För åtkomst till kartläggningsmaterial med uppgifter behövs inloggning. Rektorn behöver ge dig behörighet till aktuell skolform, det vill säga antingen komvux i svenska för invandrare eller komvux på grundläggande nivå, samt ämnet kartläggning.

Det lösenordsskyddade materialet hittar du på Bedömningsportalenlänk till annan webbplats.

Kartläggning av litteracitet

Vi erbjuder kartläggningsmaterial i litteracitet för nyanlända elever i kommunal vuxenutbildning. Materialet används för nyanlända elever i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt i kommunal utbildning i svenska för invandrare, sfi.

dekoration

Materialet kan användas för att kartlägga den vuxna elevens litteracitetserfarenheter på det starkaste språket och består av lärarhandledning, samtalsunderlag, uppgifter och sammanfattning av kartläggning. Du hittar här även andra dokument som på olika sätt ger information om materialet. Materialet är inte möjligt att beställa i tryckt format.

Lärarmaterial

LärarhandledningPDF (pdf, 1003 kB)

Till dig som organiserar och genomför kartläggningar, som tar emot information från kartläggningar och som planerar och genomför undervisning.

Bakgrundsinformation om elevenPDF (pdf, 515 kB)

Dokumentet förklarar vilken information om eleven du behöver ta reda på inför kartläggningen.

Om språken och översättningarnaPDF (pdf, 551 kB)

Information om språken och översättningarna till dig som kartlägger och dig som fungerar som tolk.

Till dig som ska tolkaPDF (pdf, 582 kB)

Texten förklarar vad kartläggningens syfte är, hur den går till och beskriver några punkter som kan underlätta kommunikationen.

Se även filmen om tolkade samtal vid kartläggninglänk till annan webbplats (6:40 min)

Översikt över aspekter som behandlas i kartläggningenPDF (pdf, 564 kB)

Dokumentet innehåller en bild som kan användas som stöd i kartläggningssamtalet.

Exempel på kartläggningarPDF (pdf, 799 kB)

I dokumentet kan du läsa olika exempel på kartläggningar utifrån erfarenheter från utprövningar.

Elevmaterial

Informationsbrevet förklarar vad kartläggningen innehåller, hur lärare gör kartläggningen och vad som händer efter kartläggningen.

Information till eleven - svenskaPDF (pdf, 537 kB)

Information till eleven - arabiskaPDF (pdf, 104 kB)

Information till eleven - dariPDF (pdf, 131 kB)

Information till eleven - engelskaPDF (pdf, 106 kB)

Information till eleven - pashtoPDF (pdf, 119 kB)

Information till eleven - persiskaPDF (pdf, 147 kB)

Information till eleven - somaliskaPDF (pdf, 124 kB)

Information till eleven - soraniPDF (pdf, 187 kB)

Information till eleven - thailändskaPDF (pdf, 180 kB)

Information till eleven - tigrinjaPDF (pdf, 198 kB)

Information till eleven - turkiskaPDF (pdf, 109 kB)

Litteracitet - grön ingång

Det finns två ingångar till kartläggningen, grön och blå. Val av ingång utgår från vad eleven själv uppgett om sin läs- och skrivfärdighet. Grön ingång används för att kartlägga litteracitetserfarenheter hos elever som angett att de inte kan läsa eller skriva eller har lite erfarenheter av det. De två ingångarna har olika samtalsunderlag och uppgifter.

Mer information om gröna ingången hittar du i lärarhandledningen och filmen här nedan.

*Dessa filer går att skriva i, men antalet tecken är begränsat till den yta du ser. Filen går att använda direkt i webbläsaren och i de flesta mobila enheter.

Övriga filer går att skriva i, men kan inte öppnas direkt i webbläsaren eller via till exempel läsplattor, mobiltelefoner och chromebooks. Spara filen på din dator och öppna den lokalt i en pdf-läsare, exempelvis Adobe.

Litteracitet - blå ingång

Det finns två ingångar till kartläggningen, grön och blå. Val av ingång utgår från vad eleven själv uppgett om sin läs- och skrivfärdighet. Blå ingång används för att kartlägga litteracitetserfarenheter hos elever som har angett att de kan läsa och skriva. De två ingångarna har olika samtalsunderlag och uppgifter.

Mer information om blå ingången hittar du i lärarhandledningen och filmen här nedan.

*Dessa filer går att skriva i, men antalet tecken är begränsat till den yta du ser. Filen går att använda direkt i webbläsaren och i de flesta mobila enheter.

Övriga filer går att skriva i, men kan inte öppnas direkt i webbläsaren eller via till exempel läsplattor, mobiltelefoner och chromebooks. Spara filen på din dator och öppna den lokalt i en pdf-läsare, exempelvis Adobe.

Senast uppdaterad 20 december 2019