Kartläggning av litteracitet

Denna sida vänder sig till dig som använder kartläggningsmaterial i litteracitet för nyanlända elever i komvux på grundläggande nivå och komvux i sfi. Här hittar du bland annat inspirerande exempel samt tips och stöd i form av filmer och presentationer.

Kartläggningsmaterialet kan användas för att kartlägga den vuxna elevens litteracitetserfarenheter på det starkaste språket och består av lärarhandledning, samtalsunderlag, uppgifter och sammanfattning av kartläggning.

Hela materialet hittar du i tjänsten Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial Länk till annan webbplats.

Delar av materialet som innehåller elevuppgifter är lösenordsskyddat och kräver inloggning.

Översikt över kartläggningsmaterialet

dekorationFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Litteracitet – grön och blå ingång

Det finns två ingångar till kartläggningen, grön och blå. Val av ingång utgår från vad eleven själv har uppgett om sin läs- och skrivfärdighet.

  • Grön ingång används för att kartlägga litteracitetserfarenheter hos elever som angett att de inte kan läsa eller skriva eller har lite erfarenheter av det.
  • Blå ingång används för att kartlägga litteracitetserfarenheter hos elever som har angett att de kan läsa och skriva.

De två ingångarna har olika samtalsunderlag och uppgifter.

Mer information om den gröna och den blå ingången hittar du i lärarhandledningen i Skolverkets tjänster för Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial Länk till annan webbplats. men också i dessa två filmer:

Se filmen Kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter – grön ingång

I den här filmen berättar Skolverket om den gröna ingången till kartläggningen av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter. Filmen är 6:51 minuter lång.

Film: Kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter - grön ingång Länk till annan webbplats.

Se filmen Kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter – blå ingång

I den här filmen berättar Skolverket om den blå ingången till kartläggningen av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter. Filmen är 7:24 minuter lång.

Film: Kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter - blå ingång Länk till annan webbplats.

Så kan du använda materialet

Här hittar du stöd och information om hur du kan använda Skolverkets Kartläggningsmaterial för nyanlända vuxna – litteracitet. Se gärna inspelningen av vårt webbinarium och ta del av den powerpointpresentation som användes under webbinariet.

Filmen innehåller bland annat

  • information om materialet
  • kortfattad presentation av stödet
  • inspiration i form av autentiska exempel
  • presentation av hur tre verksamheter inom vuxenutbildning har organiserat kartläggningen
  • information om fördelarna med kartläggning utifrån både lärarens och elevens perspektiv
  • frågor och svar om kartläggningsmaterialet.

Webbinariet sändes och spelades in den 26 november 2020. Tänk på att sändningen speglar de förhållanden som rådde vid inspelningstillfället.

Här hittar du presentationen: Skolverkets presentation från webbinariet Pdf, 1 MB.

Här hittar du filmen: Webbinarium om hur du kan använda materialet (tid: 59:44) Länk till annan webbplats.

Litteracitetsverkstaden – nätverket för dig som arbetar med materialet

Ny logga

Litteracitetsverkstadens nätverk och blogg riktar sig till dig som arbetar med kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter och använder eller ska använda Skolverkets kartläggningsmaterial. Bloggen och nätverket hittar du på EPALE:s digitala plattform.

Via dessa två forum kan till exempel lärare som undervisar inom sfi, komvux och komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå utbyta erfarenheter och få kollegialt stöd.

Du behöver registrera dig som medlem i EPALE för att kunna vara med i nätverket och kommentera på bloggen. Medlemskapet är gratis. Registrera dig i EPALE här. Länk till annan webbplats.

Nätverket når du enklast via EPALE:s samarbetsyta Länk till annan webbplats..

Har du allmänna frågor om bloggen och nätverket, mejla till litteracitetsverkstaden@skolverket.se

Senast uppdaterad 24 maj 2021