Kartläggning av litteracitet

Denna sida vänder sig till dig som använder kartläggningsmaterial i litteracitet för nyanlända elever i komvux på grundläggande nivå och komvux i sfi. Här hittar du bland annat inspirerande exempel samt tips och stöd i form av filmer och presentationer.

Kartläggningsmaterialet kan användas för att kartlägga den vuxna elevens litteracitetserfarenheter på det starkaste språket och består av lärarhandledning, samtalsunderlag, uppgifter och sammanfattning av kartläggning.

Hela materialet hittar du i tjänsten Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial Länk till annan webbplats.

Delar av materialet som innehåller elevuppgifter är lösenordsskyddat och kräver inloggning.

Översikt över kartläggningsmaterialet

Översikt av vad som sker inför kartläggning av litteracitet, under kartläggningen med de två ingångarna grön respektive blå samt det som sker efter kartläggning i form av en sammanfattning.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 24 maj 2021

Innehåll på denna sida