Skolverket

Kommentarmaterial

Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läro-, kurs- och ämnesplanerna.

Förskoleklassen

Fritidshemmet

Grundskolan

Grundsärskolan

Sameskolan

Specialskolan

Gymnasieskolan och komvux på
gymnasial nivå