Kommentarmaterial

Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läro-, kurs- och ämnesplanerna.

Förskoleklass & fritidshem

Grundskolan

Grundsärskolan

Kommentarmaterial till grundsärskolans kursplaner

Kommentarmaterial till kursplanen i bild – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i estetisk verksamhet – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i kommunikation – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – jiddisch som nationellt minoritetsspråk – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – meänkieli som nationellt minoritetsspråk – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i motorik – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i musik – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i naturorienterande ämnen – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällsorienterande ämnen – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i teknik – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i vardagsaktiviteter – Grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i verklighetsuppfattning – Grundsärskolan

Sameskolan

Specialskolan

Gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå

Komvux på grundläggande nivå

Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Komvux i svenska för invandrare, sfi

Senast uppdaterad 28 mars 2022