Undervisa i nationella minoritetsspråk

Här hittar du bland annat kostnadsfria läromedel och webbresurser för din undervisning.

En lärare och en elev i sameskolan

Språket är värdefullt för elevens identitetsskapande

Språket är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Det gör det till en betydelsefull del av elevens identitetsskapande. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov att stärkas och för att säkra språkens framtid är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper. Förutom att stärka elevens kulturella identitet, så bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering. Det innebär att undervisning i nationella minoritetsspråk bidrar till att väcka ett hotat språk till liv, att bevara det och få fler talare genom att använda olika metoder och hitta nya arenor för språket. Undervisningen bidrar till att språken fortsätter att utvecklas i Sverige.

Konkreta tips

Läromedel i romani chib

Polsk romani årskurs 4-6PDF (pdf, 14 MB)

Svensk romani årskurs 4-6PDF (pdf, 12 MB)

Romani kelderash årskurs 4-6PDF (pdf, 15 MB)

Romani lovara årskurs 4-6PDF (pdf, 14 MB)

Romani arli årskurs 4-6PDF (pdf, 14 MB)

Materialet grundar sig på kursplanen i romani som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan olika romska gruppers kultur, historia och det nutida samhället.

Materialet innehåller förslag på olika typer av aktiviteter som går att tillämpa inom de olika temana för att stödja alla delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och romernas kultur.

Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.

Läromedel i finska

Finska textbok, årskurs 1-3PDF (pdf, 9 MB)

Finska övningsbok med lärarhandledning, årskurs 1-3PDF (pdf, 48 MB)

Finska textbok, årskurs 4-9PDF (pdf, 10 MB)

Finska övningsbok med lärarhandledning, årskurs 4-9PDF (pdf, 10 MB)

Materialet består av bland annat av tips och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser. Innehållet är sammanställt för elevgrupper som kan vara heterogena och du som lärare kan anpassa texterna och uppgifterna till elevernas kunskapsnivåer.

Övningarna stöder alla delar i kursplanens centrala innehåll: Läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och sverigefinsk kultur.

Läromedel i meänkieli

Lasse och Maja, textbok årskurs 1-3PDF (pdf, 10 MB)

Lasse och Maja, textbok årskurs 4-6PDF (pdf, 21 MB)

Lasse och Maja, textbok årskurs 7-9PDF (pdf, 21 MB)

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.

Materialet grundar sig på kursplanen i meänkieli som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan tornedalingars och andra meänkielitalandes kultur, historia och det nutida samhället.

Materialet innehåller förslag på olika typer av autentiskt material som du kan tillämpa inom olika teman och använda för olika ändamål för att stödja alla delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och tornedalingars och andra meänkielitalandes kultur.

Läromedel i samiska

Nordsamiska

Nordsamiska årskurs 1-3PDF (pdf, 17 MB)

Nordsamiska årskurs 4-6PDF (pdf, 11 MB)

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.

Sydsamiska

Sydsamiska årskurs 1-3PDF (pdf, 8 MB)

Sydsamiska årskurs 4-6PDF (pdf, 11 MB)

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.

Lulesamiska

Lulesamiska årskurs 1-3PDF (pdf, 8 MB)

Lulesamiska årskurs 4-6PDF (pdf, 12 MB)

Från det här materialet kan du som lärare hämta idéer när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.

Materialet in sin helhet grundar sig på sameskolans kursplan för samiska som andraspråk, enligt Läroplanen för sameskolan 2011 och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan samisk kultur, samernas historia och det nutida samhället.

Materialet innehåller förslag på olika typer av autentiskt material som man kan tillämpa inom olika teman och använda för olika ändamål för att stödja alla delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och samisk kultur.

Film, Främja nationella minoritetsspråk

Småsagor på de nationella minoritetsspråken, URlänk till annan webbplats

Bokgåvor från Kulturrådetlänk till annan webbplats, beställ böcker kostnadsfritt på nationella minoritetsspråk, se längst ned på sidan som länkas till.

Ansvar

Kursplaner, betyg och bedömning

Elever i högre årskurser som nyligen påbörjat undervisning i nationella minoritetsspråk kan ha svårt att uppnå kunskapskraven för årskurs 6 och 9. Men betyget i det nationella minoritetsspråket behöver inte räknas med om det sänker elevens meritvärde. Vid ansökan till gymnasieskola beräknas elevens meritvärde på de sexton bästa betygen.

Kursplaner för de nationella minoritetsspråken, grundskola

Kursplaner för modersmålsundervisning, gymnasiet (gäller även för nationella minoritetsspråken)länk till annan webbplats

Stöd för dig som ska informera om nationella minoriteter och modersmål som nationellt minoritetsspråk, förskola och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya perspektiv inom ämnet modersmål, publikation

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 01 april 2020