Kommentarmaterial

Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läro-, kurs- och ämnesplanerna.

Förskoleklass & fritidshem

Grundskolan

Grundsärskolan

Sameskolan

Specialskolan

Gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå

Grundläggande vuxenutbildning

Senast uppdaterad 30 augusti 2021

Innehåll på denna sida