Kommentarmaterial

Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läro-, kurs- och ämnesplanerna.

Förskoleklass och fritidshem

Kommentarmaterial för förskoleklass och fritidshem kommer att revideras under hösten 2022.

Grundskolan

Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i bild i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i estetisk verksamhet i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i kommunikation i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – jiddisch som nationellt minoritetsspråk i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – meänkieli som nationellt minoritetsspråk i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i motorik i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i musik i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i naturorienterande ämnen i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällsorienterande ämnen i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i teknik i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i vardagsaktiviteter i grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i verklighetsuppfattning i grundsärskolan

Sameskolan

Specialskolan

Gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå

Kommentarmaterialen till ämnesplanerna är aktuella med undantag för att begreppet kunskapskrav inte har ersatts med betygskriterier i de flesta material. Kommentarmaterialen till ämnesplanen i engelska, matematik och moderna språk har uppdateras 2022.

Komvux på grundläggande nivå

Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Komvux i svenska för invandrare, sfi

Senast uppdaterad 14 september 2022