Mötesplats komvux 2024 – digital konferens

Välkommen till Skolverkets mötesplats för dig som är verksam inom komvux och vill veta mer om vad som sker inom skolformen samt ta del av information, stöd och inspiration både från oss på Skolverket och från andra medverkande. Årets konferens äger rum digitalt 23–27 september.

Målgrupp

Mötesplats komvux är en digital konferens för dig som lärare, studie- och yrkesvägledare, rektor eller annan personal inom komvux.

Tid och plats

Mötesplats komvux äger rum 23–27 september 2024 och kommer att genomföras digitalt via Teams. Liksom föregående år erbjuder vi olika valbara webbinarier under en hel vecka. Du anmäler dig till de webbinarier som intresserar dig och på de tider som passar dig. Flexibelt – precis som komvux!

Anmälan

Anmälan öppnar den 12 augusti 2024. Men du kan redan nu anmäla ditt intresse för att delta. Du som anmäler dig kommer att få ett mejl i samband med att anmälan till de olika webbinarierna öppnar.

Anmäl ditt intresse för Mötesplats komvux 2024 Länk till annan webbplats.

Program

I år kan du välja bland 36 unika webbinarier fördelade på totalt 56 olika tillfällen under vecka 39, vilket är nytt rekord för Mötesplats komvux.

Du kommer att kunna välja mellan två olika typer av pass:

Webbinarier
Ett pass på 45 minuter där 30 minuter består av en föreläsning följt av 15 minuter med möjlighet att ställa frågor.

Erfarenhetsutbyte för lärare
Det här passet på 45 minuter ger dig möjlighet att digitalt träffa lärare inom komvux, byta erfarenheter, diskutera aktuella frågor och knyta nya kontakter. Passet inleds kort av Skolverket. Därefter delas deltagarna in i mindre grupper. Samtalen i grupprummen leds av deltagarna själva.

Här kan du ta del av vårt fullständiga program:

Måndagen den 23 september

Webbinariet innehåller en översikt av aktuella förändringar och regeländringar, tips om aktuellt stöd och aktuella aktiviteter samt information om nya uppdrag till Skolverket. Observera att detta pass behandlar ett stort antal olika frågor på en övergripande nivå. Flera av de områden eller förändringar som berörs har även egna mer fördjupande webbinarier med mer detaljerad information under Mötesplats komvux.

Målgrupper:
Alla som vill få en övergripande genomgång av vad som är aktuellt och på gång inom komvux från Skolverkets sida.

Under webbinariet kommer du att få ta del av information om revideringar av kursplanerna i matematik inom komvux på grundläggande nivå. Det kommer också att finnas möjligheter att ställa frågor om förändringarna i kursplanerna.

Målgrupper:
Lärare i matematik inom komvux på grundläggande nivå.

Under webbinariet kommer vi att informera om nuläget för översynen av tre skolformsdelar i komvux. Det omfattar de kursplaner i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och komvux på grundläggande nivå som varit ute på remiss samt planerade implementeringsinsatser. Vi informerar även övergripande om regeringsuppdraget gällande sfi och yrkeskurser i komvux på grundläggande nivå.

Här kan du läsa mer om Skolverkets översyn :
Skolverket reviderar innehållet i tre skolformsdelar inom komvux

Målgrupper:
Alla yrkesgrupper inom komvux som vill veta mer om kommande förändringar gällande kursplaner i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå, komvux på grundläggande nivå och sfi.

Information om de tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov med särskilt fokus på komvux och vilket stöd Skolverket erbjuder under kvällar och helger.

Målgrupper:
Huvudmän och motsvarande utbildningsanordnare på entreprenad samt rektorer.

Under webbinariet kommer du att få ta del av information om revideringar av kursplanerna i matematik, biologi, fysik, kemi, teknik samt natur och miljö inom komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå. Det kommer också att finnas möjligheter att ställa frågor om förändringarna i kursplanerna.

Målgrupper:
Lärare i matematik, biologi, fysik, kemi, teknik samt natur och miljö inom komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå.

Detta webbinarium går igenom hur man kan organisera och genomföra apl med god kvalitet i samtliga skolformer. Vi lyfter de förändringar som ska börja tillämpas från och med 2025. Det är även ett tillfälle för er som deltar att ställa frågor till Skolverkets Lärlingscentrum.

Målgrupper:
Alla som arbetar med apl inom gymnasial yrkesutbildning inom komvux.

Webbinariet vänder sig till dig som är lärare i komvux på gymnasial nivå eller komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Under passet kommer du att få information om ämnesbetygsmodellen och hur den kan komma att påverka undervisningen. Vi kommer även att informera om vårt stöd till lärare kopplat till Gy25.

Målgrupper:
Lärare i komvux på gymnasial nivå och lärare i komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Under webbinariet kommer du att få inspiration om hur lärcentrum kan nyttjas för att möta de utmaningar som finns inom komvux med bland annat samverkan mellan aktörer, att fylla utbildningsplatser samt behov av stöd till elever inför och under utbildning. Östra Göinge utbildningscenter berättar om sina utmaningar och delar även med sig av framgångsfaktorer och lärande exempel.

Målgrupper:
Huvudman, rektor, yrkeslärare, apl-samordnare, studie- och yrkesvägledare, regionalt utvecklingsansvariga och representanter från arbetslivet.

Webbinariet ger dig möjlighet att digitalt träffa andra matematiklärare runt om i Sverige, byta erfarenheter om något du brinner för inom ämnet, diskutera aktuella frågor och knyta nya kontakter. Passet inleds kort av Skolverket. Samtalen i break-out-rooms leds av deltagarna själva.

Målgrupper:
Matematiklärare inom komvux.

Från och med år 2025 börjar ny lagstiftning att tillämpas för sammanhållna yrkesutbildningar (även kallade yrkespaket). Under detta webbinarium får du en genomgång av den nya lagstiftningen, bakgrunden till förändringarna och vad dessa innebär.

Målgrupper:
Huvudmän, skolchefer eller motsvarande, rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare samt andra som arbetar med organisation av yrkesutbildning inom komvux.

Under webbinariet kommer du att få inspiration om hur ni kan utveckla ert yrkesråd. Region Örebro län har varit processtöd för att få igång yrkesråd där det har saknats eller där råden inte fungerade så bra. Du kommer att få lyssna på deras utmaningar och de kommer också att dela med sig av framgångsfaktorer och lärande exempel.

Målgrupper:
Huvudman, rektor, yrkeslärare, apl-samordnare, studie- och yrkesvägledare, regionalt utvecklingsansvariga och representanter från arbetslivet.

Tisdagen den 24 september

Utifrån en nulägesbild i Skolverkets digitala självskattningsverktyg visar vi exempel på hur elevernas behov av studie- och yrkesvägledning kan utgöra en grund för att organisera och forma verksamheten.

Målgrupper:
Huvudmän, rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare.

Kock är ett bristyrke i stora delar av landet samtidigt som många personer har erfarenhet av arbete inom restaurangbranschen. Hur tar vi vara på kunnande som personer har lärt sig på jobbet och fyller på med det som saknas för att öka möjligheter till anställning, egen försörjning och möta arbetsgivares behov av kompetens?

Region Gävleborg arbetar med att ta fram ett metodstöd för validering inom det nationella yrkespaketet, tillsammans med kocklärare inom komvux. Under webbinariet får du ta del av kocklärarnas erfarenheter av validering och deras metodstöd som är under utveckling.

Målgrupper:
Du som är verksam inom komvux och vill veta mer om hur validering fungerar i praktiken.

Hur kan lärare och vägledare samarbeta för att förbereda eleverna för kommande arbetsliv eller studier? Ett lärande exempel.

Målgrupper:
Rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare.

Under webbinariet kommer du att få ta del av information om revideringar av kursplanerna i matematik inom komvux på grundläggande nivå. Det kommer också att finnas möjligheter att ställa frågor om förändringarna i kursplanerna.

Målgrupper:
Lärare i matematik inom komvux på grundläggande nivå.

Detta webbinarium ger dig information om förslag och ändringar som gäller sfi. Skolverket informerar om det pågående arbetet.

Målgrupper:
Lärare, rektorer och andra verksamma inom sfi.

Detta webbinarium går igenom hur man kan organisera och genomföra apl med god kvalitet i samtliga skolformer. Vi lyfter de förändringar som ska börja tillämpas från och med 2025. Det är även ett tillfälle för er som deltar att ställa frågor till Skolverkets Lärlingscentrum.

Målgrupper:
Alla som arbetar med apl inom gymnasial yrkesutbildning inom komvux.

Information om de tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov med särskilt fokus på komvux och vilket stöd Skolverket erbjuder under kvällar och helger.

Målgrupper:
Huvudmän och motsvarande utbildningsanordnare på entreprenad samt rektorer.

Skolinspektionen har utökat sin inspektion av komvux och genomför inspektioner inom flera områden. Under detta webbinarium får du som deltagare en övergripande bild av aktuella kvalitetsgranskningar och tillsyner. Under webbinariet medverkar Skolinspektionen tillsammans med Skolverket.

Målgrupper:
Huvudmän, skolchefer eller motsvarande, rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som arbetar med kvalitets- och utvecklingsfrågor inom komvux.

Onsdagen den 25 september

Från och med år 2025 börjar ny lagstiftning att tillämpas för sammanhållna yrkesutbildningar (även kallade yrkespaket). Under detta webbinarium får du en genomgång av den nya lagstiftningen, bakgrunden till förändringarna och vad dessa innebär.

Målgrupper:
Huvudmän, skolchefer eller motsvarande, rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare samt andra som arbetar med organisation av yrkesutbildning inom komvux.

Under webbinariet får du en presentation av Skolverkets senaste statistik om komvux.

Målgrupper:
Alla som är intresserade av statistik om komvux.

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar med studieplanering, vägledning, antagning och utformande av betygshandlingar inom komvux på gymnasial nivå eller komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Under passet kommer vi att informera om övergångsregler och förändringar till följd av Gy25.

Målgrupper:
Studie- och yrkesvägledare och administratörer i komvux på gymnasial nivå eller komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Skolinspektionen har utökat sin inspektion av komvux och genomför inspektioner inom flera områden. Under detta webbinarium får du som deltagare en övergripande bild av aktuella kvalitetsgranskningar och tillsyner. Under webbinariet medverkar Skolinspektionen tillsammans med Skolverket.

Målgrupper:
Huvudmän, skolchefer eller motsvarande, rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som arbetar med kvalitets- och utvecklingsfrågor inom komvux.

Under webbinariet kommer du att få ta del av information om revideringar av kursplanerna i engelska inom komvux på grundläggande nivå. Det kommer också att finnas möjligheter att ställa frågor om förändringarna i kursplanerna.

Målgrupper:
Lärare i engelska inom komvux på grundläggande nivå.

En verksamhet berättar om sitt systematiska kvalitetsarbete för att utveckla yrkesutbildning och kombinationsutbildning inom komvux. Verksamheten delar också med sig av sina erfarenheter av arbetet med yrkespaketen inom försäljning och service.

Målgrupper:
Lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare och annan personal som arbetar med gymnasial yrkesutbildning och kombinationsutbildning.

Webbinariet innehåller en översikt av aktuella förändringar och regeländringar, tips om aktuellt stöd och aktuella aktiviteter samt information om nya uppdrag till Skolverket. Observera att detta pass behandlar ett stort antal olika frågor på en övergripande nivå. Flera av de områden eller förändringar som berörs har även egna mer fördjupande webbinarier med mer detaljerad information under Mötesplats komvux.

Målgrupper:
Alla som vill få en övergripande genomgång av vad som är aktuellt och på gång inom komvux från Skolverkets sida.

Under webbinariet kommer du att få ta del av information om revideringar av kursplanerna i SO-ämnena inom komvux på grundläggande nivå. Det kommer också att finnas möjligheter att ställa frågor om förändringarna i kursplanerna.

Målgrupper:
Lärare i samhällsorienterande ämnen inom komvux på grundläggande nivå samt skolledare och andra som är intresserade.

Hur kan komvux arbeta för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck? Under webbinariet presenteras det reviderade stödmaterialet "Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter", som nu även innehåller ett nyskrivet avsnitt för komvux.

Målgrupper:
Rektor, pedagogisk personal och övrig personal.

Ämnesbetygsreformen Gy25 innebär att dagens kursutformade yrkespaket ersätts med nya yrkespaket med nivåer i ämnen. Under detta webbinarium får du veta mer om de nya yrkespaketen. Du får också veta mer om arbetet fram till att de nya yrkespaketen ska börja användas den 1 juli 2025.

Målgrupper:
Rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som arbetar med yrkesutbildning inom komvux.

Webbinariet ger dig möjlighet att digitalt träffa andra sfi-lärare runt om i Sverige, byta erfarenheter om något du brinner för inom sfi, diskutera aktuella frågor och knyta nya kontakter. Passet inleds kort av Skolverket. Samtalen i break-out-rooms leds av deltagarna själva.

Målgrupper:
Lärare inom sfi.

Webbinariet ger dig möjlighet att digitalt träffa andra SO-lärare runt om i Sverige, byta erfarenheter om något du brinner för inom SO-området, diskutera aktuella frågor och knyta nya kontakter. Passet inleds kort av Skolverket. Samtalen i break-out-rooms leds av deltagarna själva.

Målgrupper:
Alla lärare som undervisar i samhällsorienterande ämnen i komvux.

Torsdagen den 26 september

Under webbinariet kommer du att få inspiration om hur ni kan utveckla ert yrkesråd. Region Örebro län har varit processtöd för att få igång yrkesråd där det har saknats eller där råden inte fungerade så bra. Du kommer att få lyssna på deras utmaningar, och de kommer också att dela med sig av framgångsfaktorer och lärande exempel.

Målgrupper:
Huvudman, rektor, yrkeslärare, apl-samordnare, studie- och yrkesvägledare, regionalt utvecklingsansvarig och representanter från arbetslivet.

Hur kan lärare och vägledare samarbeta för att förbereda eleverna för kommande arbetsliv eller studier? Ett lärande exempel.

Målgrupper:
Rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare.

Ämnesbetygsreformen Gy25 innebär att dagens kursutformade yrkespaket ersätts med nya yrkespaket med nivåer i ämnen. Under detta webbinarium får du veta mer om de nya yrkespaketen. Du får också veta mer om arbetet fram till att de nya yrkespaketen ska börja användas 1 juli 2025.

Målgrupper:
Rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som arbetar med yrkesutbildning inom komvux.

Under webbinariet kommer du att få ta del av information om revideringarna av kursplanerna i engelska inom komvux på grundläggande nivå. Det kommer också att finnas möjligheter att ställa frågor om förändringarna i kursplanerna.

Målgrupper:
Lärare i engelska inom komvux på grundläggande nivå.

Under webbinariet kommer du att få ta del av information om revideringarna av kursplanerna i biologi, fysik, kemi och grundläggande kurser i naturorienterande ämnen inom komvux på grundläggande nivå. Det kommer också att finnas möjligheter att ställa frågor om förändringarna i kursplanerna.

Målgrupper:
Lärare som undervisar i biologi, fysik, kemi och grundläggande kurs i naturorienterande ämnen inom komvux på grundläggande nivå.

Hur kan komvux arbeta för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck? Under webbinariet presenteras det reviderade stödmaterialet "Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter", som nu även innehåller ett nyskrivet avsnitt för komvux.

Målgrupper:
Rektor, pedagogisk personal och övrig personal.

Webbinariet ger dig möjlighet att digitalt träffa andra NO-lärare runt om i Sverige, byta erfarenheter om något du brinner för inom NO-området, diskutera aktuella frågor och knyta nya kontakter. Passet inleds kort av Skolverket. Samtalen i break-out-rooms leds av deltagarna själva.

Målgrupper:
NO-lärare inom komvux.

Under webbinariet kommer du att få inspiration om hur lärcentrum kan nyttjas för att möta de utmaningar som finns inom komvux med bland annat samverkan mellan aktörer, att fylla utbildningsplatser samt behov av stöd till elever inför och under utbildning. Östra Göinge utbildningscenter berättar om sina utmaningar och delar även med sig av framgångsfaktorer och lärande exempel.

Målgrupper:
Huvudman, rektor, yrkeslärare, apl-samordnare, studie- och yrkesvägledare, regionalt utvecklingsansvariga och representanter från arbetslivet.

Under webbinariet kommer vi att informera om nuläget för översynen av tre skolformsdelar i komvux. Det omfattar de kursplaner i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och komvux på grundläggande nivå som har varit ute på remiss samt planerade implementeringsinsatser. Vi informerar även övergripande om regeringsuppdraget som gäller sfi och yrkeskurser i komvux på grundläggande nivå.

Här kan du läsa mer om Skolverkets översyn :
Skolverket reviderar innehållet i tre skolformsdelar inom komvux

Målgrupper:
Alla yrkesgrupper inom komvux som vill veta mer om kommande förändringar gällande kursplaner i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och komvux på grundläggande nivå samt komvux i sfi.

Webbinariet ger dig möjlighet att digitalt träffa andra lärare i engelska runt om i Sverige, byta erfarenheter om något du brinner för inom ämnet, diskutera aktuella frågor och knyta nya kontakter. Passet inleds kort av Skolverket. Samtalen i break-out-rooms leds av deltagarna själva.

Målgrupper:
Lärare i engelska inom komvux.

Nationellt Centrum för svenska som andraspråk presenterar sitt stödmaterial för en integrerande undervisning i kombinationsutbildningar inom komvux.

Målgrupper:
Rektorer samt yrkeslärare och sfi- eller sva-lärare som undervisar i kombinationsutbildningar inom komvux.

En verksamhet berättar om sitt systematiska kvalitetsarbete för att utveckla yrkesutbildning och kombinationsutbildning inom komvux. Verksamheten delar också med sig av sina erfarenheter av arbetet med yrkespaketen inom försäljning och service.

Målgrupper:
Lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare och annan personal som arbetar med gymnasial yrkesutbildning och kombinationsutbildning.

Utifrån en nulägesbild i Skolverkets digitala självskattningsverktyg visar vi exempel på hur elevernas behov av studie- och yrkesvägledning kan utgöra en grund för att organisera och forma verksamheten.

Målgrupper:
Huvudmän, rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare.

Kock är ett bristyrke i stora delar av landet samtidigt som många personer har erfarenhet av arbete inom restaurangbranschen. Hur tar vi vara på kunnande som personer lärt sig på jobbet och fyller på med det som saknas för att öka möjligheter till anställning, egen försörjning och möta arbetsgivares behov av kompetens?

Region Gävleborg arbetar med att ta fram ett metodstöd för validering inom det nationella yrkespaketet, tillsammans med kocklärare inom komvux. Under seminariet får du ta del av kocklärarnas erfarenheter av validering och deras metodstöd som är under utveckling.

Målgrupper:
Du som är verksam inom komvux och vill veta mer om hur validering fungerar i praktiken.

Fredagen den 27 september

Webbinariet tar upp möjligheter och nyttan med att ha utbildningstillfällen och utbildningsutbud tillgängligt som öppen data. Vi går igenom hur ni gör för att ansluta er data samt hur ni kan använda data för att underlätta planering och dimensionering.

Målgrupper:
Huvudmän, kommuner, rektorer, administratörer och verksamhetsutvecklare.

Detta webbinarium ger dig information om förslag och ändringar som gäller sfi. Skolverket informerar om det pågående arbetet.

Målgrupper:
Lärare, rektorer och andra som är verksamma inom sfi.

Webbinariet innehåller en översikt av aktuella förändringar och regeländringar, tips om aktuellt stöd och aktuella aktiviteter samt information om nya uppdrag till Skolverket. Observera att detta pass behandlar ett stort antal olika frågor på en övergripande nivå. Flera av de områden eller förändringar som berörs har även egna mer fördjupande webbinarier med mer detaljerad information under Mötesplats komvux.

Målgrupper:
Alla som vill få en övergripande genomgång av vad som är aktuellt och på gång inom komvux från Skolverkets sida.

Skolverket presenterar digitala verktyg och redaktionellt innehåll som finns i Skolverkets studie- och yrkesvägledningswebbplats Utbildningsguiden. Fokus ligger på innehåll som stödjer vuxna i deras val av studie- och yrkesval.

Målgrupper:
Studie- och yrkesvägledare och lärare.

Under webbinariet kommer du att få ta del av information om revideringar av kursplanerna i SO-ämnena inom komvux på grundläggande nivå. Det kommer också att finnas möjligheter att ställa frågor om förändringarna i kursplanerna.

Målgrupper:
Lärare i samhällsorienterande ämnen inom komvux på grundläggande nivå samt skolledare och andra som är intresserade.

Webbinariet ger dig möjlighet att digitalt träffa andra lärare i svenska som andraspråk runt om i Sverige, byta erfarenheter om något du brinner för inom ämnet, diskutera aktuella frågor och knyta nya kontakter. Passet inleds kort av Skolverket. Samtalen i break-out-rooms leds av deltagarna själva.

Målgrupper:
Lärare i svenska som andraspråk inom komvux.

Under webbinariet kommer du att få ta del av information om revideringar av kursplanerna i geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, individ och samhälle, engelska samt hem- och konsumentkunskap inom komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå. Det kommer också att finnas möjligheter att ställa frågor om förändringarna i kursplanerna.

Målgrupper:
Lärare och huvudmän som arbetar inom komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå.

Nationellt Centrum för svenska som andraspråk presenterar sitt stödmaterial för en integrerande undervisning i kombinationsutbildningar inom komvux.

Målgrupper:
Rektorer, yrkes-, sfi- och/eller sva-lärare som undervisar i kombinationsutbildningar inom komvux.

Webbinariet vänder sig till dig som ansvarar för och organiserar utbildningen inom komvux på gymnasial nivå eller komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Under passet kommer vi att informera om övergångsregler och förändringar till följd av ämnesbetygsreformen Gy25.

Målgrupper:
Rektor och huvudman för komvux på gymnasial nivå eller komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Webbinariet ger dig möjlighet att digitalt träffa andra lärare i svenska runt om i Sverige, byta erfarenheter om något du brinner för inom ämnet, diskutera aktuella frågor och knyta nya kontakter. Passet inleds kort av Skolverket. Samtalen i break-out-rooms leds av deltagarna själva.

Målgrupper:
Lärare i svenska inom komvux.

Under webbinariet informerar vi om Skolverkets uppdrag att se över och föreslå förändringar i barn- och fritidsprogrammet för att säkerställa en mer ändamålsenlig utbildning till barnskötare. I uppdraget ska även den befintliga yrkesutgången till barnskötare och yrkespaketet till barnskötare ses över. Vi informerar också om konsekvenser för kommande yrkespaket inom barn- och fritid med anledning av ämnesbetygsreformen Gy25.

Målgrupper:
Huvudmän, rektorer samt lärare inom barn- och fritid.

Detta webbinarium tar dig på en resa genom komvux brokiga historia, från komvux införande 1968 fram till idag. Vilka stora händelser, reformer och satsningar har egentligen format komvux genom historien? Hur blev egentligen komvux komvux?

Målgrupper:
Alla som vill följa med på en lättsmält och lagom nördig resa genom komvux historia. Det är bra om du gillar begrepp som läroplan, reform, kommittédirektiv, statsbidrag, livslångt lärande, kunskapslyft och individanpassning.

Mer om Mötesplats komvux

Här hittar du mer information om Mötesplats komvux.

Mötesplats komvux

Kontakt

Vid frågor kan du mejla till motesplatskomvux@skolverket.se.

Senast uppdaterad 25 juni 2024.