Nationella prov ska från och med 1 juli 2020 genomföras som vanligt. Beställningar av nationella prov är åter möjliga att göra från och med den 1 juli 2020.

Rekommendation om distansundervisning tas bortlänk till annan webbplats

Provdatum i svenska för invandrare (sfi)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en flexibel utbildning och du som lärare använder proven när det är lämpligt.

Nationella prov är obligatoriska

Det gäller oavsett vilken studieväg eleven har valt. En elev kan behöva göra flera nationella prov under sin utbildning. Proven är inga examensprov, utan ett av flera underlag som du använder när du sätter betyg på elevens kunskaper.

Ett nationellt prov består av flera delprov

Det är viktigt att eleven gör alla delprov. Det är inte lämpligt att kombinera delprov från olika provversioner. I vilken ordning de olika delproven kan genomföras framgår av lärarinformationen. Ordkunskap och grammatik ingår i samtliga uppgifter.

Första och sista provdatum

Alla prov har ett första provdatum. Efter det första provdatumet är det tillåtet för dig som lärare att använda provet när du finner det lämpligt. Det är inte tillåtet att använda ett prov innan det första provdatumet.

Proven som utkommer från och med hösten 2018 har dessutom ett sista provdatum. Användningstiden är tre år om inte annat datum anges och efter provets sista provdatum är det inte längre tillåtet för dig som lärare att använda provet. Användningstiden är då över. Därefter omfattas proven fortsättningsvis av sekretess vilket betyder att provkonstruktörerna kan återanvända provinnehåll.

Mer om sekretess

Prov 19

Första provdatum för prov 19

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

Datum ej fastställt

Datum ej fastställt

C

14 juni 2021

31 januari 2022

D

24 maj 2021

31 januari 2022

Första provdatum för prov 19

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

Datum ej fastställt

Datum ej fastställt

C

14 juni 2021

31 januari 2022

D

24 maj 2021

31 januari 2022

Prov 18


Första provdatum för prov 18

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

15 mars 2021

31 januari 2022

C

7 december 2020

31 januari 2022

D

19 oktober 2020

31 januari 2022


Första provdatum för prov 18

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

15 mars 2021

31 januari 2022

C

7 december 2020

31 januari 2022

D

19 oktober 2020

31 januari 2022

Prov 17

Första provdatum för prov 17

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

7 september 2020

31 januari 2022

C

Utgår

Utgår

D

Utgår

Utgår

Första provdatum för prov 17

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

7 september 2020

31 januari 2022

C

Utgår

Utgår

D

Utgår

Utgår

Prov 16

Första provdatum för prov 16

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

16 mars 2020

16 mars 2023

C

9 december 2019

9 december 2022

D

21 oktober 2019

21 oktober 2022

Första provdatum för prov 16

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

16 mars 2020

16 mars 2023

C

9 december 2019

9 december 2022

D

21 oktober 2019

21 oktober 2022

Prov 15

Första provdatum för prov 15

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

9 september 2019

9 september 2022

C

17 juni 2019

17 juni 2022

D

27 maj 2019

27 maj 2022

Första provdatum för prov 15

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

9 september 2019

9 september 2022

C

17 juni 2019

17 juni 2022

D

27 maj 2019

27 maj 2022

Prov 14

Första provdatum för prov 14

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

18 mars 2019

18 mars 2022

C

10 december 2018

10 december 2021

D

22 oktober 2018

22 oktober 2021

Första provdatum för prov 14

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

18 mars 2019

18 mars 2022

C

10 december 2018

10 december 2021

D

22 oktober 2018

22 oktober 2021

Prov 13

Första provdatum för prov 13

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

10 september 2018

10 september 2021

C

18 juni 2018


D

28 maj 2018


Första provdatum för prov 13

Kurs

Första provdatum

Sista provdatum

B

10 september 2018

10 september 2021

C

18 juni 2018


D

28 maj 2018


Prov 12

Första provdatum för prov 12

Kurs

Första provdatum

B

19 mars 2018

C

11 december 2017

D

23 oktober 2017

Första provdatum för prov 12

Kurs

Första provdatum

B

19 mars 2018

C

11 december 2017

D

23 oktober 2017

Prov 11

Första provdatum för prov 11

Kurs

Första provdatum

B

11 september 2017

C

19 juni 2017

D

29 maj 2017

Första provdatum för prov 11

Kurs

Första provdatum

B

11 september 2017

C

19 juni 2017

D

29 maj 2017

Prov 10

Första provdatum för prov 10

Kurs

Första provdatum

B

20 mars 2017

C

12 december 2016

D

24 oktober 2016

Första provdatum för prov 10

Kurs

Första provdatum

B

20 mars 2017

C

12 december 2016

D

24 oktober 2016

Prov 9

Första provdatum för prov 9

Kurs

Första provdatum

B

12 september 2016

C

13 juni 2016

D

30 maj 2016

Första provdatum för prov 9

Kurs

Första provdatum

B

12 september 2016

C

13 juni 2016

D

30 maj 2016

Prov 8

Första provdatum för prov 8

Kurs

Första provdatum

B

21 mars 2016

C

14 december 2015

D

26 oktober 2015

Första provdatum för prov 8

Kurs

Första provdatum

B

21 mars 2016

C

14 december 2015

D

26 oktober 2015

Prov 7

Första provdatum för prov 7

Kurs

Första provdatum

B

14 september 2015

C

15 juni 2015

D

1 juni 2015

Första provdatum för prov 7

Kurs

Första provdatum

B

14 september 2015

C

15 juni 2015

D

1 juni 2015

Sekretess

Alla prov är skyddade av provsekretess fram till ett visst datum. När ett provs sekretessdatum har passerat är provet inte längre skyddat av provsekretess och därmed finns det en stor risk att eleverna redan känner till innehållet i provet.

Mer om sekretess

Kurs B

I kurs B hänger delproven ihop och behöver göras i ordningen; Höra A, Läsa A, Höra B och Läsa B. Alla dessa delprov görs vid samma tillfälle med en paus emellan. Delproven Skriva och Tala är däremot fristående och kan genomföras vid ett annat tillfälle, men så nära i tid som möjligt. Det är viktigt att eleverna gör hela provet. Läraren bedömer proven med hjälp av de medföljande bedömningsanvisningarna.

Mer om prov B i sfi (Stockholms universitets webbplats)länk till annan webbplats

Läsa

Den del som prövar läsförståelse är uppdelad i två häften. Eleven får läsa längre och kortare texter för att sedan besvara öppna frågor eller frågor med flervalsalternativ. Det förekommer även texter eller dialoger där eleven ska lösa så kallade matchningsuppgifter.

Höra

I den del som prövar hörförståelse får eleven lyssna på till exempel monologer, dialoger, högtalarutrop och nyhetsinslag för att sedan svara på öppna frågor och frågor med flervalsalternativ. Det kan även förekomma korta samtal eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär.

Skriva

I den här delen prövas elevens förmåga att uttrycka sig i skrift genom en skrivuppgift av berättande karaktär.

Tala

I den här delen prövas elevens förmåga att uttrycka sig muntligt genom en uppgift av berättande karaktär.

Förutom bedömningsanvisningarna finns även materialet Samtal på gång som stöd för lärarens bedömning. I materialet finns bedömda och kommenterade inspelningar av autentiska elevsamtal.

Mer om Samtal på gång

Kurs C och D

Nationella proven i kurs C och D består av flera delprov. Delproven är fristående från varandra, men kan genomföras vid samma tillfälle om läraren vill det. Läraren har också möjlighet att dela upp provet på flera dagar om det passar de lokala förhållandena bättre.

Mer om prov C i sfi (Stockholms universitets webbplats)länk till annan webbplats

Mer om prov D i sfi (Stockholms universitets webbplats)länk till annan webbplats

Läsa

Den del som prövar läsförståelse är uppdelad i två häften. Eleven får läsa längre och kortare texter för att sedan besvara öppna frågor eller frågor med flervalsalternativ. Det förekommer även texter eller dialoger där eleven ska lösa så kallade matchningsuppgifter.

Höra

I den del som prövar hörförståelse får eleven lyssna på till exempel monologer, dialoger, högtalarutrop och nyhetsinslag för att sedan svara på öppna frågor och frågor med flervalsalternativ. Det kan även förekomma korta samtal eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär.

Skriva

I den här delen prövas elevens förmåga att uttrycka sig i skrift. I C-provet får eleven skriva en skrivuppgift av mer informell karaktär och i D-provet skriver eleven två skrivuppgifter där den ena är av mer formell karaktär.

Tala

I den här delen prövas elevens förmåga att uttrycka sig muntligt genom dels ett samtal mellan dig och eleven, dels mellan eleverna själva.

Förutom bedömningsanvisningarna finns även materialet Samtal på gång som stöd för lärarens bedömning. I materialet finns bedömda och kommenterade inspelningar av autentiska elevsamtal.

Mer om Samtal på gång

Senast uppdaterad 03 juni 2020