Skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter.

Lämna uppgifter till skolenhetsregistret

Det är huvudmännen för skolorna som ansvarar för att uppgifterna i registret är korrekta. En huvudman kan när som helst uppdatera sina uppgifter i registret.

Så här använder du e-tjänsten för skolenhetsregistret

Ladda ner utdrag ur skolenhetsregistret

Här kan du ladda ner en Excel-fil med ett utdrag ur skolenhetsregistret. Filen uppdateras dagligen.

I filen finns till exempel kontaktuppgifter till skolenheter. Det finns också information om skolenhetskoder, huvudmannatyper, organisationsnummer, program och årskurser. Kontakta oss om du har frågor om innehållet i filen eller söker annan information ur skolenhetsregistret.

Mellan den 11 september och 15 november 2023 har utdraget visat fel information om specialskolornas årskurser. Det har felaktigt stått att ingen årskurs funnits vid någon av skolenheterna. Om du är i behov av ett utdrag från denna period med information om specialskolorna, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida.

Ladda ner det senaste utdraget från skolenhetsregistret Länk till annan webbplats.

API för skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret finns tillgängligt som ett öppet API och detta uppdateras löpande.

Ta del av skolenhetsregistrets API

Vanliga frågor och svar om skolenhetsregistret

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolenhetsregistret

Kontakta oss

Om du har frågor om skolenhetsregistret, vänligen besök vår kontaktsida.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 28 november 2023

Innehåll på denna sida