Kartläggning av litteracitet

Vi erbjuder kartläggningsmaterial i litteracitet för nyanlända elever i kommunal vuxenutbildning. Materialet används för nyanlända elever i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt i kommunal utbildning i svenska för invandrare, sfi.

dekoration

Materialet kan användas för att kartlägga den vuxna elevens litteracitetserfarenheter på det starkaste språket och består av lärarhandledning, samtalsunderlag, uppgifter och sammanfattning av kartläggning. Du hittar här även andra dokument som på olika sätt ger information om materialet. Materialet är inte möjligt att beställa i tryckt format.

Lärarmaterial

Lärarhandledning Pdf, 1003 kB. (Pdf, 1003 kB)

Till dig som organiserar och genomför kartläggningar, som tar emot information från kartläggningar och som planerar och genomför undervisning.

Bakgrundsinformation om eleven Pdf, 515 kB. (Pdf, 515 kB)

Dokumentet förklarar vilken information om eleven du behöver ta reda på inför kartläggningen.

Om språken och översättningarna Pdf, 551 kB. (Pdf, 551 kB)

Information om språken och översättningarna till dig som kartlägger och dig som fungerar som tolk.

Till dig som ska tolka Pdf, 582 kB. (Pdf, 582 kB)

Texten förklarar vad kartläggningens syfte är, hur den går till och beskriver några punkter som kan underlätta kommunikationen.

Se även filmen om tolkade samtal vid kartläggning Länk till annan webbplats. (6:40 min)

Översikt över aspekter som behandlas i kartläggningen Pdf, 564 kB. (Pdf, 564 kB)

Dokumentet innehåller en bild som kan användas som stöd i kartläggningssamtalet.

Exempel på kartläggningar Pdf, 799 kB. (Pdf, 799 kB)

I dokumentet kan du läsa olika exempel på kartläggningar utifrån erfarenheter från utprövningar.

Elevmaterial

Litteracitet - grön ingång

Det finns två ingångar till kartläggningen, grön och blå. Val av ingång utgår från vad eleven själv uppgett om sin läs- och skrivfärdighet. Grön ingång används för att kartlägga litteracitetserfarenheter hos elever som angett att de inte kan läsa eller skriva eller har lite erfarenheter av det. De två ingångarna har olika samtalsunderlag och uppgifter.

Mer information om gröna ingången hittar du i lärarhandledningen och filmen här nedan.

*Dessa filer går att skriva i, men antalet tecken är begränsat till den yta du ser. Filen går att använda direkt i webbläsaren och i de flesta mobila enheter.

Övriga filer går att skriva i, men kan inte öppnas direkt i webbläsaren eller via till exempel läsplattor, mobiltelefoner och chromebooks. Spara filen på din dator och öppna den lokalt i en pdf-läsare, exempelvis Adobe.

Litteracitet - blå ingång

Det finns två ingångar till kartläggningen, grön och blå. Val av ingång utgår från vad eleven själv uppgett om sin läs- och skrivfärdighet. Blå ingång används för att kartlägga litteracitetserfarenheter hos elever som har angett att de kan läsa och skriva. De två ingångarna har olika samtalsunderlag och uppgifter.

Mer information om blå ingången hittar du i lärarhandledningen och filmen här nedan.

*Dessa filer går att skriva i, men antalet tecken är begränsat till den yta du ser. Filen går att använda direkt i webbläsaren och i de flesta mobila enheter.

Övriga filer går att skriva i, men kan inte öppnas direkt i webbläsaren eller via till exempel läsplattor, mobiltelefoner och chromebooks. Spara filen på din dator och öppna den lokalt i en pdf-läsare, exempelvis Adobe.

Webbinarium om hur du kan använda materialet (tid: 59:44)

Presentation från webbinariet Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Syftet med webbinariet är att informera om Skolverkets Kartläggningsmaterial för nyanlända vuxna – litteracitet. Vi vill också inspirera verksamheter inom vuxenutbildning att använda materialet och visa några autentiska exempel hur man kan göra. Webbinariet presenterar materialet kortfattat. Därefter berättar tre olika verksamheter inom vuxenutbildning hur de har organiserat kartläggningen. Sedan presenteras fördelarna med kartläggningen, både utifrån lärarens och elevens perspektiv. I slutet av webbinariet svarar medverkande på några frågor.

Webbinariet sändes och spelades in den 26 november 2020. Tänk på att sändningen speglar de förhållanden som rådde när det spelades in.

Litteracitetsverkstaden – nätverk för dig som arbetar med materialet

Ny logga

Litteracitetsverkstadens nätverk och blogg riktar sig till dig som arbetar med kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter och använder eller ska använda Skolverkets kartläggningsmaterial. Bloggen och nätverket hittar du på EPALE:s digitala plattform.

Via dessa två forum kan till exempel lärare som undervisar inom sfi, komvux och särvux på grundläggande nivå utbyta erfarenheter, efterfråga och dela med sig av material samt få kollegialt stöd.

Du behöver registrera dig som medlem i EPALE för att kunna vara med i nätverket och kommentera på bloggen. Medlemskapet är gratis. Registrera dig här Länk till annan webbplats..

Nätverket når du enklast via EPALE:s samarbetsyta Länk till annan webbplats..

Har du allmänna frågor om bloggen och nätverket, mejla till litteracitetsverkstaden@skolverket.se

Senast uppdaterad 24 maj 2021

Innehåll på denna sida