Nationella programråd för yrkesutbildning på gymnasial nivå

För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov.

De tretton nationella programråden diskuterar och ger råd till Skolverket i olika frågor som rör yrkesutbildning. Det kan exempelvis handla om analyser av utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov, yrkesutbildningarnas innehåll eller utformning av stöd till handledare. Skolverket använder synpunkter och förslag från de nationella programråden som underlag för regeringsredovisningar, stödmaterial och olika beslut.

Skolverket utser programrådens ledamöter. Dessa har i sin tur nominerats av arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer, branscher och myndigheter. De är representanter från arbetslivet med kunskap om programmens yrkesområden, till exempel som ansvariga för utbildnings- eller kompetensförsörjningsfrågor.

Kontakt

Lisa Ekehult

lisa.ekehult@skolverket.se

Om du vill läsa protokoll från tidigare möten i de nationella programråden, kontakta registrator@skolverket.se

Nationella programrådens ledamöter

Under respektive program hittar du alla ledamöter och ersättare för mandatperioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022.

Programrådet för barn- och fritidsprogrammet‌

Organisation

Namn

Roll

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd

Carina Philipsson

Martin Bjurhem

Ledamot

Ersättare

Kommunal

Annica Jansson

Per Svensson

Ledamot

Ersättare

Myndigheten för yrkeshögskola

Marie Morin

Ledamot

Sveriges fritids- och kulturchefsförening

Leif Gustafsson

Ledamot

Sveriges kommuner och landsting

Hanna Sällemark

Kalle Berg

Ledamot

Ersättare

Svenska skidanläggningars organisation

Charlotta Bürger Hyllienmark

Titti Rodling

Ledamot

Ersättare

Sveriges skolledarförbund

Inger Björklund

Ledamot

Vård och omsorgscollege

Vakant

Ledamot

Programrådet för bygg- och anläggningsprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Lena Sandström

Ledamot

Byggcheferna

Amanda Eklund

Ledamot

Byggbranschens yrkesnämnd

Ingemar Klaesson

Carina Bergström

Ledamot

Ersättare

Facket för service och kommunikation

Magnus Ekeljung

Christer Carlsson

Ledamot

Ersättare

Glasbranschföreningen

Karin Lindskog

Ledamot

Maskinentreprenörerna

Magnus Andersson 

Ledamot

Måleriföretagen i Sverige

Jonas Lindberg 
Jakob Nilsson

Ledamot

Ersättare

PVF yrke och utbildning

Niklas Angelöf
Hans Eriksson

Ledamot
Ersättare

Svenska byggnadsarbetareförbundet

Görgen Zilén

Bengt Westman

Ledamot

Ersättare

Byggföretagen

Eva Thor
Lars Tullstedt

Ledamot

Ersättare

Programrådet för el- och energiprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Tony Tiveskog
Ivan Cvitic

Ledamot

Ersättare

Elsäkerhetsverket

Peter Schallengruber

Ledamot

Energiföretagen Sverige

Viktoria Pussfält
Andreas Lepa

Ledamot

Ersättare

ITF Automation

Anders Thorén
Kent Gidlöf

Ledamot

Ersättare

Industriarbetsgivarna

Jesper Hedin

Ledamot

Installatörsföretagen

Åsa Gabrielsson 
Pär Lundström

Ledamot

Ersättare

IT & Telekomföretagen

Carl Larsson

Ledamot

Myndigheten för yrkeshögskola

Maria Johansson 
Ivan Knez

Ledamot

Ersättare

Service- och kommunikationsfacket

Ulrika Nilsson
Carolin Evander

Ledamot

Ersättare

Svenska elektrikerförbundet

Pontus Boström
Anton Levein

Ledamot

Ersättare

Svensk elektronik

Magnus Svensson
Fredrik Ekstrand

Ledamot

Ersättare

Säkerhetsbranschen

Joakim Söderström

Ledamot

Programrådet för fordons- och transportprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Jakob Ejeson

Katarina Norling

Ledamot

Ersättare

IF Metall

Lina Skoglund 
Ingemar Andersson

Ledamot

Ersättare

Kommunal

Mario Gavran  
Eva-Marie Larsson

Ledamot

Ersättare

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

Mario Zetino
Jennie Bloom-Rudhe

Ledamot

Ersättare

Transportföretagen

Maria Sjölin Karlsson
Johanna Linder 

Ledamot

Ersättare

Transportföretagens yrkesnämnd

Petter Lobrinker

Ledamot

Transportarbetareförbundet

Gustaf Järsberg

Ledamot

Transportstyrelsen

Magnus Janzén

Hans Kolmodin

Ledamot

Ersättare

Transportföretagen

Tomas Tärnfors

Ledamot

Verkstadsföretagarna

Benny Wallin

Bo Ericsson 

Ledamot

Ersättare

Programrådet för handels- och administrationsprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Svensk Handel

Henrik Ekelund
Jesper Gyberg

Ledamot

Ersättare

Handels

Daniel Söderberg Talebi

Ledamot

Handelsrådet

Helene Rönnholm

Therese Forslin

Ledamot

Ersättare


Programrådet för hantverksprogrammet


Namn

Roll

Floristernas yrkesråd

Mikael Sörensson 

Ledamot

Frisörföretagen

Anette Fogelmark
Staffan Westman

Ledamot

Ersättare

Handels

Ewa Björkman 

Anette Dalkars

Ledamot

Ersättare

Hantverkarna

Caroline Eriksson

Ledamot

Hantverksrådet

Anki Gullback 
Annette Soth Stoltz 

Ledamot

Ersättare

Sveriges textil- och modeföretag

Cecilia Tall 

Sofia Höfvner Skogh 

Ledamot

Ersättare

Programrådet för hotell- och turismprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Visita

Peter Thomelius


Ledamot

Ersättare

Arbetsförmedlingen

Ulrica Madesten

Ledamot

Yrkesakademin AB

Lena Flodin

Ledamot

SRF

Lotta Sand

Ledamot

Hotell- och restaurangfacket

Marie Birgersson

Emil Bäckström

Ledamot

Ersättare

Visit Sweden

Åsa Stengel Egrelius
Malin Westling

Ledamot

Ersättare

SCR Svensk camping

Andreas Häggqvist
Maria Jonasson

Ledamot

Ersättare

UHR

Thommy Backner

Ledamot

Ersättare

Svenska skidanläggningars organisation

Torbjörn Lundqvist

Sebastian Thomasson

Ledamot

Ersättare

Programrådet för industritekniska programmet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Vesna Mellström

Ledamot

Facket för skogs-, trä och grafisk bransch

Kenneth Edvardsson 

Ledamot

IF metall

Josefine Larsson

Stefan Sjöqvist

Ledamot

Ersättare

Industriarbetsgivarna

Fredrik Gunnarsson

Ledamot

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Greta Hjortzberg

Ledamot


Livsmedelsföretagen

Karin Thapper

Ledamot

Myndigheten för yrkeshögskola

Antje Russberg

Joakim Grundström

Ledamot

Svensk underhåll

Mia Ilkko

Ingemar Andreasson 

Ledamot

Svetskommissionen

Jonas Saarimäki
Elisabeth Egerblom

Ledamot

Ersättare

Skärteknikcentrum Sverige

Leila Khammari

Ledamot

Teknikföretagen

Mats Andersson

Ledamot

Trä- och möbelföretagen

Henrik Smedmark

Ledamot

SLR Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund

Thorbjörn Hellman

Lotta Naglitsch

Ledamot

Ersättare


Programrådet för naturbruksprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Leif Borén

Ledamot

Djurbranschens yrkesnämnd

Ulf Uddman
Maria Teräs

Ledamot

Ersättare

Gröna arbetsgivare

Kristine Wiklund
Björn Jonasson

Ledamot

Ersättare

Hästnäringens yrkesnämnd

Sara Westholm

Maria Karlsson

Ledamot

Ersättare

Kommunal

Anja Westberg

Jörgen Gustafsson

Ledamot

Ersättare

Lantbrukarnas riksförbund

Marcus Söderlind
Wictoria Bondesson

Ledamot

Ersättare

Sveriges Lantbruksuniversitet

Kristina Ascard
Börje Börjesson

Ledamot

Ersättare

Naturbrukets yrkesnämnd

Michael Insulander

Sofia Karlsson

Ledamot

Ersättare

Naturturismföretagen

Anders Johansson
Joakim Hermanson

Ledamot

Ersättare

Sveriges Jordägareförbund

Anders Grahn
Liza von Engeström

Ledamot

Ersättare

Trädgårdsanläggningarna i Sverige

Carina Wallin

Göran Andersson

Ledamot

Ersättare


Programrådet för restaurang- och livsmedelsprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Andreas Hällund

Ledamot


Hotell och restaurangfacket

Marina Nilsson

Pim Van Dorpel

Ledamot

Ersättare

Kommunal

Farhad Abedin

Magnus Jonsson

Ledamot

Ersättare

Kost och näring

Kerstin Berg 

Camilla Wiström

Ledamot

Ersättare

Kött och charkföretagen

Magnus Därth

Ledamot

Livsmedelsarbetareförbundet

Ken Clignèz

Ledamot

Sveriges bagare och konditorer

Jesper Långström
Anna Björlin

Ledamot

Ersättare

Sveriges kommuner och regioner

Stefan Melén

Ledamot

Utbildningsrådet för hotell och restaurang

Gustaf Leonhardt

Ledamot

Visita

Kersti Witten

Anna Lallerstedt

Ledamot

Ersättare


Programrådet för teknikprogrammets fjärde år

Organisation

Namn

Roll

Myndigheten för yrkeshögskola

Erland Olbers

Ledamot

Byggföretagen

Elin Kebert

Ledamot

Sveriges ingenjörer

Olle Dahlberg 

Ledamot

Teknikföretagen

Mats Andersson

Ledamot


Programrådet för VVS- och fastighetsprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Lena von Scheven Messeter

Ledamot

Byggnads

Anders Larsson
Jesper Carlsson

Ledamot

Ersättare

Fastighetsanställdas förbund

Sanna Vallin

Nicklas Nilsson

Ledamot

Ersättare

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

Emil Bood
Mikael Mossberg

Ledamot

Ersättare

Installatörsföretagen

Torbjörn Joansson

Ledamot

Kyl och värmepumpföreningen

Cecilia Branting
Anders Mårtensson

Ledamot

Ersättare

PVF Yrke och utbildning

Annika Brännmark

Christer Härjelin

Ledamot

Ersättare

Svensk ventilation

Britta Permats

Erik Österlund

Ledamot

Ersättare

VVS-branschens Yrkesnämnd

Henrik Johnsson

Mattias Wirdéus

Ledamot

Ersättare


Programrådet för vård- och omsorgsprogrammet 

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Mats Rubertson

Ledamot

Kommunal

Ann Georgsson

José Buitron

Ledamot

Ersättare

Myndigheten för yrkeshögskola

Lisa Östbring
Mikael Nilsson

Ledamot

Ersättare

Socialstyrelsen

Ragnhild Mogren

Ledamot

Sveriges Kommuner och Landsting

Katarina Storm Åsell

Helena Henningsson

Ledamot

Ersättare

Vård- och omsorgscollege

Zenita Cider

Ledamot


Senast uppdaterad 30 september 2021