Frågor och svar

Till vem ska man vända sig för att ansöka om modersmålsundervisning?

Den som vill ha modersmålsundervisning ska vända sig till den skola som ska hålla i modersmålsundervisningen. Skolan ska tillhandahålla den ansökningsblankett, som ska fyllas i och lämnas in till skolan.