiska

Sameskolstyrelsens läromedel Länk till annan webbplats.

Läromedel i samiska,Samer.se, Samernas utbildningsförbund, Same Ätnam och Jokkmokks kommun Länk till annan webbplats.

Läromedel i samiska, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Program på samiska, UR Länk till annan webbplats.

Film: Främja nationella minoritetsspråk (tid 6:10 min.)

Småsagor på de nationella minoritetsspråken, UR Länk till annan webbplats.

Bokgåvor från Kulturrådet Länk till annan webbplats., beställ böcker kostnadsfritt på nationella minoritetsspråk, se längst ned på sidan som länkas till.

Ansvar

Kursplaner, betyg och bedömning

Elever i högre årskurser som nyligen påbörjat undervisning i nationella minoritetsspråk kan ha svårt att uppfylla betygskriterierna för årskurs 6 och 9. Men betyget i det nationella minoritetsspråket behöver inte räknas med om det sänker elevens meritvärde. Vid ansökan till gymnasieskola beräknas elevens meritvärde på de sexton bästa betygen.

Kursplaner för de nationella minoritetsspråken, grundskola

Kursplaner för modersmålsundervisning, gymnasiet (gäller även för nationella minoritetsspråken) Länk till annan webbplats.

Nya perspektiv inom ämnet modersmål, publikation

Forskning och fördjupning

Inspireras av andra

Exempel på flerspråkiga förskolor

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har besökt förskolan Charlottendal som har samiska, finska och meänkieli i sin verksamhet.

Film: På nationella minoritetsspråk ( tid 07:19 min.)

Senast uppdaterad 19 januari 2023