Just nu undervisar många skolor på distans i och med spridningen av coronaviruset och covid-19. Därför har vi tagit fram information om vad som gäller vid bedömning och betygssättning när eleverna får undervisning på distans. Sätta betyg när undervisningen sker på distans

Betyg i svenska för invandrare (sfi)

Elever som får undervisning på kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare får betyg på varje avslutad kurs.