API för skolenhetsregistret

Uppgifterna i skolenhetsregistret finns tillgängliga via ett öppet API. Registret bygger på skolhuvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter.

Om API:et

Format

Api:et är ett REST-api som returnerar data som JSON eller XML baserat på Accept-headern.

Villkor för användning

Villkoren i Skolverkets källicens Länk till annan webbplats.

Om skolenhetsregistret

På huvudsidan för skolenhetsregistret finns det mer information om registret och e-tjänsten samt kontaktuppgifter.

Skolenhetsregistret

Senast uppdaterad 14 september 2023