Provdatum i grundskolan

Elever i grundskolan gör nationella prov under en bestämd provperiod eller på ett bestämt provdatum. De flesta prov ligger på våren för att eleverna ska ha fått så mycket undervisning som möjligt.

Eleverna ska genomföra proven under den period eller på det datum som är bestämt av Skolverket. De provperioder som är bestämda för till exempel årskurs 3 och de muntliga delproven i årskurs 6 och 9 kan inte flyttas. Det finns ingen möjlighet för rektorn att förlägga ett prov utanför det bestämda tidsintervallet.

Datum för läsåret 2024/2025

Skolan bestämmer när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.

Provperiod i årskurs 3

Läsåret 2024/2025

Ämne

Provperiod

matematik

10 mars 2025 - 16 maj 2025

svenska och svenska som andraspråk

10 mars 2025 - 16 maj 2025

 

Datum och provperiod i årskurs 6

Med start läsåret 2024/2025 genomförs en del prov digitalt i Skolverkets provplattform. Vilka prov som genomförs digitalt och vilka som genomförs i pappersformat framgår av tabellen.

Läsåret 2024/2025

Ämne

Delprov

Format

Vecka

Datum

Tidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

(Muntligt)

45–49

mån 4 nov-fre 6 dec 2024

60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

Digitalt

12

tis 18 mars 2025

80 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

Digitalt

12

tors 20 mars 2025

80 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

(Muntligt)

45–49

mån 4 nov-fre 6 dec 2024

cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

Digitalt

13

ons 26 mars 2025

70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + rast ca 30 min
+ 45 min (exkl. 15-20 min för praktiska förberedelser och instruktioner)

engelska

C

Digitalt

13

fre 28 mars 2025

45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

(Muntligt)

45-49

mån 4 nov-fre 6 dec 2024

cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

B+C

Papper

19

tis 6 maj 2025

40-60 min + 60-80 min

matematik

D+E

Papper

19

tors 8 maj 2025

60-80 min + 40-60 min


Datum och provperiod i årskurs 9

Med start läsåret 2024/2025 genomförs en del prov digitalt i Skolverkets provplattform. Vilka prov som genomförs digitalt och vilka som genomförs i pappersformat framgår av tabellen.

Läsåret 2024/2025

Ämne

Delprov

Format

Vecka

Datum och starttid

Tidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

(Muntligt)

45–49

mån 4 nov-fre 6 dec 2024

110 min/grupp om 4–5 elever, varav 30–60 min är förberedelsetid

svenska, svenska som andraspråk

B

Papper

13

tis 25 mars 2025

kl 9.00

45-60 minuter + 140 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

C

Papper

13

tors 27 mars 2025

kl 9.00

200 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

biologi/ fysik/ kemi

A+B

Digitalt

15

tors 10 april 2025

kl 9.00

90 min + längre rast (ok med lunch) + 90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner

engelska

A

(Muntligt)

45–49

mån 4 nov-fre 6 dec 2024

15-20 min per elevpar (exkl. 5–10 min för instruktioner)

engelska

B

Papper

14

ons 2 april 2025

kl 9.00

90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + rast ca 30 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

engelska

C

Papper

14

fre 4 april 2025

kl 9.00

80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

A

Digitalt

18

tis 29 april 2025

kl 9.00

120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

B

Digitalt

19

ons 7 maj 2025

kl 9.00

120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

matematik

A

(Muntligt)

45–49

mån 4 nov-fre 6 dec 2024

cirka 30 min (tiden kan variera mellan olika grupper)

matematik

B+C

Papper

20

tis 13 maj 2025

kl 9.00

50 min + rast ca 10 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

matematik

D

Papper

20

tors 15 maj 2025

kl 9.00

100 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)


Särskilda skäl krävs för att senarelägga prov

Det krävs särskilda skäl för att en rektor ska kunna ta beslut om att senarelägga ett prov. Särskilda skäl kan till exempel vara olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Om rektorn har särskilda skäl att senarelägga ett prov gäller det hela skolenheten.

Alla prov i årskurs 9 påbörjas med start klockan 9.00 på provdagen. Tidpunkten för start är reglerad i en föreskrift och syftet är att hindra risken för spridning genom att alla elever ska påbörja provet vid exakt samma tidpunkt. Det är inte tillåtet att flytta starttiden på grund av raster, lunch eller andra anledningar.

Om en elev är sjuk

Det krävs beslut från rektorn om en elev som missat provtillfället ska få göra provet i efterhand. Den avgörande faktorn för ett sådant beslut är att provet är ett stöd för bedömning och betygssättning. Om provet är känt för eleven är det ett sämre stöd för lärarens bedömning. Om provet är i pappersformat ska skolan i sådana fall ange att eleven ”ej deltagit i provet” vid inrapporteringen till SCB.

Om en elev missar ett provtillfälle och inte gör provet vid ett senare tillfälle betyder det att eleven missat en möjlighet att visa sina kunskaper. Du som lärare får inte samma underlag för bedömning som du har för de andra eleverna, som har gjort proven. Du har dock tillgång till dina andra underlag. De nationella proven är endast ett underlag för bedömning och betygssättning och kan aldrig helt och hållet avgöra en elevs betyg.

Senast uppdaterad 07 juni 2024

Innehåll på denna sida