Läroplan för vuxenutbildningen och kursplan för komvux i svenska för invandrare

Här hittar du läroplanen för vuxenutbildningen och kursplanen för komvux i svenska för invandrare (sfi). Du hittar också övergripande information om undervisningen i svenska för invandrare och översättningar av kursplanen för sfi.