Skolverket

Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå

tumnagel

Ett kommentarmaterial för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt komvux och särvux på gymnasial nivå

I en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt är det viktigt att lyfta fram digitala perspektiv i utbildningen. Det här kommentarmaterialet har tagits fram för att öka förståelsen för hur digitala verktyg och medier kan bidra till att ge eleverna en likvärdig utbildning.

Ladda ner som PDF (684 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
72 kr/st (+porto)
Antal sidor
24
Best nr
978-913832714-2

Proxy error: 304

Message: Could not get page