Skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter.

Lämna uppgifter till skolenhetsregistret

Det är huvudmännen för skolorna som ansvarar för att uppgifterna i registret är korrekta. En huvudman kan när som helst uppdatera sina uppgifter i registret. En uppmaning att kontrollera och godkänna uppgifterna i skolenhetsregistret inför kommande läsår skickas till alla huvudmän i månadsskiftet maj – juni varje år.

Logga in och läs hur du använder e-tjänsten för skolenhetsregistret

Ladda ner utdrag ur skolenhetsregistret

Här kan du ladda ner en Excel-fil med ett utdrag ur skolenhetsregistret. Filen uppdateras en gång i månaden.

I filen finns till exempel kontaktuppgifter till skolenheter. Det finns också information om skolenhetskoder, huvudmannatyper, organisationsnummer, program och årskurser. Kontakta oss om du har frågor om innehållet i filen eller söker annan information ur skolenhetsregistret

Ladda ner utdrag från skolenhetsregistret Excel, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

API för skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret finns tillgängligt som ett öppet API och detta uppdateras löpande.

Ta del av skolenhetsregistrets API

Vanliga frågor och svar om skolenhetsregistret

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolenhetsregistret

Kontakta oss

Om du har frågor om skolenhetsregistret, vänligen besök vår kontaktsida.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 03 mars 2023