Skolverket

Provdatum i svenska för invandrare (sfi)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en flexibel utbildning och du som lärare använder proven när det är lämpligt.

Alla prov har ett första provdatum. Efter det första provdatumet är det tillåtet för dig som lärare att använda provet när du finner det lämpligt. Det är inte tillåtet att använda ett prov innan det första provdatumet.

Nationella prov är obligatoriska oavsett vilken studieväg eleven har valt. En elev kan behöva göra flera nationella prov under sin utbildning. Proven är inga examensprov, utan ett av flera underlag som du använder när du sätter betyg på elevens kunskaper.

Ett nationellt prov består av flera delprov och det är viktigt att eleven gör allihop. Det är inte lämpligt att kombinera delprov från olika provversioner. I vilken ordning de olika delproven kan genomföras framgår av lärarinformationen. Ordkunskap och grammatik ingår i samtliga uppgifter.

Första provdatum

Prov 15

Första provdatum för prov 15

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

datum ej fastställt

datum ej fastställt

C

17 juni 2019

17 juni 2022

D

27 maj 2019

27 maj 2022

Prov 14

Första provdatum för prov 14

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

18 mars 2019

18 mars 2022

C

10 december 2018

10 december 2021

D

22 oktober 2018

22 oktober 2021

Prov 13

Första provdatum för prov 13

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

10 september 2018

10 september 2021

C

18 juni 2018


D

28 maj 2018


Prov 12

Första provdatum för prov 12

Kurs

Första provdatum

B

19 mars 2018

C

11 december 2017

D

23 oktober 2017

Prov 11

Första provdatum för prov 11

Kurs

Första provdatum

B

11 september 2017

C

19 juni 2017

D

29 maj 2017

Prov 10

Första provdatum för prov 10

Kurs

Första provdatum

B

20 mars 2017

C

12 december 2016

D

24 oktober 2016

Prov 9

Första provdatum för prov 9

Kurs

Första provdatum

B

12 september 2016

C

13 juni 2016

D

30 maj 2016

Prov 8

Första provdatum för prov 8

Kurs

Första provdatum

B

21 mars 2016

C

14 december 2015

D

26 oktober 2015

Prov 7

Första provdatum för prov 7

Kurs

Första provdatum

B

14 september 2015

C

15 juni 2015

D

1 juni 2015

Prov 6

Första provdatum för prov 6

Kurs

Första provdatum

B

9 mars 2015

C

8 december 2014

D

27 oktober 2014*

* Delprov Höra återanvänds inte och är inte skyddat av sekretess efter den 5 september 2017.

Prov 5

Första provdatum för prov 5

Kurs

Första provdatum

B

1 september 2014*

C

16 juni 2014**

D

26 maj 2014

* Delprov Höra A och B återanvänds inte och skyddas ej av sekretess sedan den 12 sept 2017.

** Delprov Skriva återanvänds inte och skyddas ej av sekretess sedan den 19 sept 2017

Sekretess

Alla prov är skyddade av provsekretess fram till ett visst datum. När ett provs sekretessdatum har passerat är provet inte längre skyddat av provsekretess och därmed finns det en stor risk att eleverna redan känner till innehållet i provet.

Mer om sekretess

Kurs B

I kurs B hänger delproven ihop och behöver göras i ordningen; Höra A, Läsa A, Höra B och Läsa B. Alla dessa delprov görs vid samma tillfälle med en paus emellan. Delproven Skriva och Tala är däremot fristående och kan genomföras vid ett annat tillfälle, men så nära i tid som möjligt. Det är viktigt att eleverna gör hela provet. Läraren bedömer proven med hjälp av de medföljande bedömningsanvisningarna.

Mer om prov B i sfi (Stockholms universitets webbplats)länk till annan webbplats

Läsa

Den del som prövar läsförståelse är uppdelad i två häften. Eleven får läsa längre och kortare texter för att sedan besvara öppna frågor eller frågor med flervalsalternativ. Det förekommer även texter eller dialoger där eleven ska lösa så kallade matchningsuppgifter.

Höra

I den del som prövar hörförståelse får eleven lyssna på till exempel monologer, dialoger, högtalarutrop och nyhetsinslag för att sedan svara på öppna frågor och frågor med flervalsalternativ. Det kan även förekomma korta samtal eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär.

Skriva

I den här delen prövas elevens förmåga att uttrycka sig i skrift genom en skrivuppgift av berättande karaktär.

Tala

I den här delen prövas elevens förmåga att uttrycka sig muntligt genom en uppgift av berättande karaktär.

Förutom bedömningsanvisningarna finns även materialet Samtal på gång som stöd för lärarens bedömning. I materialet finns bedömda och kommenterade inspelningar av autentiska elevsamtal.

Mer om Samtal på gång

Kurs C och D

Nationella proven i kurs C och D består av flera delprov. Delproven är fristående från varandra, men kan genomföras vid samma tillfälle om läraren vill det. Läraren har också möjlighet att dela upp provet på flera dagar om det passar de lokala förhållandena bättre.

Mer om prov C i sfi (Stockholms universitets webbplats)länk till annan webbplats

Mer om prov D i sfi (Stockholms universitets webbplats)länk till annan webbplats

Läsa

Den del som prövar läsförståelse är uppdelad i två häften. Eleven får läsa längre och kortare texter för att sedan besvara öppna frågor eller frågor med flervalsalternativ. Det förekommer även texter eller dialoger där eleven ska lösa så kallade matchningsuppgifter.

Höra

I den del som prövar hörförståelse får eleven lyssna på till exempel monologer, dialoger, högtalarutrop och nyhetsinslag för att sedan svara på öppna frågor och frågor med flervalsalternativ. Det kan även förekomma korta samtal eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär.

Skriva

I den här delen prövas elevens förmåga att uttrycka sig i skrift genom två skrivuppgifter där den ena är av mer formell karaktär.

Tala

I den här delen prövas elevens förmåga att uttrycka sig muntligt genom dels ett samtal mellan dig och eleven, dels mellan eleverna själva.

Förutom bedömningsanvisningarna finns även materialet Samtal på gång som stöd för lärarens bedömning. I materialet finns bedömda och kommenterade inspelningar av autentiska elevsamtal.

Mer om Samtal på gång