Kurs B

Det finns ett bedömningsstöd i svenska för invandrare (sfi) i kurs B.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Samtal på gång, kurs B

Samtal på gång är ett stöd- och fortbildningsmaterial för bedömning av muntlig produktion och interaktion i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, kurs B, C och D.

Samtal på gång B (Lösenordsskyddat) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 08 juni 2022

Innehåll på denna sida