Nationella provens konstruktion

Nationella prov konstrueras av flera av landets universitet och högskolor och är väl utprövade av lärare och elever. Det tar mellan 1,5 och 2,5 år att konstruera ett prov.

Proven konstrueras utifrån analyser av läroplan, ämnes- och kursplaner. De nationella proven ska täcka så stora delar av kursplanen som möjligt, även om de av praktiska skäl inte kan göras så omfattande att allt finns med.

All bedömning ska vara valid. Det innebär att den ska värdera rätt saker och göra det på ett sådant sätt att resultaten blir så informativa och användbara som möjligt. Bedömningen ska också vara tillförlitlig, det vill säga ha hög reliabilitet eller mätsäkerhet.

Proven prövas ut av 200–1000 elever

För att säkerställa hög reliabilitet krävs att provuppgifterna är utprövade i större grupper av elever. De nationella proven är utprövade i stor skala, av 200–1000 elever, och utvecklade enligt vetenskapliga metoder. Därmed kan man säga att provuppgifterna i stor utsträckning är rensade från eventuella slumpmässiga fel som kan påverka resultatet. Det krävs också att proven genomförs under likvärdiga former för att de ska visa likvärdiga resultat för alla elever.

Viktigt att de utvalda skolorna medverkar

De skolor som väljs ut att delta är oerhört viktiga i utvecklingen och kvalitetssäkringen av de nationella proven och bedömningsstöden. Provkonstruktörerna får betydelsefull information om till exempel lärares uppfattning om materialet, om elever förstår materialet på det sätt som det är tänkt samt enskilda uppgifters eller provdelars svårighetsgrad.

Den information som utprövningarna ger används både vid sammansättning av proven och vid fastställande av betygs- och bedömningsexempel samt betygsgränser. Det är därför väldigt viktigt att utprövningsresultaten ger en rättvisande bild av både uppgifternas funktion och svårighetsgrad.

Delta i utvecklingen

Om din skola är intresserad av att medverka i en utprövning kan skolan kontakta provkonstruktören vid det lärosäte som utvecklar det prov skolan vill delta i.

Nationella prov i engelska och moderna språk

Projektet Nationella prov i främmande språk (Nafs) vid Göteborgs universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella prov i matematik

I grundskolan och i gymnasiekursen matematik 1:

PRIM-gruppen, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I gymnasiekurserna matematik 2, 3 och 4:

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella prov i geografi

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella prov i historia

Institutionen Samhälle, kultur och identitet vid Malmö universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella prov i religionskunskap

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella prov i samhällskunskap

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella prov i biologi, fysik och kemi

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella prov i sfi

Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 juni 2023

Innehåll på denna sida