Skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation och skolenheter.

Lämna uppgifter till skolenhetsregistret

Det är huvudmännen för skolorna som ansvarar för att uppgifterna i registret är korrekta. En huvudman kan när som helst uppdatera sina uppgifter i registret.

Just nu pågår den årliga insamlingen till skolenhetsregistret. Alla huvudmän ska kontrollera och godkänna sina uppgifter via skolenhetsregistrets e-tjänst senast den 14 juni 2024.

Så här använder du e-tjänsten för skolenhetsregistret

Ladda ner utdrag ur skolenhetsregistret

Här kan du ladda ner en Excel-fil med ett utdrag ur skolenhetsregistret. Filen uppdateras dagligen.

I utdraget finns till exempel kontaktuppgifter till skolenheter. Det finns också information om skolenhetskoder, huvudmannatyper, organisationsnummer, program och årskurser. Filen innehåller även en beskrivning av informationen i utdraget. Kontakta oss om du har frågor om innehållet i filen eller söker annan information ur skolenhetsregistret.

Ladda ner det senaste utdraget från skolenhetsregistret Länk till annan webbplats.

API för skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret finns tillgängligt som ett öppet API och detta uppdateras löpande.

Ta del av skolenhetsregistrets API

Vanliga frågor och svar om skolenhetsregistret

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolenhetsregistret

Kontakta oss

Om du har frågor om skolenhetsregistret, vänligen besök vår kontaktsida.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 20 maj 2024

Innehåll på denna sida