Undervisa i nationella minoritetsspråk

Här hittar du bland annat kostnadsfritt undervisningsmaterial för din undervisning.

En lärare och en elev i sameskolan

Språket är värdefullt för identitetsskapande

Språket är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Det gör det till en betydelsefull del av barns och elevers identitetsskapande. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov att stärkas och för att säkra språkens framtid är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper. Förutom att stärka barns och elevers kulturella identitet, så bidrar undervisningen i förskolan och skolan till språkrevitalisering. Det innebär att undervisningen bidrar till att väcka ett hotat språk till liv, att bevara det och få fler talare genom att använda olika metoder och hitta nya arenor för språket. Undervisningen bidrar till att språken fortsätter att utvecklas i Sverige.

Konkreta tips

Undervisningsmaterial på finska

Förskola

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Gymnasieskola

Undervisningsmaterial på jiddisch

Förskola

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Gymnasieskola

Undervisningsmaterial på meänkieli

Förskola

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Gymnasieskola

Undervisningsmaterial på romani chib

Metodboken, översatt till romani arli. Klassrumserfarenheter i enlighet med Europeiska ramkursplanen för romani chib:
Metodljil – Klaseskerephirnipe Länk till annan webbplats.

Läseböcker Saga och sanning. Finns även på svenska och engelska. Förskola, årskurs F–9 och gymnasieskola:
Paramis thaj čačipe – ko romane arli 1 Länk till annan webbplats.

Param Paramis thaj čačipe – ko romane arli 2 Länk till annan webbplats.

Förskola

Böcker utan bild upplästa på romani arli. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre. Förskola:
Småsagor, UR Länk till annan webbplats.

Leranimationer med dinosaurier. Förskola:
Berömda dinosaurier, UR Länk till annan webbplats.

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Ricki Ripa - ett program om olika svenska djur. Årskurs F–3:
Ricki Ripa, SVT Länk till annan webbplats.

Robbi Robot - vardagsinnehåll med kända barnprogramledare som pratar svenska, roboten Robbi pratar olika minoritetsspråk. Årskurs F–3:
Robbi Robot, SVT Länk till annan webbplats.

Sagor med tema pengar och ekonomi.
Årskurs F–3:
Pengasagor, UR Länk till annan webbplats.

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar. Årskurs F–3:
Pinos dagbok, UR Länk till annan webbplats.

Var frukten kommer ifrån, vad den innehåller, hur den växer och vad man kan använda den till. Årskurs F–3:
Fakta om frukt Kortfilmer, UR Länk till annan webbplats.

Skolverkets undervisningsmaterial på arli. Materialet grundar sig på kursplanen i romani som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan olika romska gruppers kultur, historia och det nutida samhället. Årskurs 4–6:
Romani arli årskurs 4–6, pdf Länk till annan webbplats.

Grammatik på arli. Årskurs 4–6:
Amen sikljovaja gramatika Arli Länk till annan webbplats.

Jassabarnen och gudarnas gåva - spännande animerade berättelser. Årskurs 4–6:
Jassabarnen och gudarnas gåva, SVT Länk till annan webbplats.

En serie som förklarar barnkonventionen och vad som händer när alla rättigheter försvinner. Årskurs 4–6:
De rättslösa, UR Länk till annan webbplats.

Serie om kroppens anatomi och organens funktion. Årskurs 4–6:
Din kropp, UR. Länk till annan webbplats.

Hälso– och språkprojekt som fokuserar på barn och ungdomar. Fakta och frukt. Årskurs F–9:
Info ando vocé, Malmö Ungdomscentral Länk till annan webbplats.

Förintelsens överlevare berättar om barndomsminnen från nazismen. Årskurs 7–9:
Barnen som överlevde förintelsen, UR Länk till annan webbplats.

Läskiga och roliga berättelser om ungdomar som träffar på oförklarliga ting. Årskurs 7–9:
Moderna spökhistorier, UR Länk till annan webbplats.

Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål förklaras på ett enkelt sätt. Årskurs 7–9:
Globala mål i sikte, UR. Länk till annan webbplats.

Dikter med film. Språket och orden står i fokus och lyfts på olika sätt fram i gestaltningen, varje film avslutas också med en uppläsning. Årskurs 7–9:
Våra dikter på arli, UR Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Unga romer svarar på frågor om relationer. Gymnasieskola:
Romane ternengo mislibe, podd, UR Länk till annan webbplats.

Boken innehåller texter om romsk kultur och för ungdomar viktiga områden i samhället. Gymnasieskola:
Fakta & Framtid. Texter för romska ungdomar på arli

Kortfilmer med möten och historier på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Här får vi följa en romsk elev som döljer sin identitet för sina klasskamrater, vänner och lärare. Gymnasieskola:
Glöd – Klassens Z, UR Länk till annan webbplats.

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Fakta om ett djur, vilt eller tamt, vanligt eller ovanligt, på land eller i havet. Årskurs F–3:
Fakta om djur Kortfilmer, UR Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Podd där unga, romska tjejer har huvudroller. Gymnasieskola:
Roma, skola hem profesiaci buti, UR Länk till annan webbplats.

Kortfilmer med möten och historier på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Här får vi följa en romsk elev som döljer sin identitet för sina klasskamrater, vänner och lärare. Gymnasieskola:
Glöd – Klassens Z, UR Länk till annan webbplats.

Metodboken översatt till romani kelderash. Klassrumserfarenheter i enlighet med Europeiska ramkursplanen för romani chib:
MetodakoBufari – Klasaki Ÿanglimos Länk till annan webbplats.

Läseböcker Saga och sanning. Finns även på svenska och engelska. Förskola, årskurs F–9 och gymnasieskola:
Paramiči aj pa čačimos pe Romani šib kelderash 1 Länk till annan webbplats.
Paramiči aj pa čačimos pe Romani šib kelderash 2 Länk till annan webbplats.

Förskola

Uppfinnar–Johanna är åtta år och uppfinnare. Hennes stora intresse är att bygga och meka med teknik. Där andra ser problem ser Johanna lösningar. Förskola:
Uppfinnar–Johanna, UR Länk till annan webbplats.

Böcker utan bild upplästa på romani kelderash. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik. Förskola:
Småsagor, UR Länk till annan webbplats.

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Ricki Ripa - ett program om olika svenska djur. Årskurs F–3:
Ricki Ripa, SVT Länk till annan webbplats.

Robbi Robot - vardagsinnehåll med kända barnprogramledare som pratar svenska, roboten Robbi pratar olika minoritetsspråk. Årskurs F–3:
Robbi Robot, SVT Länk till annan webbplats.

Sagor med tema pengar och ekonomi. Årskurs F–3:
Pengasagor, UR Länk till annan webbplats.

Fakta om ett djur, vilt eller tamt, vanligt eller ovanligt, på land eller i havet. Årskurs F–3:
Fakta om djur Kortfilmer, UR Länk till annan webbplats.

Var frukten kommer ifrån, vad den innehåller, hur den växer och vad man kan använda den till. Årskurs F–3:

Skolverkets undervisningsmaterial på kelderash. Materialet grundar sig på kursplanen i romani som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan olika romska gruppers kultur, historia och det nutida samhället. Årskurs 4–6:

Romani kelderash årskurs 4–6 Länk till annan webbplats.

Grammatik på kelderash. Årskurs 4–6:
Ame sicovas gramatika Kalderas Länk till annan webbplats.

En dramaserie som är tänkt att användas som diskussionsunderlag för frågeställningar om mobbning, utsatthet och grupptryck. Årskurs 4–6:
Berätta för mig, UR Länk till annan webbplats.

Panel med romska ungdomar som pratar relationer. Årskurs 7–9:

Romane gindora, UR Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Boken innehåller texter om romsk kultur och för ungdomar viktiga områden i samhället. Gymnasieskola:
Fakta & Framtid. Texter för romska ungdomar på kelderash Länk till annan webbplats.

Fem personer berättar sanna historier från sina egna liv. Gymnasieskola:
Min berättelse, UR Länk till annan webbplats.

En podd på kelderash om livet som rom när man är i 20–årsåldern. Gymnasieskola:
Karing le bish: Traditzi hai te porontjinav korkoro, UR Länk till annan webbplats.

Kortfilmer med möten och historier på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Här får vi följa en romsk elev som döljer sin identitet för sina klasskamrater, vänner och lärare. Gymnasieskola:
Glöd – Klassens Z, UR Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Språkkort med syfte att stärka ordförråd och språkutveckling:
Romska språkkort, Romska ungdomsförbundet/Institutet för språk– och folkminnen Länk till annan webbplats.

Förskola

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar. Förskola, årskurs F–3:
Pinos dagbok, URLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Bilderbok om Måns och Marie och årstider. Förskola:
Måns och Marie från vår till vinter, URLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Stop–motion–animerade dockfilmer om den lilla samlaren Skrutt som bor under en förskoletrapp. Förskola:
Skrutt samlar höst, URLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Tre animerade berättelser baserade på Gunilla Bergströms böcker. Förskola:
Alfons Åberg, URLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Sagobok på den svenska formen av kaledialekten av romani chib så att fler barn och ungdomar kan utveckla kunskaper i språket. Förskola, årskurs F–9:
Kon hin džoralider ando amaro veš? Me? Vaj Länk till annan webbplats.

Samtalsmaterial kring kaaleromska barn i förskola och skola. Underlag för diskussion bland romska föräldrar samt hos personal i förskola och skola. Förskola, årskurs F–9:
Miritza och Sebastian Länk till annan webbplats.

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar. Förskola, årskurs F–3:
Pinos dagbok, URLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Sagobok på den svenska formen av kaledialekten av romani chib så att fler barn och ungdomar kan utveckla kunskaper i språket. Förskola, årskurs F–9

Kon hin džoralider ando amaro veš? Me? Vaj Länk till annan webbplats.

Sagor och berättelser. Årskurs F–3:
Sagor i nattmössan, URLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Läsningen står i centrum. Alla delarna har ett lugnt tempo men varierar i uttryck och svårighetsgrad. Idén är att barnen/eleverna ska läsa texten som berättas på textremsan och på så vis öva läshastigheten. Årskurs F–3:
Läsa med, URLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Grammatik på kale. Årskurs 4–6:
Amen sikjuvaha gramatika Kale Länk till annan webbplats.

Förintelsens överlevare berättar om barndomsminnen från nazismen. Årskurs 7–9:
Barnen som överlevde Förintelsen, URLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Kortfilmer med möten och historier på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Här får vi följa en romsk elev som döljer sin identitet för sina klasskamrater, vänner och lärare. Gymnasieskola:
Glöd – Klassens Z, URLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Språkkort med syfte att stärka ordförråd och språkutveckling:
Romska språkkort, Romska ungdomsförbundet, Institutet för språk– och folkminnen Länk till annan webbplats.

Metodboken översatt till romani lovari. Klassrumserfarenheter i enlighet med Europeiska ramkursplanen för romani chib:
METODOSKIKÖÒVA Klassaketapastalatura Länk till annan webbplats.

Läseböcker Saga och sanning. Finns även på svenska och engelska. Förskola, årskurs F–9 och gymnasieskola:
Paramiča taj o čačimo Románes Lovara 1. Länk till annan webbplats.
Paramiča taj o čačimo – Románes Lovara 2. Länk till annan webbplats.

Förskola

Om olika väderlekar. Det går även att använda programmen för att fånga upp hur det är att tycka olika, och hur det kan bli bra ändå. Förskol:
Fel väder, UR Länk till annan webbplats.

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Ricki Ripa - ett program om olika svenska djur. Årskurs F–3:
Ricki Ripa, SVT Länk till annan webbplats.

Robbi Robot - vardagsinnehåll med kända barnprogramledare som pratar svenska, roboten Robbi pratar olika minoritetsspråk. Årskurs F–3:
Robbi Robot, SVT Länk till annan webbplats.

Fakta om ett djur, vilt eller tamt, vanligt eller ovanligt, på land eller i havet. Årskurs F–3:
Fakta om djur Kortfilmer, UR Länk till annan webbplats.

Texter med teman, övningar, tips och idéer. Språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser. Årskurs 4–6:
Romani lovara årskurs 4–6 Länk till annan webbplats.

Grammatik på lovari. Årskurs 4–6:
Ame sitjuvas gramatika Lovari Länk till annan webbplats.

Allt–i–ett–läromedel med texter, övningar och grammatik. Årskurs 4–6:
Tala, läsa och skriva på romani, Institutet för språk– och folkminnen Länk till annan webbplats.

Serie om kroppens anatomi och organens funktion. Årskurs 4–6:
Din kropp, UR Länk till annan webbplats.

En programserie om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. Årskurs 4–6:
Så funkar Sverige, UR Länk till annan webbplats.

Panel med romska ungdomar som pratar relationer. Årskurs 7–9:
Romane gindora, UR Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Boken innehåller texter om romsk kultur och för ungdomar viktiga områden i samhället. Gymnasieskola:
Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar på lovari Länk till annan webbplats.

Vanliga människors ovanliga berättelser. Fem personer berättar sanna historier från sina egna liv, på romani chib. Gymnasieskola:
Min berättelse UR Länk till annan webbplats.

Här hälsar vi på ett antal romer med olika yrken under en vanlig arbetsdag. De berättar om vad jobbet betyder för dem. Gymnasieskola:
Avas pe čirí búčí (Vi kommer till ditt jobb) Länk till annan webbplats.

Kortfilmer med möten och historier på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Här får vi följa en romsk elev som döljer sin identitet för sina klasskamrater, vänner och lärare. Gymnasieskola:
Glöd – Klassens Z, UR Länk till annan webbplats.

Förskola

Animerat om olika djurtypers matvanor och olika beteenden. Men också om att tycka olika och vara olika men ändå vara vänner. Förskola:
På fest med Håkan och Berit, UR Länk till annan webbplats.

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Filmer som visar resan från återvinningens containrar och insamlingskärl, till industrierna som sorterar och bearbetar det inlämnade avfallet. Årskurs F–3:
Vad händer med återvinningen? UR Länk till annan webbplats.

Var frukten kommer ifrån, vad den innehåller, hur den växer och vad man kan använda den till. Årskurs F–3:
Fakta om frukt Kortfilmer, UR Länk till annan webbplats.

Fakta om ett djur, vilt eller tamt, vanligt eller ovanligt, på land eller i havet. Årskurs F–3:
Fakta om djur Kortfilmer, UR Länk till annan webbplats.

Texter med teman, övningar, tips och idéer. Språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser. Årskurs 4–6:
Polsk romani årskurs 4–6 Länk till annan webbplats.

Allt–i–ett–läromedel med texter, övningar och grammatik. Årskurs 4–6:
Tala, läsa och skriva på romani, Institutet för språk– och folkminnen Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Boken innehåller texter om romsk kultur och för ungdomar viktiga områden i samhället. Gymnasieskola:
Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar på polsk romani Länk till annan webbplats.

Podd, frågor som tar upp vardag för romska tjejer gymnasiet, samhällskunskap. Gymnasieskola:
Roma, szkola i bucia, UR Länk till annan webbplats.

Kortfilmer med möten och historier på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Här får vi följa en romsk elev som döljer sin identitet för sina klasskamrater, vänner och lärare. Gymnasieskola:
Glöd – Klassens Z, UR Länk till annan webbplats.

Förskola

Bilderböcker utan bild upplästa på svensk romani. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre bildskapande och förståelse för ord och begrepp, för att på så sätt verka språkutvecklande. Förskola:
Småsagor, UR Länk till annan webbplats.

Berättelser som tar upp vardagsnära situationer som vänskap, att känna sig stor och vilja sova själv eller hur man gör för att få en glass efter maten. Förskola:
Tripp, trapp, träd, sagor, UR Länk till annan webbplats.

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Serie som syftar till att bygga upp barns ordförråd. Programmen varierar mellan svensk romani och svenska. Varje program utgår från ett begreppsområde, exempelvis kalaset, lekplatsen och skolan. Årskurs F–3:
Vad ska vi göra idag?,UR Länk till annan webbplats.

Animerade kortfilmer baserade på ovanliga folksagor från hela världen. Filmerna är ursprungligen producerade för BBC Learning. Sagorna ger kännedom om olika länder, kulturer och berättartraditioner. Årskurs 4–6:
Folksagor i världen, UR Länk till annan webbplats.

Lärobok i svensk romani. Årskurs 4–9:
Miro rakkar romani – Jag talar romani Länk till annan webbplats.

ABC–böcker och ordlistor på svensk romani. Årskurs F–9:
Frantzwagner sällskapet Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Kortfilmer med möten och historier på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Här får vi följa en romsk elev som döljer sin identitet för sina klasskamrater, vänner och lärare. Gymnasieskola:
Glöd – Klassens Z, UR Länk till annan webbplats.

Undervisningsmaterial på samiska

Skolverkets publikationsdatabas med undervisningsmaterial på samiska Länk till annan webbplats.

Samernas bibliotek är ett av resursbiblioteken för nationella minoriteter via uppdrag från Kungliga biblioteket. Biblioteket går att besöka i Jokkmokk men går även att få tillgång till på distans:
Samernas bibliotek, Sametinget Länk till annan webbplats.

Undervisningsmaterial på samiska, Institutet för språk och folkminnen Länk till annan webbplats.

Program på samiska, UR Länk till annan webbplats.

Undervisningsmaterial på samiska, Sameskolstyrelsen Länk till annan webbplats.

Undervisningsmaterial på samiska, Samernas utbildningsförbund, Same Ätnam och Jokkmokks kommun Länk till annan webbplats.

Undervisningsmaterial på samiska:
Undervisningsmaterial, Sametinget Norge Länk till annan webbplats.

Distansundervisning på samiska:
Distansundervisning, Saamenetaopetus Länk till annan webbplats.

Om de svenska nationella minoritetsspråkens historia:
Jakten på språket, samiska, UR Länk till annan webbplats.

Digitalt bibliotek med berättelser, quiz och boktips på svenska och samiska språk. Regionbibliotek Norrbotten i samarbete med biblioteken i Norrbotten:
Digitalt bibliotek, Polarbibblo Länk till annan webbplats.

Sagor, sånger, ordspråk, lekar och gåtor på de nationella minoritetsspråken och svenska. Förskola, grundskola årskurs F–6:
Tio pinnar i luften Länk till annan webbplats.

Hjälp! Barn får hjälp med olika problem. Grundskola årskurs F–3:
Hjälp, SVT Länk till annan webbplats.

Robbi Robot - vardagsinnehåll med kända barnprogramledare som pratar svenska, roboten Robbi pratar olika minoritetsspråk. Grundskola årskurs F–3:
Robbi Robot, SVT Länk till annan webbplats.

Förskola

Artikel av Ellinor Skaremyr (Högskolan i Borås). Förskola:
Att stödja och främja nationella minoriteter och minoritetsspråk i förskolan Länk till annan webbplats.

Film: Främja nationella minoritetsspråk (tid 6:10 min) Länk till annan webbplats.

Ett material med film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk. Förskola:
Språklek med film, Svenska Filminstitutet Länk till annan webbplats.

Biolog, natur - Stop-motion-animerade dockfilmer om den lilla samlaren Skrutt som bor under en förskoletrapp. Förskola:
Skrutt samlar höst, UR Länk till annan webbplats.

Böcker utan bild upplästa på nordsamiska. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre bildskapande och förståelse för ord och begrepp, för att på så sätt verka språkutvecklande. Förskola:
Småsagor, UR Länk till annan webbplats.

Serie om matematik för 3–5-åringar. Förskola:
Katten, musen, tiotusen, UR Länk till annan webbplats.

Berättelser om hunden Cugu fyllda av figurer ur den samiska berättartraditionen. Förskola:
Cugu, UR Länk till annan webbplats.

Animerad film där förskolebarnen får lära sig om de olika planeterna i solsystemet. Förskola:
Vims i rymden, UR Länk till annan webbplats.

Berättelser som tar upp vardagsnära situationer som vänskap, att känna sig stor och vilja sova själv eller hur man gör för att få en glass efter maten. Förskola:
Tripp, Trapp, Träd, UR Länk till annan webbplats.

Tre animerade berättelser baserade på Gunilla Bergströms böcker. Förskola:
Alfons Åberg, UR Länk till annan webbplats.

Berättelser, matematik och språkutvecklingsmaterial. Förskola:
Jågloe - älskade rackarunge, Sametinget Länk till annan webbplats.

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar. Förskola, årskurs F–3:
Pinos dagbok, UR Länk till annan webbplats.

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar. Förskola, årskurs F–3:
Pinos dagbok, UR Länk till annan webbplats.

Ricki Ripa - ett program om olika svenska djur. Årskurs F–3:
Ricki Ripa, SVT Länk till annan webbplats.

Robbi Robot - vardagsinnehåll med kända barnprogramledare som pratar svenska, roboten Robbi pratar olika minoritetsspråk. Årskurs F–3:
Robbi Robot, SVT Länk till annan webbplats.

Animerade samiska sagor, myter och sägner. Årskurs F–3:
Sägner från Sápmi, UR Länk till annan webbplats.

Vad skiljer en demokrati från en diktatur? Och varför är begrepp som yttrandefrihet, jämställdhet och tryckfrihet så viktiga? Det undrar 9-åriga Mina. Årskurs F–3:
Grejen med demokrati, UR Länk till annan webbplats.

Programserie, fakta om vatten. Årskurs F–3:
Bara vanligt vatten, UR Länk till annan webbplats.

Illustrerade alfabetskort för att lära sig några ord på samiska eller bara ha ett nytt alfabet att sätta upp i klassrummet. Årskurs F–9:
Alfabetet i samiska språk, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Samiskt digitalt läromedel, texter och arbetsuppgifter. Alla delar har ljudfiler. Årskurs F–9:
Ságas 1, Sameskolstyrelsen Länk till annan webbplats.

Innehållet bygger på läroböckerna Gulahan 1 och 2. Årskurs F–9:
Gulahalan 1 webb, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.
Gulahalan 2 webb, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna. Årskurs 1–3:
Nordsamiska årskurs 1-3 Länk till annan webbplats. (Pdf, 17 MB)

En handledning för att skapa egna serier. Årskurs 3–6:
Skapa egna serier, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna. Årskurs 4–6:
Nordsamiska årskurs 4-6  Länk till annan webbplats.(Pdf, 11 MB)

Jassabarnen och gudarnas gåva - spännande animerade berättelser. Årskurs 4–6:
Jassabarnen och gudarnas gåva, SVT Länk till annan webbplats.

Jassabarnen och norrskenets hämnd - spännande animerade berättelser. Årskurs 4–6:
Jassabarnen och norrskenets hämnd, SVT Länk till annan webbplats.

En dramaserie som är tänkt att användas som diskussionsunderlag för frågeställningar om mobbning, utsatthet och grupptryck. Årskurs 4–6:
Berätta för mig, UR Länk till annan webbplats.

En serie som förklarar barnkonventionen och vad som händer när alla rättigheter försvinner. Årskurs 4–6:
De rättslösa, UR Länk till annan webbplats.

Animerade kortfilmer baserade på berättelser från hela världen. Årskurs 4–6:
Folksagor i världen, UR Länk till annan webbplats.

En programserie om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. Årskurs 4–6:
Så funkar Sverige, UR Länk till annan webbplats.

Årkurs 7-9:
Förintelsens överlevare berättar om barndomsminnen från nazismen. Länk till annan webbplats.
Barnen som överlevde Förintelsen, UR Länk till annan webbplats.

Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål förklaras på ett enkelt sätt. Årskurs 7–9:
Globala mål i sikte, UR Länk till annan webbplats.

Min story - personliga berättelser om rasism. Årskurs 7-9, gymnasieskola:
Min story - Rasism får aldrig normaliseras, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Svarta korpar, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Jag blöder inuti, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Mitt modersmål, mitt hjärtas språk, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Vi måste anmäla, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Håll barnen och renen utanför detta hat, SVT Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Min story - personliga berättelser om rasism. Årskurs 7-9, gymnasieskola:
Min story - Rasism får aldrig normaliseras, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Svarta korpar, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Jag blöder inuti, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Mitt modersmål, mitt hjärtas språk, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Vi måste anmäla, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Håll barnen och renen utanför detta hat, SVT Länk till annan webbplats.

Jag skriver dina ord. Lärarhandledning i lyrik. Gymnasieskola:
Jag skriver dina ord, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Glöd är en serie kortfilmer med möten och historier på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Filmer som berättar olika historier, från det poetiska till det ibland absurda vardagslivet, från det som händer här och nu till det som hör det förflutna till. Gymnasieskola:
Glöd - Badjelánnda, UR Länk till annan webbplats.

Glöd - Svonni vs Skatteverket, UR Länk till annan webbplats.

Unga vuxna som tillhör en nationell minoritet berättar om vuxenlivet. Gymnasieskola:
Elise, Livet runt 20, UR Länk till annan webbplats.

En podd där unga röster från Sápmi hörs på nordsamiska. Gymnasieskola:
Sámi jurdagat, UR Länk till annan webbplats.

Spel med tre kunskapsnivåer, för nybörjare till talare som vill bättra på sin samiska. Samiskt språkcentrum i samarbete med New Amigos:
New Amigos - ett samiskt onlinespel, Minoritet Länk till annan webbplats.

Berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia:
Samernas tid, UR Länk till annan webbplats.

Barnböcker på sydsamiska:
Trøndelags fylkesbibliotek, Norge Länk till annan webbplats.

Förskola

Artikel av Ellinor Skaremyr (Högskolan i Borås). Förskola:
Att stödja och främja nationella minoriteter och minoritetsspråk i förskolan Länk till annan webbplats.

Film: Främja nationella minoritetsspråk (tid 6:10 min) Länk till annan webbplats.

Ett material med film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk. Förskola:
Språklek med film, Svenska Filminstitutet Länk till annan webbplats.

Böcker utan bild upplästa på sydsamiska. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre bildskapande och förståelse för ord och begrepp, för att på så sätt verka språkutvecklande. Förskola:
Småsagor, UR Länk till annan webbplats.

Berättelser, matematik och språkutvecklingsmaterial. Förskola:
Jågloe - älskade rackarunge, Sametinget Länk till annan webbplats.

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar. Förskola, årskurs F–3.
Pinos dagbok, UR Länk till annan webbplats.

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar. Förskola, årskurs F–3:
Pinos dagbok, UR Länk till annan webbplats.

Ricki Ripa - ett program om olika svenska djur. Årskurs F–3:
Ricki Ripa, SVT Länk till annan webbplats.

Robbi Robot - vardagsinnehåll med kända barnprogramledare som pratar svenska, roboten Robbi pratar olika minoritetsspråk. Årskurs F–3:
Robbi Robot, SVT Länk till annan webbplats.

Berättelser om hunden Tjåkoe fyllda av figurer ur den samiska berättartraditionen. Årskurs F–3:
Tjåkoe, UR Länk till annan webbplats.

Programserie, fakta om vatten. Årskurs F–3:
Bara vanligt vatten, UR Länk till annan webbplats.

Illustrerade alfabetskort för att lära sig några ord på samiska eller bara ha ett nytt alfabet att sätta upp i klassrummet. Årskurs F–9:
Alfabetet i samiska språk, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Govlelgem, baserad på läroboken Govlelgem. Årskurs F–9:
Govlelgem, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna. Årskurs 1–3:
Sydsamiska årskurs 1-3 Länk till annan webbplats. (Pdf, 8 MB)

Jassabarnen och gudarnas gåva - spännande animerade berättelser. Årskurs 4–6:
Jassabarnen och gudarnas gåva, SVT Länk till annan webbplats.

Jassabarnen och norrskenets hämnd - spännande animerade berättelser. Årskurs 4–6:
Jassabarnen och norrskenets hämnd, SVT Länk till annan webbplats.

En handledning för att skapa egna serier. Årskurs 3–6:
Skapa egna serier, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna. Årskurs 4–6:
Sydsamiska årskurs 4-6 Länk till annan webbplats. (Pdf, 11 MB)

Dikter gestaltas i var sin film utifrån sin speciella stämning. Språket och orden står i fokus och lyfts på olika sätt fram i gestaltningen. Årskurs 7–9:
Våra dikter på samiska, UR Länk till annan webbplats.

Min story - personliga berättelser om rasism. Årskurs 7-9, gymnasieskola:
Min story - Ta ert ansvar, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Same same but different, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Artiga svar, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Inget mer skrivs, SVT Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Min story - personliga berättelser om rasism. Årskurs 7-9, gymnasieskola:
Min story - Ta ert ansvar, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Same same but different, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Artiga svar, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Inget mer skrivs, SVT Länk till annan webbplats.

Jag skriver dina ord. Lärarhandledning i lyrik. Gymnasieskola:
Jag skriver dina ord, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Podd med ungdomar som pratar om relationer på sydsamiska. Gymnasieskola:
Åarjelsaemien åssjalommesh, UR Länk till annan webbplats.

Ordbok i lulesamiska-svenska som bygger på tidigare ordböcker:
Lulesamisk-svensk ordbok, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.

Lulesamisk-svensk ordbok, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.

Spel med tre kunskapsnivåer, för nybörjare till talare som vill bättra på sin samiska. Samiskt språkcentrum i samarbete med New Amigos:
New Amigos - ett samiskt onlinespel, Minoritet Länk till annan webbplats.

Berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia:
Samernas tid, UR Länk till annan webbplats.

Förskola

Artikel av Ellinor Skaremyr (Högskolan i Borås). Förskola:
Att stödja och främja nationella minoriteter och minoritetsspråk i förskolan Länk till annan webbplats.

Film: Främja nationella minoritetsspråk Länk till annan webbplats. (tid 6:10 min):

Ett material med film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk. Förskola:
Språklek med film, Svenska Filminstitutet Länk till annan webbplats.

Sånger och ramsor, räkna till tio. Förskola:
Buoris Dunji, UR Länk till annan webbplats.

Berättelser, matematik och språkutvecklingsmaterial. Förskola:
Jågloe - älskade rackarunge, Sametinget Länk till annan webbplats.

Böcker utan bild upplästa på lulesamiska. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre bildskapande och förståelse för ord och begrepp, för att på så sätt verka språkutvecklande. Förskola:
Småsagor, UR Länk till annan webbplats.

Berättelser om hunden Tjutju fyllda av figurer ur den samiska berättartraditionen. Förskola:
Tjutju, UR Länk till annan webbplats.

Språkstärkande serie för barn i förskoleåldern. Sex korta filmer med de två kluriga kaninerna Prick och Fläck. Förskola:
Prick och Fläck på fläcken, UR Länk till annan webbplats.

Uppfinnar-Johanna är åtta år och uppfinnare. Hennes stora intresse är att bygga och meka med teknik - där andra ser problem ser Johanna lösningar. Förskola:
Uppfinnar-Johanna, UR Länk till annan webbplats.

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar. Förskola, årskurs F–3. Förskola:
Pinos dagbok, UR Länk till annan webbplats.

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Animerade berättelser om en liten nalle och hans kompisar. Förskola, årskurs F–3:
Pinos dagbok, UR Länk till annan webbplats.

Ricki Ripa - ett program om olika svenska djur. Årskurs F–3:
Ricki Ripa, SVT Länk till annan webbplats.

Robbi Robot - vardagsinnehåll med kända barnprogramledare som pratar svenska, roboten Robbi pratar olika minoritetsspråk. Årskurs F–3:
Robbi Robot, SVT Länk till annan webbplats.

Sagor och berättelser. Årskurs F–3:
Sagor i nattmössan, UR Länk till annan webbplats.

En serie om läsningen. Alla delarna har ett lugnt tempo men varierar i uttryck och svårighetsgrad. Idén är att barnen/eleverna ska läsa texten som berättas på textremsan och på så vis öva läshastigheten. Årskurs F–3:
Läsa med, UR Länk till annan webbplats.

Programserie, fakta om vatten. Årskurs F–3:
Bara vanligt vatten, UR Länk till annan webbplats.

Under en dag följer vi med barnen bakom kulisserna på arbetsplatsen till deras drömyrke. Årskurs F–3:
Drömyrket, UR Länk till annan webbplats.

Illustrerade alfabetskort för att lära sig några ord på samiska eller bara ha ett nytt alfabet att sätta upp i klassrummet. Årskurs F–9:
Alfabetet i samiska språk, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Termer för de aktiviteter som följer renskötselåret, men materialet kan användas vid inlärning av lulesamiska. Årskurs F–9:
Gloslistor, Bygg ut ditt ordförråd i renskötsel, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Nybörjarkurs bestående av 12 radioprogram, kursbok, övningsbok och ett omfattande material. Årskurs F–9:
Sámásta, UR Länk till annan webbplats.

Webb till Sámásta 1 och Sámásta 2 med tillhörande övningsbok Hárjiidusal. Här kan man lyssna och arbeta med övningar anpassade till läromedlet. Årskurs F–9:
Sámásta 1, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.
Sámásta 2, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.

En onlinekurs baserad på läroboken Giellaj hilá. Årskurs F–9:
Giellaj hilá, Samernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats.

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna. Årskurs 1–3:
Lulesamiska årskurs 1-3 Länk till annan webbplats.(Pdf, 8 MB)

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna. Årskurs 4–6:
Lulesamiska årskurs 4-6 Länk till annan webbplats. (Pdf, 12 MB)

Jassabarnen och gudarnas gåva - spännande animerade berättelser. Årskurs 4–6:
Jassabarnen och gudarnas gåva, SVT Länk till annan webbplats.

Jassabarnen och norrskenets hämnd - spännande animerade berättelser. Årskurs 4–6:
Jassabarnen och norrskenets hämnd, SVT Länk till annan webbplats.

Om arterna och deras uppkomst, om evolution, fossiler och jordens historia. Årskurs 4–6:
Om evolution, UR Länk till annan webbplats.

Läskiga och roliga berättelser om ungdomar som träffar på oförklarliga ting. Årskurs 7–9:
Moderna spökhistorier, UR Länk till annan webbplats.

Min story - personliga berättelser om rasism. Årskurs 7-9, gymnasieskola:
Min story - Sámegiella gållegiella, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Du måste synas för att finnas, SVT Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Min story - personliga berättelser om rasism. Årskurs 7-9, gymnasieskola:
Min story - Sámegiella gållegiella, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Du måste synas för att finnas, SVT Länk till annan webbplats.

Jag skriver dina ord. Lärarhandledning i lyrik. Gymnasieskola:
Jag skriver dina ord, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Glöd är en serie kortfilmer med möten och historier på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Filmer som berättar olika historier, från det poetiska till det ibland absurda vardagslivet, från det som händer här och nu till det som hör det förflutna till. Gymnasieskola:
Glöd - Glödhet, UR Länk till annan webbplats.

Fem personer berättar sanna historier från sina egna liv. Gymnasieskola:
Min berättelse på lulesamiska, UR Länk till annan webbplats.

Ordbok, umesamisk - svensk, svensk - umesamisk, Sameskolstyrelsen:
Báhkugirjje, Sameskolstyrelsen Länk till annan webbplats.

Spel med tre kunskapsnivåer, för nybörjare till talare som vill bättra på sin samiska. Samiskt språkcentrum i samarbete med New Amigos:
New Amigos - ett samiskt onlinespel, Minoritet Länk till annan webbplats.

Förskola

Artikel av Ellinor Skaremyr (Högskolan i Borås). Förskola:
Att stödja och främja nationella minoriteter och minoritetsspråk i förskolan Länk till annan webbplats.

Film: Främja nationella minoritetsspråk Länk till annan webbplats. (tid 6:10 min):

Ett material med film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk. Förskola:
Språklek med film, Svenska Filminstitutet Länk till annan webbplats.

Berättelser, matematik och språkutvecklingsmaterial. Förskola:
Jågloe - älskade rackarunge, Sametinget Länk till annan webbplats.

Böcker utan bild upplästa på umesamiska. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre bildskapande och förståelse för ord och begrepp, för att på så sätt verka språkutvecklande. Förskola:
Småsagor, UR Länk till annan webbplats.

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Serie som syftar till att bygga upp barns ordförråd. Programmen varierar mellan umesamiska och svenska. Varje program utgår från ett begreppsområde, exempelvis kalaset, lekplatsen och skolan. Årskurs F–3:
Vad ska vi göra idag, UR Länk till annan webbplats.

App med åtta kända barnsånger. Genom sång och rörelser kan man lära sig lite umesamiska. Årskurs F–3:
Ubmejesámien mánánappa, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Illustrerade alfabetskort för att lära sig några ord på samiska eller bara ha ett nytt alfabet att sätta upp i klassrummet. Årskurs F–9:
Alfabetet i samiska språk, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Min story - personliga berättelser om rasism. Årskurs 7-9, gymnasieskola:
Min story - Härskarteknik, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Våga visa vem du är, SVT Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Min story - personliga berättelser om rasism. Årskurs 7-9, gymnasieskola:
Min story - Härskarteknik, SVT Länk till annan webbplats.
Min story - Våga visa vem du är, SVT Länk till annan webbplats.

Förskola

Artikel av Ellinor Skaremyr (Högskolan i Borås). Förskola:
Att stödja och främja nationella minoriteter och minoritetsspråk i förskolan Länk till annan webbplats.

Film: Främja nationella minoritetsspråk Länk till annan webbplats. (tid 6:10 min).

Ett material med film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk. Förskola:
Språklek med film, Svenska Filminstitutet Länk till annan webbplats.

Berättelser, matematik och språkutvecklingsmaterial. Förskola:
Jågloe - älskade rackarunge, Sametinget Länk till annan webbplats.

Böcker utan bild upplästa på pitesamiska. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik som är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre bildskapande och förståelse för ord och begrepp, för att på så sätt verka språkutvecklande. Förskola:
Småsagor, UR Länk till annan webbplats.

Grundskola, Förskoleklass upp till årskurs 9

Illustrerade alfabetskort för att lära sig några ord på samiska eller bara ha ett nytt alfabet att sätta upp i klassrummet. Årskurs F–9:
Alfabetet i samiska språk, Institutet för språk- och folkminnen Länk till annan webbplats.

Jassabarnen och gudarnas gåva - spännande animerade berättelser. Årskurs 4–6:
Jassabarnen och gudarnas gåva, SVT Länk till annan webbplats.

Film: Främja nationella minoritetsspråk (tid 6:10 min.)

Ansvar

Kursplaner, ämnesplaner, bedömning och betygsättning

Undervisningen styrs av kursplaner och ämnesplaner för ämnet modersmål. Varje skolform följer sin egen kursplan eller ämnesplan för ämnet modersmål.

I grundskolan och motsvarande obligatoriska skolformer finns separata kursplaner för modersmål i de nationella minoritetsspråken. När en elev får modersmålsundervisning i samiska i grundskolan, anpassade grundskolan eller specialskolan används sameskolans kursplan för ämnet samiska.

Bedömning och betygssättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till betygskriterierna i respektive kursplan eller ämnesplan.

Elever i högre årskurser som nyligen påbörjat undervisning i nationella minoritetsspråk kan ha svårt att uppfylla betygskriterierna för årskurs 6 och 9. Men betyget i det nationella minoritetsspråket behöver inte räknas med om det sänker elevens meritvärde. Vid ansökan till gymnasieskola beräknas elevens meritvärde på de sexton bästa betygen.

Kursplaner för grundskolan

Kursplaner för anpassade grundskolan

Kursplaner för specialskolan

Kursplaner för sameskolan

Ämnesplaner för gymnasieskolan

Ämnesplaner för anpassade gymnasieskolan

Nya perspektiv inom ämnet modersmål, publikation

Forskning och fördjupning

Inspireras av andra

Exempel på flerspråkiga förskolor

Senast uppdaterad 18 april 2024