Vårens nationella prov ställs in. Vi svarar på vanliga frågor om inställda nationella prov, bedömning och betyg. Läs mer och få svar på dina frågorlänk till annan webbplats

Nationella prov i svenska för invandrare (sfi)

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. Elever inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) gör prov i slutet av kurserna B, C och D.