Kommentarmaterial

Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läro-, kurs- och ämnesplanerna.

Förskoleklassen

Kommentarmaterial för förskoleklassen

Fritidshemmet

Kommentarmaterial för fritidshemmet

Grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i bild i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i biologi i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i fysik i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i geografi i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i historia i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i kemi i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk - kinesiska i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk - finska i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk - jiddisch i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk - meänkieli i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk - romani chib i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i musik i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i teckenspråk för hörande i grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i teknik i grundskolan

Grundsärskolan

Kommentarmaterial till grundsärskolans kursplaner

Sameskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i samiska i sameskolan

Specialskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska för döva och hörselskadade i specialskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk för döva och hörselskadade i specialskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i rörelse och drama i specialskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska för döva och hörselskadade i specialskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i teckenspråk för döva och hörselskadade i specialskolan

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Kommentarmaterial till ämnesplanen i ämnet anläggningsförare i gymnasieskolanPDF (pdf, 38 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i biologi i gymnasieskolanPDF (pdf, 45 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i bygg och anläggning i gymnasieskolanPDF (pdf, 31 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i ämnet djur i gymnasieskolanPDF (pdf, 32 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i djurvård inom djurens hälso- och sjukvård i gymnasieskolanPDF (pdf, 36 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i energiteknik i gymnasieskolanPDF (pdf, 37 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i engelska i gymnasieskolanPDF (pdf, 100 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i entreprenörskap i gymnasieskolanPDF (pdf, 42 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i estetisk kommunikation i gymnasieskolanPDF (pdf, 32 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i ämnet fordons- och transportbranschen i gymnasieskolanPDF (pdf, 33 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i fordonsteknik i gymnasieskolanPDF (pdf, 30 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i fysik i gymnasieskolanPDF (pdf, 40 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i geografi i gymnasieskolanPDF (pdf, 53 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i handel i gymnasieskolanPDF (pdf, 35 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i hantverk i gymnasieskolanPDF (pdf, 98 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i hantverkskunskap i gymnasieskolanPDF (pdf, 33 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i historia i gymnasieskolanPDF (pdf, 51 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i husbyggnad - specialyrken i gymnasieskolanPDF (pdf, 32 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i idrott i gymnasieskolanPDF (pdf, 45 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i juridik i gymnasieskolanPDF (pdf, 30 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i kemi i gymnasieskolanPDF (pdf, 29 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i måltids- och branschkunskap i gymnasieskolanPDF (pdf, 27 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i människans språk i gymnasieskolanPDF (pdf, 46 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i matematik i gymnasieskolanPDF (pdf, 118 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i ämnet mat och butik i gymnasieskolanPDF (pdf, 26 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i medier, samhälle och kommunikation i gymnasieskolanPDF (pdf, 32 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i modersmål i gymnasieskolanPDF (pdf, 87 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i naturbruk i gymnasieskolanPDF (pdf, 60 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i naturkunskap i gymnasieskolanPDF (pdf, 46 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i pedagogik i gymnasieskolanPDF (pdf, 78 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i religionskunskap i gymnasieskolanPDF (pdf, 45 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i samhällskunskap i gymnasieskolanPDF (pdf, 43 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i sociologi i gymnasieskolanPDF (pdf, 58 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i specialidrott i gymnasieskolanPDF (pdf, 68 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolanPDF (pdf, 49 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska som andraspråk i gymnasieskolanPDF (pdf, 45 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenskt teckenspråk i gymnasieskolanPDF (pdf, 80 kB)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i teknik i gymnasieskolanPDF (pdf, 66 kB)