Provdatum i svenska för invandrare (sfi)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en flexibel utbildning och du som lärare använder proven när det är lämpligt.

Nationella prov är obligatoriska

Det gäller oavsett vilken studieväg eleven studerar inom. En elev kan behöva göra flera nationella prov under sin utbildning. Proven är inga examensprov, utan ett av flera underlag som du använder när du sätter betyg på elevens kunskaper.

Ett nationellt prov består av flera delprov

Det är viktigt att eleven gör alla delprov. Det är inte lämpligt att kombinera delprov från olika provversioner. I vilken ordning de olika delproven kan genomföras framgår av lärarinformationen. Ordkunskap och grammatik ingår i samtliga uppgifter.

Första och sista provdatum

Alla prov har ett första provdatum. Efter det första provdatumet är det tillåtet för dig som lärare att använda provet när du finner det lämpligt. Det är inte tillåtet att använda ett prov innan det första provdatumet.

Proven har ett sista provdatum. Användningstiden är tre år om inte annat datum anges och efter provets sista provdatum är det inte längre tillåtet för dig som lärare att använda provet. Användningstiden är då över. Därefter omfattas proven fortsättningsvis av sekretess vilket betyder att provkonstruktörerna kan återanvända provinnehåll.

Mer om sekretess

Första provdatum för prov 08 2025

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

9 juni 2025

9 juni 2028

C

19 maj 2025

19 maj 2028

D

10 mars 2025

10 mars 2028

Första provdatum för prov 07 2024

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

2 december 2024

2 december 2027

C

21 oktober 2024

21 oktober 2027

D

7 oktober 2024

7 oktober 2027

Första provdatum för prov 06 2024

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

10 juni 2024

10 juni 2027

C

20 maj 2024

20 maj 2027

D

11 mars 2024

11 mars 2027

Första provdatum för prov 05 2023

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

4 december 2023

4 december 2026

C

23 oktober 2023

23 oktober 2026

D

9 oktober 2023

9 oktober 2026

Första provdatum för prov 04 2023

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

12 juni 2023

12 juni 2026

C

22 maj 2023

22 maj 2026

D

13 mars 2023

13 mars 2026

Första provdatum för prov 03 2022

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

5 december 2022

5 december 2025

C

24 oktober 2022

24 oktober 2025

D

10 oktober 2022

10 oktober 2025

Första provdatum för prov 02 2022

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

23 maj 2022

23 maj 2025

C

25 april 2022

25 april 2025

D

21 mars 2022

21 mars 2025

Första provdatum för prov 01 2022

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

17 januari 2022

17 januari 2025

C

17 januari 2022

17 januari 2025

D

17 januari 2022

17 januari 2025

Sekretess

Alla prov är skyddade av provsekretess fram till ett visst datum. När ett provs sekretessdatum har passerat är provet inte längre skyddat av provsekretess och därmed finns det en stor risk att eleverna redan känner till innehållet i provet.

Mer om sekretess

Kurs B

I kurs B hänger delproven ihop och behöver göras i ordningen; Höra A, Läsa A, Höra B och Läsa B. Alla dessa delprov görs vid samma tillfälle med en paus emellan. Delproven Skriva och Tala är däremot fristående och kan genomföras vid ett annat tillfälle, men så nära i tid som möjligt. Det är viktigt att eleverna gör hela provet. Läraren bedömer proven med hjälp av de medföljande bedömningsanvisningarna.

Läsa

Den del som prövar läsförståelse är uppdelad i två häften. Eleven får läsa längre och kortare texter för att sedan besvara öppna frågor eller frågor med flervalsalternativ. Det förekommer även texter eller dialoger där eleven ska lösa så kallade matchningsuppgifter.

Höra

I den del som prövar hörförståelse får eleven lyssna på till exempel monologer, dialoger, högtalarutrop och nyhetsinslag för att sedan svara på öppna frågor och frågor med flervalsalternativ. Det kan även förekomma korta samtal eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär.

Skriva

I den här delen prövas elevens förmåga att uttrycka sig i skrift genom en skrivuppgift av berättande karaktär.

Tala

I den här delen prövas elevens förmåga att uttrycka sig muntligt genom en uppgift av berättande karaktär.

Bedömningsstöd

Förutom bedömningsanvisningarna finns även materialet Samtal på gång som stöd för lärarens bedömning. I materialet finns bedömda och kommenterade inspelningar av autentiska elevsamtal.

Bedömningsstöd Samtal på gång, kurs B (lösenordsskyddat)* Länk till annan webbplats.

*Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Kurs C och D

Nationella proven i kurs C och D består av flera delprov. Delproven är fristående från varandra, men kan genomföras vid samma tillfälle om läraren vill det. Läraren har också möjlighet att dela upp provet på flera dagar om det passar de lokala förhållandena bättre.

Läsa

Den del som prövar läsförståelse är uppdelad i två häften. Eleven får läsa längre och kortare texter för att sedan besvara öppna frågor eller frågor med flervalsalternativ. Det förekommer även texter eller dialoger där eleven ska lösa så kallade matchningsuppgifter.

Höra

I den del som prövar hörförståelse får eleven lyssna på till exempel monologer, dialoger, högtalarutrop och nyhetsinslag för att sedan svara på öppna frågor och frågor med flervalsalternativ. Det kan även förekomma korta samtal eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär.

Skriva

I den här delen prövas elevens förmåga att uttrycka sig i skrift. I C-provet får eleven skriva en skrivuppgift av mer informell karaktär och i D-provet skriver eleven två skrivuppgifter där den ena är av mer formell karaktär.

Tala

I den här delen prövas elevens förmåga att uttrycka sig muntligt genom dels ett samtal mellan dig och eleven, dels mellan eleverna själva.

Bedömningsstöd

Förutom bedömningsanvisningarna finns även materialet Samtal på gång som stöd för lärarens bedömning. I materialet finns bedömda och kommenterade inspelningar av autentiska elevsamtal.

*Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Senast uppdaterad 04 januari 2024

Innehåll på denna sida