Undervisa i nationella minoritetsspråk

Här hittar du bland annat kostnadsfria läromedel och webbresurser för din undervisning.

En lärare och en elev i sameskolan

Språket är värdefullt för elevens identitetsskapande

Språket är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Det gör det till en betydelsefull del av elevens identitetsskapande. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov att stärkas och för att säkra språkens framtid är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper. Förutom att stärka elevens kulturella identitet, så bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering. Det innebär att undervisning i nationella minoritetsspråk bidrar till att väcka ett hotat språk till liv, att bevara det och få fler talare genom att använda olika metoder och hitta nya arenor för språket. Undervisningen bidrar till att språken fortsätter att utvecklas i Sverige.

Mall för blankett för att ansöka om modermålsundervisning

Huvudmän måste erbjuda modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna i elevernas respektive nationella minoritetsspråk. Informera därför i god tid elever och deras vårdnadshavare om rätten till att få modermålsundervisning..

Skolverket tagit fram en mall för ansökan om modersmål som ni kan använda när ni själva utformar erinformation till vårdnadshavare och elever.

Mall blankett ansökan om modermålsundervisning grundskola

Konkreta tips

Läromedel på romani chib

42 sånger på romska med noter.
Aven dzilaben

Läsebok på romska.
Akana Ginas Romanes

Lärobok i svensk romani.
Miro rakkar romani - Jag talar romani

Språkkort med syfte att stärka ordförråd och språkutveckling.
Romska språkkort, UR Länk till annan webbplats.

Glöd är en serie kortfilmer med möten och historier på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Från det poetiska till det ibland absurda vardagslivet, från det som händer här och nu till det som hör det förflutna till.
Glöd - Klassens Z, UR Länk till annan webbplats.

Läromedel i romska, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Program på romani chib, UR Länk till annan webbplats.

Gurbeti

Fakta om ett djur, vilt eller tamt, vanligt eller ovanligt, på land eller i havet. F-åk 3.
Fakta om djur Kortfilmer, UR Länk till annan webbplats.

Podd där unga, romska tjejer har huvudroller gymnasiet, samhällskunskap.
Roma, skola hem profesiaci buti, UR Länk till annan webbplats.

Förskola och förskoleklass

Sagor med tema pengar och ekonomi.
Pengasagor, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning till Pengasagor Länk till annan webbplats.

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar.
Pinos dagbok, UR Länk till annan webbplats.

Bilderböcker (utan bild) upplästa på arli. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre.
Småsagor, förskola, UR Länk till annan webbplats.

Leranimationer med dinosarier.
Berömda dinosaurer, UR Länk till annan webbplats.

Förskola upp till årskurs 6

Kortfilmer - fakta om en frukt. Var frukten kommer ifrån, vad den innehåller, hur den växer och vad man kan använda den till.
Fakta om frukt, UR Länk till annan webbplats.

Fem program om H C Anderen samt fyra av hans sagor.
H C Andersen Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-9

Materialet grundar sig på kursplanen i romani som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan olika romska gruppers kultur, historia och det nutida samhället. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.
Romani arli årskurs 4-6 Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster.

Grammatik på Arli.
Amen sikljovaja gramatika Arli

Metodboken, översatt till romani arli. Klassrumserfarenheter i enlighet med Europeiska ramkursplanen för romani chib.
Metodljil - Klaseskerephirnipe

Hälso- och språkprojekt som fokuserar på barn och ungdomar. Fakta och frukt.
Info ando vocé, UR Länk till annan webbplats.

Förintelsens överlevare berättar om barndomsminnen från nazismen.
Barnen som överlevde förintelsen, UR Länk till annan webbplats.

Läskiga och roliga berättelser om ungdomar som träffar på oförklarliga ting.
Moderna spökhisorier, UR Länk till annan webbplats.

En serie som förklarar barnkonventionen och vad som händer när alla rättigheter försvinner.
De rättslösa, UR Länk till annan webbplats.
Världens barn, lärarhandledning till De rättslösa Länk till annan webbplats.

Serie om kroppens anatomi och organens funktion.
Din kropp, UR Länk till annan webbplats.
Programmanus till Din kropp, UR Länk till annan webbplats.

Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål förklaras på ett enkelt sätt.
Globala mål i sikte, UR Länk till annan webbplats.

Dikter har fått varsin film. Språket och orden står i fokus och lyfts på olika sätt fram i gestaltningen, varje film avslutas också med en uppläsning.
Våra dikter på arli, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning till Våra dikter, arli, UR Länk till annan webbplats.

Gymnasieålder

Unga romer som svarar på frågor om relationer.
Romane ternengo mislibe, podd, UR Länk till annan webbplats.

Riktar sig till unga romer. Boken innehåller texter om romsk kultur och för ungdomar viktiga områden i samhället.
Fakta & Framtid. Texter för romska ungdomar på Arli

Språkkort med syfte att stärka ordförråd och språkutveckling.
Romska språkkort, Romanska ungdomsförbundet/Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Förskola och förskoleklass

Sagobok på den svenska formen av kaldialekten av romani chib så att fler barn och ungdomar kan utveckla kunskaper i språket
Kon hin džoralider ando amaro veš? Me? Vaj

Samtalsmaterial kring kaaleromska barn i förskola och skola. Underlag fördiskussion bland romska föräldrar samt hos personal i förskola och skola.
Miritza och Sebastian

Sagor och berättleser
Sagor i nattmössan, UR Länk till annan webbplats.

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar.
Pinos dagbok, UR Länk till annan webbplats.

Bilderbok om Måns och Marie och årstider.
Måns och Marie från vår till vinter, UR Länk till annan webbplats.

Stop-motion-animerade dockfilmer om den lilla samlaren Skrutt som bor under en förskoletrapp. Biologi och natur.
Skrutt samlar höst, UR Länk till annan webbplats.

Tre animerade berättelser baserade på Gunilla Bergströms böcker.
Alfons Åberg, UR Länk till annan webbplats.

Förskola upp till årskurs 6

Grammatik på kale.
Amen sikjuvaha gramatika Kale

Läsningen står i centrum. Alla delarna har ett lugnt tempo men varierar i uttryck och svårighetsgrad. Idén är att barnen/eleverna ska läsa texten som berättas på textremsan och på så vis öva läshastigheten.
Läsa med, UR Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-9

Förintelsens överlevare berättar om barndomsminnen från nazismen.
Barnen som överlevde Förintelsen, UR Länk till annan webbplats.

Språkkort med syfte att stärka ordförråd och språkutveckling.
Romska språkkort, Romanska ungdomsförbundet/Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Metodboken översatt till romani kelderash .Klassrumserfarenheter i enlighet med Europeiska ramkursplanen för romani chib lärarhandledning.
MetodakoBufari - Klasaki Ÿanglimos

Förskola och förskoleklass

Läseböcker Saga och sanning.
Paramièi aj pa èaèimos pe Romani .ib kelderash 1
Paramièi aj pa èaèimos pe Romani .ib kelderash 2

Sagor med tema pengar och ekonomi.
Pengasagor, UR Länk till annan webbplats.

Bilderböcker (utan bild) upplästa på romani kelderash. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik.
Småsagor, UR Länk till annan webbplats.

Sex korta filmer, språkstärkande serie för barn i förskoleåldern.
Prick och Fläck på fläcken, UR Länk till annan webbplats.

Förskola upp till årskurs 6

Fakta om ett djur, vilt eller tamt, vanligt eller ovanligt, på land eller i havet.
Fakta om djur Kortfilmer, F- åk 3 UR Länk till annan webbplats.

Uppfinnar-Johanna är åtta år och uppfinnare. Hennes stora intresse är att bygga och meka med teknik - där andra ser problem ser Johanna lösningar förskola, teknik, värdegrund.
Uppfinnar-Johanna, UR Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-9

Grammatik på kalderas. åk 4-6.
Ame sicovas gramatika Kalderas

Texter med teman, övningar, tips och idéer.Språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser.
Romani kelderash årskurs 4-6 Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster.

Läsebok för romska elever.
So ame Kerdam

Panel med romska ungdomar som pratar relationer. åk 7-9, samhällskunskap.
Romane gindora, UR Länk till annan webbplats.

En dramaserie som är tänkt att användas som diskussionsunderlag för frågeställningar om mobbning, utsatthet och grupptryck. åk 4-6.
Berätta för mig, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning till Berätta för mig på svenska, UR Länk till annan webbplats.

Om puberteten för åk 4-6.
Eli och Roffe i puberteten, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning till Eli och Roffe i puberteten på svenska, UR Länk till annan webbplats.

Gymnasieålder

Texter om romsk kultur och för ungdomar kring viktiga områden i samhället.

Fakta & Framtid. Texter för romska ungdomar

Fem personer berättar sanna historier från sina egna liv.
Min berättelse, UR Länk till annan webbplats.

Språkkort med syfte att stärka ordförråd och språkutveckling. R
Romska språkkort, Romanska ungdomsförbundet, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Metodboken. Klassrumserfarenheter i enlighet med Europeiska ramkursplanen för romani chib.
METODOSKIKÖÒVA Klassaketapastalatura

Förskola och förskoleklass

Saga & sanning Románes Lovara 1 och 2.
Paramiča taj o čačimo Románes Lovara 1.
Paramiča taj o čačimo – Románes Lovara 2.

Om olika väderlekar. Det även att använda programmen för att fånga upp hur det är att tycka olika, och hur det kan bli bra ändå. Förskola, fysik.
Fel väder, UR Länk till annan webbplats.

Förskola upp till årskurs 6

Fakta om ett djur, vilt eller tamt, vanligt eller ovanligt, på land eller i havet. F-åk 3.
Fakta om djur Kortfilmer, UR Länk till annan webbplats.

Texter med teman, övningar, tips och idéer.Språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser åk 4-6.
Romani lovara årskurs 4-6 Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster.

Grammatik på lovari. åk 4-6 .
Ame sitjuvas gramatika Lovari

Allt-i-ett-läromedel med texter, övningar och grammatik. åk 4-6.
Tala, läsa och skriva på romani, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Serie om kroppens anatomi och organens funktion. åk 4-6, biologi.
Din kropp, UR
Programmanus till Din kropp på svenska, UR Länk till annan webbplats.

En programserie om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter åk 4-6, samhällskunskap.
Så funkar Sverige, UR Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-9

Panel med romska ungdomar som pratar relationer. åk 7-9, samhällskunskap.
Romane gindora, UR Länk till annan webbplats.

Gymnasieålder

Boken innehåller texter om romsk kultur och för ungdomar viktiga områden i samhället. gymnasiet, folkhögskola eller i studiecirklar.
Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar

Panel med romska ungdomar pratar relationer.
Somnakune vurmi - berättelser

Vanliga människors ovanliga berättelser. Fem personer berättar sanna historier från sina egna liv, på romani chib.
Min berättelse UR Länk till annan webbplats.

Här hälsar vi på ett antal romer med olika yrken under en vanlig arbetsdag. De berättar om vad jobbet betyder för dem.
Avas pe čirí búčí (Vi kommer till ditt jobb), UR Länk till annan webbplats.

Flerspråkig interaktiv bildordbok (i Lexin) med illustrationer, text, ljud och animationer. Skolverket - samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark.
Bildtema Länk till annan webbplats.

Förskola upp till årskurs 6

Texter med teman, övningar, tips och idéer.Språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser åk 4-6.
Polsk romani årskurs 4-6 Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster.

Animerat om olika djurtypers matvanor och olika beteenden. Men också om att tycka olika och vara olika men ändå vara vänner, för förskolan.
På fest med Håkan och Berit, UR Länk till annan webbplats.

Filmer som visar resan från återvinningens containrar och insamlingskärl, till industrierna som sorterar och bearbetar det inlämnade avfallet. F- åk 3.
Vad händer med återvinningen?, UR Länk till annan webbplats.

Allt-i-ett-läromedel med texter, övningar och grammatik. åk 4-6.
Tala, läsa och skriva på romani, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Fakta om en frukt. Var frukten kommer ifrån, vad den innehåller, hur den växer och vad man kan använda den till. F-åk 3.
Fakta om frukt Kortfilmer, UR Länk till annan webbplats.

Fakta om ett djur, vilt eller tamt, vanligt eller ovanligt, på land eller i havet. F-åk 3.
Fakta om djur Kortfilmer, UR Länk till annan webbplats.

Gymnasieålder

Boken innehåller texter om romsk kultur och för ungdomar viktiga områden i samhället. gymnasiet, folkhögskola eller i studiecirklar.
Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar

Podd, frågor som tar upp vardag för romska tjejer gymnasiet, samhällskunskap.
Roma, szkola i bucia, UR Länk till annan webbplats.

Förskola upp till 6 år

Bilderböcker (utan bild) upplästa på romani. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre bildskapande och förståelse för ord och begrepp, för att på så sätt verka språkutvecklande.

Småsagor, UR Länk till annan webbplats.

Animerade kortfilmer baserade på ovanliga folksagor från hela världen. Filmerna är ursprunligen producerade för BBC Learning. Sagorna ger kännedom om olika länder, kulturer och berättartraditioner.
Folksagor i världen, UR Länk till annan webbplats.

Berättelser som tar upp vardagsnära situationer som vänskap, att känna sig stor och vilja sova själv eller hur man gör för att få en glass efter maten.
Tripp, trapp, träd, sagor, UR Länk till annan webbplats.

Illustrerade berättelser som tar upp vardagsnära situationer.
Godnattsagor, UR Länk till annan webbplats.

Serie som syftar till att bygga upp barns ordförråd. Programmen varierar mellan svensk romani och svenska. Varje program utgår från ett begreppsområde, exempelvis kalaset, lekplatsen och skolan.
Vad ska vi göra idag? Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning till Vad ska vi göra idag? Länk till annan webbplats.
Arbetsblad till Vad ska vi göra idag? Länk till annan webbplats.

Läromedel i finska

Finska textbok, årskurs 1-3 Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Finska övningsbok med lärarhandledning, årskurs 1-3 Pdf, 48 MB, öppnas i nytt fönster.

Finska textbok, årskurs 4-9 Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Finska övningsbok med lärarhandledning, årskurs 4-9 Pdf, 10 MB.

Materialet består av bland annat av tips och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser. Innehållet är sammanställt för elevgrupper som kan vara heterogena och du som lärare kan anpassa texterna och uppgifterna till elevernas kunskapsnivåer.

Materialet är ett hjälpmedel som du kan använda vid planering av undervisning. Lärarhandledningen har en grammatisk och tematisk progression och materialet består av:

  • Texter och övningar, som anknyter till ordförråds- och grammatiktemat
  • Förslag på material och länkar till autentiskt material som du kan tillämpa på olika sätt i undervisningen, till exempel enligt exempelövningarna
  • Tips och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser
  • En läsebok som stöder utvecklingen av ordförrådet och lässtrategier

Materialet har sammanställts utifrån vetskapen att elevgrupperna kan vara heterogena, och du som lärare kan anpassa texterna och uppgifterna till elevernas kunskapsnivåer. Materialet innehåller olika typer av övningsförslag som du kan tillämpa inom olika teman och använda för olika ändamål.

Övningarna stöder alla delar i kursplanens centrala innehåll: Läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och sverigefinsk kultur.

Andra läromedel i finska

Läromedel i finska, Institutet för språk- och folkminnen. Länk till annan webbplats.

Program på finska, UR Länk till annan webbplats.

Läromedel i jiddisch

Familjen Jiddisch är ett läromedel i jiddisch för nybörjare. Den består av sex stycken teman och läraren kan använda materialet utifrån elevernas behov. Läromedlet är baserat på kursplanen i jiddisch som andraspråk för årskurserna 4-6 och 7-9.

Läromedel i jiddisch, Jiddischsällskapet i Stockholm Länk till annan webbplats.

Jiddischsällskapet i Stockholm ansvarar för läromedel som har tagits fram med stöd av Skolverket och Institutet för språk och folkminnen med flera.

Andra läromedel i jiddisch

Läromedel i jiddisch, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Läromedel i meänkieli

Lasse och Maja, textbok årskurs 1-3 Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Lasse och Maja, textbok årskurs 4-6 Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster.

Lasse och Maja, textbok årskurs 7-9 Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster.

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.

Materialet grundar sig på kursplanen i meänkieli som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan tornedalingars och andra meänkielitalandes kultur, historia och det nutida samhället.

Innehållet har en grammatisk och tematisk progression. Det innehåller bland annat:

  • Övningar som anknyter till ordförråds- och grammatiktemat
  • Förslag på material och länkar till autentiskt material som du kan tillämpa på olika sätt i undervisningen, till exempel enligt exempelövningarna
  • Tips, idéer och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser

Materialet innehåller förslag på olika typer av autentiskt material som du kan tillämpa inom olika teman och använda för olika ändamål för att stödja alla delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och tornedalingars och andra meänkielitalandes kultur.

Andra läromedel i meänkieli

Läromedel i meänkieli, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Program på meänkieli, UR Länk till annan webbplats.

Läromedel i samiska

Illustrerade alfabetskort för att lära sig några ord på samiska eller bara ha ett nytt alfabet att sätta upp i klassrummet.
Alfabetet i samiska språk, Förskola-åk9, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Innehållet bygger på löroböckerna Gulahan 1 och 2.
Gulahalan 1 webb, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.

Gulahalan 2 webb, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.

Flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer, text, ljud och animationer.
Bildtema, Skolverket i samarbete med Norge och Damnmark Länk till annan webbplats.

Förskola och förskoleklass

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar.
Pinos dagbok, förskola, UR Länk till annan webbplats.

Bilderböcker (utan bild) upplästa på sydsamiska. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre.
Småsagor, förskola, UR Länk till annan webbplats.

Biolog, natur, stop-motion-animerade dockfilmer om den lilla samlaren Skrutt som bor under en förskoletrapp: Skrutt samlar höst.

Skrutt, förskola, UR Länk till annan webbplats.

Förskola upp till årskurs 6

Serie om matematik för 3-5-åringar.
Katten, musen, tiotusen, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning på svenska till Katten, musen, tiotusen, UR Länk till annan webbplats.

Berättelser om hunden Cugu fyllda av figurer ur den samiska berättartraditionen.
Cugu, UR Länk till annan webbplats.

Animerade sagor, myter och sägner
Säger från Sápmi, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning till Sägner från Sápmi, UR Länk till annan webbplats.

Animerad film där förskolebarnen får lära sig om de olika planeterna i solsystemet.
Vims i rymden, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning - Vims i rymden Länk till annan webbplats.

Tre animerade berättelser baserade på Gunilla Bergströms böcker.
Alfons Åberg, UR Länk till annan webbplats.

Berättelser som tar upp vardagsnära situationer som vänskap, att känna sig stor och vilja sova själv eller hur man gör för att få en glass efter maten. Alla berättelser är från UR-serien "Tripp, Trapp, Träd".
Tripp, trapp, träd-sagor, UR Länk till annan webbplats.

Illustrerade berättelser som tar upp vardagsnära situationer. Alla berättelser är från UR-serien "Tripp, Trapp, Träd".
Godnattsagor, UR Länk till annan webbplats.

Samiskt digitalt läromedel, texter och arbetsuppgifter. Alla delar har ljudfiler.
Ságas 1, sameskolestyrelsen Länk till annan webbplats.

Muminfamiljens jul.
Mumeniid diiddadálvi, Muminfamiljens jul, UR Länk till annan webbplats.

Berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia.
Samernas tid, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning till Samernas tid, UR Länk till annan webbplats.

Vad skiljer en demokrati från en diktatur? Och varför är begrepp som yttrandefrihet, jämställdhet och tryckfrihet så viktiga? Det undrar 9-åriga Mina.
Grejen med demokrati, UR Länk till annan webbplats.

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.
Nordsamiska årskurs 1-3 Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster.

Programserie, fakta om vatten
Bara vanligt vatten, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning till Bara vanligt vatten, UR Länk till annan webbplats.

En handledning för att skapa egna serier.
Skapa egna serier, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Berättelser, matematik och språkutvecklingsmaterial.
Jågloe - älskade rackarunge, Sametinget Länk till annan webbplats.

Animerade kortfilmer baserade på ovanliga folksagor från hela världen. Filmerna är ursprunligen producerade för BBC Learning. Sagorna ger kännedom om olika länder, kulturer och berättartraditioner.
Folksagor i världen, UR Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-9

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.
Nordsamiska årskurs 4-6 Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.

En dramaserie som är tänkt att användas som diskussionsunderlag för frågeställningar om mobbning, utsatthet och grupptryck.
Berätta för mig, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning till Berätta för mig, UR Länk till annan webbplats.

En serie som förklarar barnkonventionen och vad som händer när alla rättigheter försvinner.
De rättslösa, UR Länk till annan webbplats.
Världens barn, lärarhandledning till De rättslösa, UR Länk till annan webbplats.

En programserie om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter
Så funkar Sverige, UR Länk till annan webbplats.

Ett musikprojekt med låtar på bland annat nordsamiska.
Jiedna: Ajatuksia Malmfältens Rockklubb, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Digitalt bibliotek med berättelser, quiz och boktips på svenska, meänkieli och samiska språk.
Polarbibblo, upp till 12 år, Regionbibliotek Norrbotten Länk till annan webbplats.

Förintelsens överlevare berättar om barndomsminnen från nazismen.
Barnen som överlevde Förintelsen, årskurs 7-9, UR Länk till annan webbplats.

Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål förklaras på ett enkelt sätt.
Globala mål i sikte, UR Länk till annan webbplats.

Gymnasieålder

En serie kortfilmer med möten och historier på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Från det poetiska till det ibland absurda vardagslivet, från det som händer här och nu till det som hör det förflutna till.
Glöd - Badjelánnda, UR Länk till annan webbplats.
Glöd - Svonni vs Skatteverket, UR Länk till annan webbplats.

Jag skriver dina ord, Lärarhandledning i lyrik.
Jag skriver dina ord, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Elise berättar på nordsamiska om sitt liv. Ingår i serien "Livet kring 20". Unga vuxna som tillhör en nationell minoritet berättar om vuxenlivet.
Elise, UR Länk till annan webbplats.

En podd där unga röster från Sápmi hörs på nordsamiska.
Sámi jurdagat, UR Länk till annan webbplats.

Govlegem webb, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.

Flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer, text, ljud och animationer.
Bildtema, Skolverket i samarbete med Norge och Damnmark Länk till annan webbplats.

Illustrerade alfabetskort för att lära sig några ord på samiska eller bara ha ett nytt alfabet att sätta upp i klassrummet.
Alfabetet i samiska språk, Förskola-åk9, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Förskola och förskoleklass

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar.
Pinos dagbok, förskola, UR Länk till annan webbplats.

Bilderböcker (utan bild) upplästa på sydsamiska. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre.
Småsagor, förskola, UR Länk till annan webbplats.

Förskola upp till årskurs 6

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.
Sydsamiska årskurs 1-3 Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Berättelser, matematik och språkutvecklingsmaterial.
Jågloe - älskade rackarunge, Sametinget Länk till annan webbplats.

Uppläsning av bilderbok om Måns och Mari och årstider.
Måns och Mari från vår till vinter, UR Länk till annan webbplats.

Berättelser om hunden Tjåkoe fyllda av figurer ur den samiska berättartraditionen.
Tjågkoe, UR Länk till annan webbplats.

Berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia.
Samernas tid, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning till Samernas tid, UR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om vatten, NO och SO, Förskoleklass upp till årskurs 3.
Bara vanligt vatten, förskoleklass - årskurs 3, UR Länk till annan webbplats.
Bara vanligt vatten Lärarhandledning, UR Länk till annan webbplats.

En handledning för att skapa egna serier.
Skapa egna serier, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-9

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.
Sydsamiska årskurs 4-6 Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.

Digitalt bibliotek med berättelser, quiz och boktips på svenska, meänkieli och samiska språk.
Polarbibblo, upp till 12 år, Regionbibliotek Norrbotten Länk till annan webbplats.

Dikter gestaltas i var sin film utifrån sin speciella stämning. Språket och orden står i fokus och lyfts på olika sätt fram i gestaltningen.
Våra dikter på samiska,åk 7-9, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning till Våra dikter på samiska, UR Länk till annan webbplats.

Gymnasieålder

Jag skriver dina ord, Lärarhandledning i lyrik.
Jag skriver dina ord, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Vi får följa en modersmålslärare i sydsamiska i Jokkmokk. Hon undervisar en grupp elever på grundskolan och en grupp på gymnasienivå.
Modersmål på vär, lärarfortbildning grundskola och gymnasium, UR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lärarhandledning, Modersmål på väg, UR Länk till annan webbplats.

Podd med ungdomar som pratar om relationer på sydsamiska.
Åarjelsaemien åssjalommesh, podd, UR Länk till annan webbplats.

Illustrerade alfabetskort för att lära sig några ord på samiska eller bara ha ett nytt alfabet att sätta upp i klassrummet.
Alfabetet i samiska språk, Förskola-åk9, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Termer för de aktiviteter som följer renskötselåret, men materialet kan användas vid inlärning av lulesamiska.
Gloslistor, Bygg ut ditt ordförråd i renskötesel, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

App med åtta kända barnsånger. Genom sång och rörelser kan man lära sig lite umesamiska.
Ubmejesámien mánánappa, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Nybörjarkurs bestående av 12 radioprogram, kursbok, övningsbok och ett omfattande material.
Sámásta, UR Länk till annan webbplats.

Webb till Sámásta 1 och Sámásta 2 med tillhörande övningsbok Hárjiidusal. Här kan man lyssna och arbeta med övningar anpassade till läromedlet.
Sámásta 1, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.
Sámásta 2, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.

Flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer, text, ljud och animationer.
Bildtema, Skolverket i samarbete med Norge och Damnmark Länk till annan webbplats.

Förskola och förskoleklass

Sånger och ramsor, räkna till tio.
Buoris Dunji, UR Länk till annan webbplats.

Berättelser, matematik och språkutvecklingsmaterial.
Jågloe - älskade rackarunge, Sametinget Länk till annan webbplats.

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar.
Pinos dagbok, förskola, UR Länk till annan webbplats.

Bilderböcker (utan bild) upplästa på lulesamiska. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre.
Småsagor, förskola, UR Länk till annan webbplats.

Förskola upp till årskurs 6

Sagor och berättelser.

Sagor i nattmössan, UR Länk till annan webbplats.

Berättelser om hunden Tjutju fyllda av figurer ur den samiska berättartraditionen.
Tjutju, UR Länk till annan webbplats.

Sex korta filmer, språkstärkande serie för barn i förskoleåldern.
Prick och Fläck på fläcken, UR Länk till annan webbplats.

Läsningen står i centrum. Alla delarna har ett lugnt tempo men varierar i uttryck och svårighetsgrad. Idén är att barnen/eleverna ska läsa texten som berättas på textremsan och på så vis öva läshastigheten.
Läsa med, UR Länk till annan webbplats.

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.
Lulesamiska årskurs 1-3 Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppfinnar-Johanna är åtta år och uppfinnare. Hennes stora intresse är att bygga och meka med teknik - där andra ser problem ser Johanna lösningar.
Uppfinnar-Johanna, UR Länk till annan webbplats.

Programserie, fakta om vatten
Bara vanligt vatten, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning till Bara vanligt vatten, UR Länk till annan webbplats.

Under en dag följer vi med barnen bakom kulisserna på arbetsplatsen till deras drömyrke.
Drömyrket, UR Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-9

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.
Lulesamiska årskurs 4-6 Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Om arterna och deras uppkomst, om evolution, fossiler och jordens historia.
Om evolution, UR Länk till annan webbplats.

Digitalt bibliotek med berättelser, quiz och boktips på svenska, meänkieli och samiska språk.
Polarbibblo, upp till 12 år, Regionbibliotek Norrbotten Länk till annan webbplats.

Ett musikprojekt med låtar på bland annat nordsamiska.
Jiedna: Ajatuksia Malmfältens Rockklubb, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Läskiga och roliga berättelser om ungdomar som träffar på oförklarliga ting.
Moderna spökhistorier, årskurs 7- 9, UR Länk till annan webbplats.

Berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia.
Samernas tid, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning till Samernas tid, UR Länk till annan webbplats.

Gymnasieålder

En onlinekurs i lulesamiska, baserad på läroboken Giellaj.
Giellaj, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.

Jag skriver dina ord, Lärarhandledning i lyrik.
Jag skriver dina ord, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

En serie kortfilmer med möten och historier på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Från det poetiska till det ibland absurda vardagslivet, från det som händer här och nu till det som hör det förflutna till.
Glöd - Badjelánnda, UR Länk till annan webbplats.

Fem personer berättar sanna historier från sina egna liv.
Min berättelse, UR Länk till annan webbplats.

Läromedel Umesamiska

Ordbok, umesamisk - svensk, svensk - umesamisk, Sameskolstyrelsen.
Báhkugirjje, Sameskolstyrelsen Länk till annan webbplats.

Spel med tre kunskapsnivåer, för nybörjare till talare som vill bättra på sin samiska eller bara spela. Samiskt språkcentrum i samarbete med New Amigos.
New amigos - ett samiskt onlinespel, Minoritet.se Länk till annan webbplats.

Förskola upp till årskurs 6

Berättelser, matematik och språkutvecklingsmaterial.
Jågloe - älskade rackarunge, Sametinget Länk till annan webbplats.

Bilderböcker (utan bild) upplästa på umesamiska. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre.
Småsagor, förskola, UR Länk till annan webbplats.

Serie som syftar till att bygga upp barns ordförråd. Programmen varierar mellan umesamiska och svenska. Varje program utgår från ett begreppsområde, exempelvis kalaset, lekplatsen och skolan.
Vad ska vi göra idag?, UR Länk till annan webbplats.
Lärarhandledning Vad ska vi göra idag?, UR Länk till annan webbplats.
Arbetsblad till Vad ska vi göra idag?, UR Länk till annan webbplats.

Läromedel på pitesamiska

Berättelser, matematik och språkutvecklingsmaterial.
Jågloe - älskade rackarunge, Sametinget Länk till annan webbplats.

Bilderböcker (utan bild) upplästa på pitesamiska. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre.
Småsagor, förskola, UR Länk till annan webbplats.

Illustrerade alfabetskort för att lära sig några ord på samiska eller bara ha ett nytt alfabet att sätta upp i klassrummet.
Alfabetet i samiska språk, Förskola-åk 9, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Film: Främja nationella minoritetsspråk (tid 6:10 min.)

Ansvar

Kursplaner, betyg och bedömning

Elever i högre årskurser som nyligen påbörjat undervisning i nationella minoritetsspråk kan ha svårt att uppfylla betygskriterierna för årskurs 6 och 9. Men betyget i det nationella minoritetsspråket behöver inte räknas med om det sänker elevens meritvärde. Vid ansökan till gymnasieskola beräknas elevens meritvärde på de sexton bästa betygen.

Kursplaner för de nationella minoritetsspråken, grundskola

Kursplaner för modersmålsundervisning, gymnasiet (gäller även för nationella minoritetsspråken) Länk till annan webbplats.

Nya perspektiv inom ämnet modersmål, publikation

Forskning och fördjupning

Inspireras av andra

Exempel på flerspråkiga förskolor

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har besökt förskolan Charlottendal som har samiska, finska och meänkieli i sin verksamhet.

Film: På nationella minoritetsspråk ( tid 07:19 min.)

Senast uppdaterad 26 maj 2023