Gymnasiearbetet

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller studier.

Gymnasiearbetet omfattar 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att eleven är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot. Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier, i första hand inom de områden som programmet riktar sig mot.

Eftersom gymnasiearbete ska visa att eleven är redo för arbete eller fortsatta studier är det lämpligt att lägga det i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som finns på de nationella yrkesprogrammen.

Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp. Däremot ska varje elev bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså ändå kunna följa elevernas individuella arbete för att kunna bedöma dem var för sig.

Examensmålen styr

Det finns ingen ämnesplan för gymnasiearbetet, i stället är det examensmålen som ska styra hur gymnasiearbetet utformas och vad det innehåller. Och det är också utifrån examensmålen som läraren bedömer arbetet. Däremot är det varken rimligt eller önskvärt att gymnasiearbetet täcker in alla de centrala kunskapsområden som finns inom ett program.

E eller F i betyg

Eleven kan uppnå betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Rektorn ska utse en ansvarig lärare för varje elevs gymnasiearbete. Den ansvarige läraren beslutar om betyget och det krävs, med vissa undantag, legitimation för att sätta betyg.

Läs mer krav för att sätta betyg på sidan om lärarlegitimation

Innan läraren kan sätta betyg ska en medbedömare som har erfarenhet av de kunskaps- eller yrkesområde som gymnasiearbetet handlar om yttra sig. Om gymnasiearbetet helt eller delvis har genomförts på en arbetsplats ska handledaren vara medbedömare.

Läs i SKOLFS om hur gymnasiearbetet ska noteras i examensbeviset Länk till annan webbplats.

Introduktioner och exempel

Skolverket har tagit fram guider med introduktioner för gymnasiearbetet för yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Ta del av dem innan du tar del av exemplen nedan.

Introduktioner

Läs Skolverkets dokument Introduktion till gymnasiearbetet för högskoleförberedande program Länk till annan webbplats. (pdf, 208 kB)

Läs Skolverkets dokument Introduktion till gymnasiearbetet för yrkesprogram Länk till annan webbplats. (pdf, 70 kB)

Exempel på gymnasiearbeten

Här finns fiktiva exempel på gymnasiearbeten, som beskriver hur ett gymnasiearbete kan genomföras. Det finns ett par exempel för varje program. Några exempel beskriver elever som har gjort gymnasiearbetet enskilt medan andra handlar om elever som genomför arbetet i grupp.

Exempel på gymnasiearbeten

Barn- och fritidsprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången bad- och sporthallspersonal Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygg- och anläggningsprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången betongarbetare Pdf, 105 kB.

El- och energiprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången elektriker Pdf, 104 kB.

Fordons- och transportprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången personbilsmekaniker Pdf, 102 kB.

Handels- och administrationsprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången ekonomiadministratör Pdf, 98 kB.

Handels- och administrationsprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången marknadsförare Pdf, 111 kB.

Hantverksprogrammet: Exempel på gymnasiearbete Pdf, 106 kB. med yrkesutgången florist Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Hotell- och turismprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången guidning Pdf, 110 kB.

Hotell- och turismprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången receptionist Pdf, 103 kB.

Naturbruksprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången skötsel av utemiljöer Pdf, 107 kB.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången servitör Pdf, 157 kB.

VVS- och fastighetsprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången kylmontör Pdf, 87 kB.

Vård- och omsorgsprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången undersköterska inom hälso- och sjukvård Pdf, 112 kB.

Exempel på gymnasiearbeten

Ekonomiprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet ekonomi: Varningstexter i alkoholreklam – effektiv åtgärd eller hyckleri? Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomiprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet entreprenörskap: Finns det en marknad för ett nytt smyckeföretag i X-stad? Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomiprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet juridik: Barnets ställning i vårdnadstvister Pdf, 52 kB, öppnas i nytt fönster.

Estetiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet dans: Koreografi i olika scenrum Pdf, 86 kB, öppnas i nytt fönster.

Estetiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet musik: Komposition, musik, rörelse och film Pdf, 78 kB, öppnas i nytt fönster.

Humanistiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet kultur: Skildringen av romarrikets gladiatorer Pdf, 85 kB, öppnas i nytt fönster.

Humanistiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet språk: Ungdomsspråk i spanska bloggar Pdf, 86 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet naturvetenskap och samhälle: Att testa dna med självtester Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet naturvetenskap: Mpemba-effekten Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet beteendevetenskap: Hedersföreställningar – ett samhällsfenomen? Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet medier, information och kommunikation: Piratpartiet – mediernas betydelse för politisk framgång. Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet samhällsvetenskap: Elevdemokrati – en jämförelse mellan skolor i Sverige och England Pdf, 88 kB, öppnas i nytt fönster.

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet design och produktutveckling: Betalsystem för kontantfria bussar Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet informations- och medieteknik: Spelutveckling i SVG Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster.

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet produktionsteknik: Effektivisera produktionen med hjälp av lean Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster.

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet samhällsbyggande och miljö: Innovativ solcellsdesign – framgång eller motgång? Pdf, 86 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom komvux är gymnasiearbetet ersatt av ett komvuxarbete

För att reglerna för gymnasieexamen i kommunal vuxenutbildning (komvux) ska bli mer flexibla har ett komvuxarbete ersatt gymnasiearbetet i komvux. Förändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021.

Ett komvuxarbete som ingår i en högskoleförberedande examen har inte en sådan koppling till examensmålen för ett specifikt nationellt högskoleförberedande program som gymnasiearbetet har. I stället ska komvuxarbetet vara kopplat till ett av två högskoleförberedande studieområden: samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik.

Ett komvuxarbete inom ramen för en yrkesexamen ska dock fortsatt ha koppling till examensmålen för det yrkesprogram som utbildningen i huvudsak motsvarar.

Ett komvuxarbete inom anpassad utbildning ska fortsatt ha koppling till programmålen för det program som utbildningen i huvudsak motsvarar.

Det är fortsatt möjligt för en elev som före den 1 juli 2021 genomfört ett gymnasiearbete att tillgodoräkna sig detta inom ramen för en examen eller ett komvuxbevis i komvux.

Läs mer om examen inom komvux och komvuxarbetet här

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:29) om mål för komvuxarbetet hittar du här. Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter (2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning hittar du här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 04 juli 2023

Innehåll på denna sida

    Relaterat