Så här använder du e-tjänsten för skolenhetsregistret

Det är huvudmannen som ansvarar för att uppgifterna i registret är korrekta. En huvudman kan när som helst uppdatera sina uppgifter i registret. Här finns information om hur du använder e-tjänsten för skolenhetsregistret.

Logga in i e-tjänsten

För att använda e-tjänsten för skolenhetsregistret måste du ha ett personligt användarkonto. Användarkontot skapas när du får behörighet som kontaktperson eller uppgiftslämnare. Läs mer om hur du får behörighet i användarmanualen.

När du registrerar ett användarkonto godkänner du samtidigt villkoren för användare i e-tjänsten för skolenhetsregistret.

Logga in i e-tjänsten för skolenhetsregistret Länk till annan webbplats.

Användarmanual

I vår användarmanual finns instruktioner för hur du:

 • Får behörighet till e-tjänsten för skolenhetsregistret.
 • Visar, redigerar och godkänner uppgifter om din huvudmans skolenheter.
 • Omorganiserar skolenheter.

Användarmanual för skolenhetsregistret Pdf, 197 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyheter i e-tjänsten för skolenhetsregistret

Från den 2 juli 2023 har skolformerna grundsärskola, gymnasiesärskola och komvux som särskild utbildning nya namn. De nya namnen är:

 • anpassad grundskola
 • anpassad gymnasieskola och
 • komvux som anpassad utbildning.

Ändringen innebär inte att skolenhetens namn eller skoltillhörigheten automatiskt ändras i skolenhetsregistret. Om de namnen innehåller ordet ”särskola” kommer de fortsatt att göra det tills att huvudmannens uppgiftslämnare eller kontaktpersoner ändrar till ”anpassad skola” i e-tjänsten för skolenhetsregistret.

Tillgänglighet för e-tjänsten

Skolverket ansvarar för e-tjänsten för skolenhetsregistret. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur e-tjänsten för skolenhetsregistret uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet för digital offentlig service. Vi redovisar också eventuella kända tillgänglighetsproblem och beskriver hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dessa.

Läs mer om tillgänglighet för e-tjänsten för skolenhetsregistret

Kontakt

Om du har frågor om att bli uppgiftslämnare eller om dina behörigheter som uppgiftslämnare ska du kontakta kontaktpersonen för din huvudman.

Frågor om skolenhetsregistret

Om du har frågor om uppgifterna i skolenhetsregistret samt skolenhetsregistrets e-tjänst, vänligen besök vår kontaktsida.

Det kan exempelvis gälla frågor om

 • inloggning i e-tjänsten för skolenhetsregistret
 • hantering av användare och behörigheter
 • tekniska fel i e-tjänsten för skolenhetsregistret
 • skolenhetsspecifika frågor så som skolenhetskod, startdatum eller adress
 • allmänna frågor om skolenhetsregistret
 • begäran om allmän handling
 • andra e-tjänster eller portaler som Skolverket ansvarar för.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 30 augusti 2023