Kommentarmaterial

Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läro-, kurs- och ämnesplanerna.

Elev läser ur en uppslagen bok

Förskoleklass och fritidshem

Grundskolan

Anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i bild i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i estetisk verksamhet i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i kommunikation i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – jiddisch som nationellt minoritetsspråk i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – meänkieli som nationellt minoritetsspråk i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i motorik i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i musik i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i naturorienterande ämnen i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällsorienterande ämnen i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i teknik i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i vardagsaktiviteter i anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i verklighetsuppfattning i anpassade grundskolan

Sameskolan

Specialskolan

Konkreta tips

Gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå

Kommentarmaterialen till ämnesplanerna är aktuella med undantag för att begreppet kunskapskrav inte har ersatts med betygskriterier i de flesta material. Kommentarmaterialen till ämnesplanen i engelska, matematik och moderna språk har uppdateras 2022.

Komvux på grundläggande nivå

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Komvux i svenska för invandrare, sfi

Konkreta tips
Senast uppdaterad 31 oktober 2023

Innehåll på denna sida