Gymnasiearbetet

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller studier.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att eleven är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot. Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier, i första hand inom de områden som programmet riktar sig mot.

Eftersom gymnasiearbete ska visa att eleven är redo för arbete eller fortsatta studier är det lämpligt att lägga det i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som finns på de nationella yrkesprogrammen.

Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp. Däremot ska varje elev bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså ändå kunna följa elevernas individuella arbete för att kunna bedöma dem var för sig.

Examensmålen styr

Det finns ingen ämnesplan för gymnasiearbetet, istället är det examensmålen som ska styra hur gymnasiearbetet utformas och vad det innehåller. Och det är också utifrån examensmålen som läraren bedömer arbetet. Däremot är det vare sig rimligt eller önskvärt att gymnasiearbetet täcker in alla de centrala kunskapsområden som finns inom ett program.

E eller F i betyg

Eleven kan uppnå betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Rektorn ska utse en ansvarig lärare för varje elevs gymnasiearbete. Den ansvarige läraren beslutar om betyget, oavsett om denne är legitimerad eller ej. Innan läraren kan sätta betyg ska en medbedömare som har erfarenhet av de kunskaps- eller yrkesområde som gymnasiearbetet handlar om få yttra sig. Om gymnasiearbetet helt eller delvis har genomförts på en arbetsplats ska handledaren vara medbedömare.

Läs i SKOLFS om hur gymnasiearbetet ska noteras i examensbevisetlänk till annan webbplats

Introduktioner och exempel

Skolverket har tagit fram guider med introduktioner för gymnasiearbetet för yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Ta del av dem innan du tar del av exemplen nedan.

Introduktioner

Läs Skolverkets dokument Introduktion till gymnasiearbetet för högskoleförberedande programlänk till annan webbplats (pdf, 208 kB)

Läs Skolverkets dokument Introduktion till gymnasiearbetet för yrkesprogramlänk till annan webbplats (pdf, 70 kB)

Exempel på gymnasiearbeten

Här finns fiktiva exempel på gymnasiearbeten, som beskriver hur ett gymnasiearbete kan genomföras. Det finns ett par exempel för varje program. Några exempel beskriver elever som har gjort gymnasiearbetet enskilt medan andra handlar om elever som genomför arbetet i grupp.

Exempel på gymnasiearbeten för yrkesexamen

Exempel på gymnasiearbeten

Barn- och fritidsprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången bad- och sporthallspersonalPDF (pdf, 101 kB)

Bygg- och anläggningsprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 105 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången betongarbetarePDF (pdf, 105 kB)

El- och energiprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 104 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången elektrikerPDF (pdf, 104 kB)

Fordons- och transportprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 102 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången personbilsmekanikerPDF (pdf, 102 kB)

Handels- och administrationsprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 98 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången ekonomiadministratörPDF (pdf, 98 kB)

Handels- och administrationsprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 111 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången marknadsförarePDF (pdf, 111 kB)

Hantverksprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 106 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången floristPDF (pdf, 106 kB)

Hotell- och turismprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 110 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången guidningPDF (pdf, 110 kB)

Hotell- och turismprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 103 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången receptionistPDF (pdf, 103 kB)

Naturbruksprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 107 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången skötsel av utemiljöerPDF (pdf, 107 kB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 157 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången servitörPDF (pdf, 157 kB)

VVS- och fastighetsprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 87 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången kylmontörPDF (pdf, 87 kB)

Vård- och omsorgsprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 112 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången undersköterska inom hälso- och sjukvårdPDF (pdf, 112 kB)

Exempel på gymnasiearbeten

Barn- och fritidsprogrammet: Exempel på gymnasiearbete med yrkesutgången bad- och sporthallspersonalPDF (pdf, 101 kB)

Bygg- och anläggningsprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 105 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången betongarbetarePDF (pdf, 105 kB)

El- och energiprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 104 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången elektrikerPDF (pdf, 104 kB)

Fordons- och transportprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 102 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången personbilsmekanikerPDF (pdf, 102 kB)

Handels- och administrationsprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 98 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången ekonomiadministratörPDF (pdf, 98 kB)

Handels- och administrationsprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 111 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången marknadsförarePDF (pdf, 111 kB)

Hantverksprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 106 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången floristPDF (pdf, 106 kB)

Hotell- och turismprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 110 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången guidningPDF (pdf, 110 kB)

Hotell- och turismprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 103 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången receptionistPDF (pdf, 103 kB)

Naturbruksprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 107 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången skötsel av utemiljöerPDF (pdf, 107 kB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 157 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången servitörPDF (pdf, 157 kB)

VVS- och fastighetsprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 87 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången kylmontörPDF (pdf, 87 kB)

Vård- och omsorgsprogrammet: Exempel på PDF (pdf, 112 kB)gymnasiearbetePDF (pdf, 101 kB) med yrkesutgången undersköterska inom hälso- och sjukvårdPDF (pdf, 112 kB)

Exempel på gymnasiearbeten på högskoleförberedande program

Exempel på gymnasiearbeten

Ekonomiprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet ekonomi: Varningstexter i alkoholreklam – effektiv åtgärd eller hyckleri?PDF (pdf, 140 kB)

Ekonomiprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet entreprenörskap: Finns det en marknad för ett nytt smyckeföretag i X-stad?PDF (pdf, 95 kB)

Ekonomiprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet juridik: Barnets ställning i vårdnadstvisterPDF (pdf, 52 kB)

Estetiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet dans: Koreografi i olika scenrumPDF (pdf, 86 kB)

Estetiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet musik: Komposition, musik, rörelse och filmPDF (pdf, 78 kB)

Humanistiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet kultur: Skildringen av romarrikets gladiatorerPDF (pdf, 85 kB)

Humanistiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet språk: Ungdomsspråk i spanska bloggarPDF (pdf, 86 kB)

Naturvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet naturvetenskap och samhälle: Att testa dna med självtesterPDF (pdf, 92 kB)

Naturvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet naturvetenskap: Mpemba-effektenPDF (pdf, 103 kB)

Samhällsvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet beteendevetenskap: Hedersföreställningar – ett samhällsfenomen?PDF (pdf, 106 kB)

Samhällsvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet medier, information och kommunikation: Piratpartiet – mediernas betydelse för politisk framgång.PDF (pdf, 80 kB)

Samhällsvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet samhällsvetenskap: Elevdemokrati – en jämförelse mellan skolor i Sverige och EnglandPDF (pdf, 88 kB)

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet design och produktutveckling: Betalsystem för kontantfria bussarPDF (pdf, 50 kB)

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet informations- och medieteknik: Spelutveckling i SVGPDF (pdf, 49 kB)

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet produktionsteknik: Effektivisera produktionen med hjälp av leanPDF (pdf, 154 kB)

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet samhällsbyggande och miljö: Innovativ solcellsdesign – framgång eller motgång?PDF (pdf, 86 kB)

Exempel på gymnasiearbeten

Ekonomiprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet ekonomi: Varningstexter i alkoholreklam – effektiv åtgärd eller hyckleri?PDF (pdf, 140 kB)

Ekonomiprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet entreprenörskap: Finns det en marknad för ett nytt smyckeföretag i X-stad?PDF (pdf, 95 kB)

Ekonomiprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet juridik: Barnets ställning i vårdnadstvisterPDF (pdf, 52 kB)

Estetiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet dans: Koreografi i olika scenrumPDF (pdf, 86 kB)

Estetiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet musik: Komposition, musik, rörelse och filmPDF (pdf, 78 kB)

Humanistiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet kultur: Skildringen av romarrikets gladiatorerPDF (pdf, 85 kB)

Humanistiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet språk: Ungdomsspråk i spanska bloggarPDF (pdf, 86 kB)

Naturvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet naturvetenskap och samhälle: Att testa dna med självtesterPDF (pdf, 92 kB)

Naturvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet naturvetenskap: Mpemba-effektenPDF (pdf, 103 kB)

Samhällsvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet beteendevetenskap: Hedersföreställningar – ett samhällsfenomen?PDF (pdf, 106 kB)

Samhällsvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet medier, information och kommunikation: Piratpartiet – mediernas betydelse för politisk framgång.PDF (pdf, 80 kB)

Samhällsvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet samhällsvetenskap: Elevdemokrati – en jämförelse mellan skolor i Sverige och EnglandPDF (pdf, 88 kB)

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet design och produktutveckling: Betalsystem för kontantfria bussarPDF (pdf, 50 kB)

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet informations- och medieteknik: Spelutveckling i SVGPDF (pdf, 49 kB)

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet produktionsteknik: Effektivisera produktionen med hjälp av leanPDF (pdf, 154 kB)

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet samhällsbyggande och miljö: Innovativ solcellsdesign – framgång eller motgång?PDF (pdf, 86 kB)

I kommunal vuxenutbildning: Gymnasiearbetet är ersatt av ett komvuxarbete

För att reglerna för gymnasieexamen i komvux ska bli mer flexibla har ett komvuxarbetet ersatt gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet i komvux. Förändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021.

Ett komvuxarbete som ingår i en högskoleförberedande examen har inte en sådan koppling till examensmålen för ett specifikt nationellt högskoleförberedande program som gymnasiearbetet har. I stället ska komvuxarbetet vara kopplat till ett av två högskoleförberedande studieområden: samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik.

Ett komvuxarbete inom ramen för en yrkesexamen ska dock fortsatt ha koppling till examensmålen för det yrkesprogram som utbildningen i huvudsak motsvarar.

Ett komvuxarbete inom särskild utbildning ska fortsatt ha koppling till programmålen för det program som utbildningen i huvudsak motsvarar.

Det är fortsatt möjligt för en elev som före den 1 juli 2021 genomfört ett gymnasiearbete eller gymnasiesärskolarbete att tillgodoräkna sig detta inom ramen för en examen eller ett komvuxbevis i komvux.

Komvux för stärkt kompetensförsörjning - Skolverketlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 29 juni 2021

Innehåll på denna sida

    Relaterat