Betyg i svenska för invandrare (sfi)

Elever som får undervisning på kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare får betyg på varje avslutad kurs.