API för skolenhetsregistret

Uppgifterna i skolenhetsregistret finns tillgängliga via ett öppet API. Registret bygger på skolhuvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter.

Skolenhetsregistrets öppna API

API-specifikationen för skolenhetsregistret  Länk till annan webbplats.

Nyheter för skolenhetsregistrets öppna API

Skolverket tillgängliggör en betaversion av skolenhetsregistrets API. Beta-versionen kan komma att förändras innan den slutligen tillgängliggörs som en aktiv version. Version 1 är fortfarande aktiv. Testa gärna den nya versionen och återkom med eventuella synpunkter.

Kontakta oss

Om API:et

Format

Api:et är ett REST-api som returnerar data som JSON eller XML baserat på Accept-headern.

Villkor för användning

Villkoren i Skolverkets källicens Länk till annan webbplats.

Versionsinformation

  • Flyttat Skolenhetsregistrets öppna API från SCB till Skolverket.
  • Tjänster är oförändrade.
  • Anpassat API till rekommenderad REST API-profil för offentliga aktörer.
  • Översatt namn på bland annat tjänster och parametrar till engelska. Detta är ett delsteg i en framtida anpassning till standarden SS12000.
  • Lagt till möjlighet att kombinera sökparametrar vid sökning av skolenheter och huvudmän.
  • Tillgängliggjort upphörda skolenheter i API.
  • Tagit bort tjänster för att lista kommuner och skolformer.
  • Ersatt tjänsten harbetygsratt med sökparameter i tjänsten School-units (School-units?grading_rights=true).
  • Ersatt diff-tjänster med sökparameter i tjänsten School-units (School-units?meta_modified_after).

Om skolenhetsregistret

På huvudsidan för skolenhetsregistret finns det mer information om registret och e-tjänsten samt kontaktuppgifter.

Skolenhetsregistret

Senast uppdaterad 14 februari 2024

Innehåll på denna sida