Frågor och svar

Ska en elev som gått om en årskurs göra nationella prov i ämnet en gång till?

Ja. En elev som går om en årskurs och är inskriven i denna, ska genomföra provet i ämnet för den aktuella årskursen. Det är obligatoriskt för en elev att genomföra ett nationellt prov i den årskurs som provet ges i. Rektorn kan undanta elev om det finns särskilda skäl.