Nationella programråd för yrkesutbildning på gymnasial nivå

För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (komvux) och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov.

De tretton nationella programråden diskuterar och ger råd till Skolverket i olika frågor som rör yrkesutbildning på gymnasial nivå. Det kan exempelvis handla om analyser av utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov, yrkesutbildningarnas kvalitet och innehåll eller utformning av stöd till handledare.

Arbetet i programråden ska syfta till att göra utbildningssystemet mer flexibelt och lyhört för arbetsmarknadens behov och initiativ från huvudmännen och därmed bättre matcha utbildningsutbudet mot de kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar samt underlätta elevers övergång från yrkesutbildning till arbetsliv.

Uppdraget har under åren vidgats från att enbart gälla gymnasieskolans yrkesprogram till att gälla all gymnasial yrkesutbildning, inklusive anpassad gymnasieskola, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Skolverket använder synpunkter och förslag från de nationella programråden som underlag för regeringsredovisningar, stödmaterial och olika beslut.

Skolverket utser programrådens ledamöter. Dessa har i sin tur nominerats av arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer, branscher och myndigheter. De är representanter från arbetslivet med kunskap om programmens yrkesområden, till exempel som ansvariga för utbildnings- eller kompetensförsörjningsfrågor.

Kontakt

Lars Hanisch

lars.hanisch@skolverket.se

Om du vill läsa protokoll från tidigare möten i de nationella programråden, kontakta registrator@skolverket.se

Nationella programrådens ledamöter

Under respektive program hittar du alla ledamöter och ersättare för mandatperioden 1 september 2022 – 31 augusti 2025.

Programrådet för barn- och fritidsprogrammet‌

Organisation

Namn

Roll

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd

Carina Philipsson

Ledamot

Kommunal

Lisa Björck

Anders Bucht

Ledamot

Ersättare

Sveriges kommuner och regioner

Kalle Berg

Anna Tornberg

Ledamot

Ersättare

Svenska Transportarbetareförbundet

Gustaf Järsberg

Ledamot

Svenska skidanläggningars organisation

Charlotta Bürger Hyllienmark

Torbjörn Lundqvist

Ledamot

Ersättare

Svenska Ishockeyförbundet

Leif Gustafsson

Ledamot

Vård och omsorgscollege

Maria Dejevik

Ingrid von Sydow

Ledamot

Ersättare


Programrådet för bygg- och anläggningsprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Lena Sandström

Monika Jönsson

Ledamot

Ersättare

Byggbranschens yrkesnämnd

Kija Monteil

Carina Sköld

Ledamot

Ersättare

Facket för service och kommunikation

Magnus Ekeljung

Vakant

Ledamot

Ersättare

Glasbranschföreningen

Vakant

Joakim Länder

Ledamot

Ersättare

Industriarbetsgivarna

Fredrik Gunnarsson

Jesper Hedin

Ledamot

Ersättare

Maskinentreprenörerna

Magnus Andersson

Thomas Bladh 

Ledamot

Ersättare

Måleriföretagen i Sverige

Jonas Lindberg
Vakant

Ledamot

Ersättare

Målarna

Joakim Nexbo

Ledamot

Plåt och ventbyrån

Niklas Angelöf
Örjan Ekberg

Ledamot
Ersättare

Svenska byggnadsarbetareförbundet

Christer Carlsson

Bengt Westman

Ledamot

Ersättare

Byggföretagen

Elin Kebert
Ann-Sofie Lind

Ledamot

Ersättare

Programrådet för el- och energiprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Lena von Scheven Messeter
Ingela Sagulin

Ledamot

Ersättare

Elsäkerhetsverket

Ulrica Nordin

Catarina Konz

Ledamot

Ersättare

Energiföretagen Sverige

Cecilia Klugman
Greta Hjortzberg

Ledamot

Ersättare

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ)

Peter Isgren

Susanne Andersson

Ledamot

Ersättare

Industriarbetsgivarna

Jesper Hedin

Fredrik Gunnarsson

Ledamot

Ersättare

Installatörsföretagen

Åsa Gabrielsson 
Pär Lundström

Ledamot

Ersättare

ITF Automation

Kim Nyborg

Shoala Eragi

Ledamot

Ersättare

Myndigheten för yrkeshögskola

Maria Johansson 
Ivan Knez

Ledamot

Ersättare

Service- och kommunikationsfacket

Nick Fortgens

Roger Johansson

Ledamot

Ersättare

Svenska elektrikerförbundet

Anton Levein
Pontus Boström

Ledamot

Ersättare

Svensk Elektronik

Stella Erlandsson

Mark Smith

Ledamot

Ersättare

Säkerhetsbranschen

Lotta Naglitsch

Thorbjörn Hellman

Ledamot

Ersättare

Teknikföretagen

Lars Johansson

Karin Thapper

Ledamot

Ersättare

Programrådet för fordons- och transportprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Jakob Ejeson

Katarina Norling

Ledamot

Ersättare

IF Metall

Lina Skoglund 
Ingemar Andersson

Ledamot

Ersättare

Kommunal

Mario Gavran  
Hans Kotzan

Ledamot

Ersättare

Motorbranschens Riksförbund (MRF)

Mathias Haag

Anna Nilsson Bålman

Ledamot

Ersättare

Svenska Transportarbetareförbundet

Martin Miljeteig

Ledamot

Svenska fordonsbranschen

Benny Wallin

Lars Bergmark

Ledamot

Ersättare

Transportföretagen (bussbranschen)

Transportföretagen (motorbranschen)

Maria Sjölin
Tomas Tärnfors

Ledamot

Ledamot

Transportstyrelsen

Magnus Janzén

Mats Hjälm


Transportföretagens yrkes- och arbetsmiljönämnd

Sigalit Slutbäck

Tomas Forsman

Ledamot

Ersättare


Programrådet för handels- och administrationsprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Ulrica Madesten

Ledamot

Svensk Handel

Henrik Ekelund
Thomas Christensen

Ledamot

Ersättare

Handelsanställdas förbund

Daniel Söderberg Talebi

Jenny Wrangborg

Ledamot

Ersättare

Handelsrådet

Helene Rönnholm

Therese Forslin

Ledamot

Ersättare


Programrådet för hantverksprogrammet


Namn

Roll

Floristernas yrkesråd

Mikael Sörensson

Susanna Holdar

Ledamot

Ersättare

Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

vakant

Ledamot

Frisörföretagen

Anette Fogelmark
Staffan Westman

Ledamot

Ersättare

Handelsanställdas förbund

Lena Åkesson

Eva Björkman

Ledamot

Ersättare

Hantverkarna

Mari Louise Franzén

Ingrid Fernlund

Ledamot

Ersättare

Hantverksrådet

Anki Gullback 
Annette Soth Stoltz 

Ledamot

Ersättare

Sveriges textil- och modeföretag

Cecilia Nykvist

Vendela Dorf

Ledamot

Ersättare

Sveriges hudterapeuters riksorganisation

Malin Björlin

Ledamot

Sveriges skrädderiförbund

Carina Hellsten

Camilla Karlsson

Ledamot

Ersättare

Programrådet för hotell- och turismprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Visita

Johanna Schub

Peter Thomelius

Ledamot

Ersättare

Arbetsförmedlingen

Sofia Rooth Andersson

Elin Liljeblad

Ledamot

Ersättare

Yrkesakademin AB

Lena Flodin

Ledamot

SRF

Cecilia Elaeson

Ledamot

Hotell- och restaurangfacket

Marie Birgersson

Emil Bäckström

Ledamot

Ersättare

Visit Sweden

Åsa Stengel Egrelius

Ledamot

SCR Svensk camping

Andreas Häggqvist

Ledamot

UHR

Anna Hartman

Ledamot

Svenska skidanläggningars organisation

Torbjörn Lundqvist

Titti Rodling

Ledamot

Ersättare

Programrådet för industritekniska programmet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Christina Vari

Vesna Mellström

Ledamot

Ersättare

IF metall

Josefine Larsson

Stefan Sjöqvist

Ledamot

Ersättare

Industriarbetsgivarna

Fredrik Gunnarsson

Jesper Hedin

Ledamot

Ersättare

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige IKEM

Jessica Sjönell

Ledamot

Livsmedelsföretagen

Karin Thapper

Ledamot

Myndigheten för yrkeshögskolan

Antje Russberg

Carina Wilhelmsson

Ledamot

Skärteknikcentrum Sverige

Ulrika Elmersson

Jeanette Vanerhag

Ledamot

Ersättare

Svensk underhåll

Mia Ilkko

Ingemar Andreasson 

Ledamot

Ersättare

Svetskommissionen

Elisabeth Öhman
Mattias Lundin

Ledamot

Ersättare

Teknikföretagen

Mats Andersson

Vakant

Ledamot

Ersättare

Trä- och möbelföretagen

Henrik Smedmark

Ambjörn Wahlberg

Ledamot

Ersättare

SLR Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund

Thorbjörn Hellman

Lotta Naglitsch

Ledamot

Ersättare


Programrådet för naturbruksprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Jan Andersson

Magnus Börjesson

Ledamot

Ersättare

Djurbranschens yrkesnämnd

Ulf Uddman
Emma Terander

Ledamot

Ersättare

Facket för skogs-, trä, och grafisk bransch

Kenneth Andersson

Vakant

Ledamot

Ersättare

Gröna arbetsgivare

Kristine Wiklund
Björn Jonasson

Ledamot

Ersättare

Hästnäringens yrkesnämnd

Maria Karlsson

Catarina Johansson

Ledamot

Ersättare

Kommunal

Jörgen Gustafsson

Anna Spånt Enbuske

Ledamot

Ersättare

Lantbrukarnas riksförbund

Linda Sundström
Sofia Karlsson

Ledamot

Ersättare

Naturbrukets yrkesnämnd

Marcus Söderlind

Vakant

Ledamot

Ersättare

Naturturismens yrkesnämnd

Anders Johansson
Petter Gustavsson

Ledamot

Ersättare

Sveriges Jordägareförbund

Anders Grahn
Vakant

Ledamot

Ersättare

Trädgårdsanläggningarna i Sverige

Carina Wallin

Göran Andersson

Ledamot

Ersättare


Programrådet för restaurang- och livsmedelsprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Viktoria Ay
Somers Fry

Ledamot

Ersättare

Hotell och restaurangfacket

Marina Nilsson

Pim Van Dorpel

Ledamot

Ersättare

Kommunal

Jörgen Gustavsson

Sofia Lindqvist

Ledamot

Ersättare

Kost och näring

Kerstin Berg 

Camilla Wiström

Ledamot

Ersättare

Kött och charkföretagen

Magnus Därth

Ledamot

Livsmedelsarbetareförbundet

Ken Clignèz

Ledamot

Sveriges bagare och konditorer

Jesper Långström
Anna Björlin

Ledamot

Ersättare

Utbildningsrådet för hotell och restaurang

Kent Ly

Petter Nyberg

Ledamot

Ersättare

Visita

Kersti Witten

Peter Thomelius

Ledamot

Ersättare


Programrådet för teknikprogrammets fjärde år

Organisation

Namn

Roll

Myndigheten för yrkeshögskola

Erland Olbers

Antje Russberg

Ledamot

Ersättare

Byggföretagen

Jan Malmberg

Elin Kebert

Ledamot

Ersättare

Sveriges ingenjörer

Olle Dahlberg 

Ledamot

Svensk Elektronik

Mark Smith

Stella Erlandsson

Ledamot

Ersättare

Teknikföretagen

Vakant

Mats Andersson

Ledamot

Ersättare

Trä- och möbelföretagen samt grafiska företagen

Ambjörn Wahlberg

Henrik Smedmark

Ledamot

Ersättare


Programrådet för VVS- och fastighetsprogrammet

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Katarina Nordling

Jorge Manco

Ledamot

Ersättare

Byggnads

Jesper Carlsson
Christer Carlsson

Ledamot

Ersättare

Fastighetsanställdas förbund

Sanna Vallin

Nicklas Nilsson

Ledamot

Ersättare

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

James Johnson
Emil Bood

Ledamot

Ersättare

Installatörsföretagen

Torbjörn Joansson

Marie Jonsson

Ledamot

Ersättare

Kyl- och värmepumpföreningen

Cecilia Branting
Peter Gehlin

Ledamot

Ersättare

Plåt- och ventilationsföretagens yrkesnämnd

Helena Örnliden

Annika Brännmark

Ledamot

Ersättare

Svensk ventilation

Britta Permats

Andreas Martinsson

Ledamot

Ersättare

VVS-branschens Yrkesnämnd

Henrik Johnsson

Mattias Wirdéus

Ledamot

Ersättare


Programrådet för vård- och omsorgsprogrammet 

Organisation

Namn

Roll

Arbetsförmedlingen

Mats Rubertson

Jessica Leander

Ledamot

Ersättare

Kommunal

Ann Georgsson

Mari Huupponen

Ledamot

Ersättare

Myndigheten för yrkeshögskolan

Sandra Löfgren
Senad Svraka

Ledamot

Ersättare

Socialstyrelsen

Ragnhild Mogren Svensen

Ledamot

Statens skolinspektion

vakant

Ledamot

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Katarina Storm Åsell

Ulrika Lifvakt

Ledamot

Ersättare

Vård- och omsorgscollege

Zenita Cider

Ingrid von Sydow

Ledamot


Senast uppdaterad 19 april 2024