Så här använder du e-tjänsten för skolenhetsregistret

I e-tjänsten för skolenhetsregistret kan du godkänna och uppdatera uppgifter i skolenhetsregistret. På denna sida har vi samlat information om hur du som kontaktperson eller uppgiftslämnare använder e-tjänsten. Längst ner finns ett avsnitt med vanliga frågor och svar om e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten

Logga in i e-tjänsten för skolenhetsregistret Länk till annan webbplats.

Användarmanual

Användarmanual för skolenhetsregistret Pdf, 153 kB.

Första gången du använder e-tjänsten

Första gången du ska logga in i e-tjänsten behöver din huvudman ha gett dig behörighet för att du ska få tillgång till e-tjänsten. Du behöver skapa användarkontot i god tid innan den 14 juni, som är det fasta datumet för att kontrollera och godkänna uppgifterna i skolenhetsregistret inför kommande läsår.

Om det är första gången din huvudman ska lämna uppgifter till skolenhetsregistret, har huvudmannen mottagit ett brev från Skolverket med information om inloggning. Läs mer under avsnittet Användarkonton och behörigheter.

Användarvillkor och personuppgiftsbehandling

För att använda e-tjänsten för skolenhetsregistret måste du ha ett personligt användarkonto. När du registrerar ett användarkonto godkänner du samtidigt villkoren för e-tjänsten.

Villkor för användare i e-tjänsten för skolenhetsregistret

Användarkonton och behörigheter

Varje huvudman måste utse minst en person som är kontaktperson gentemot Skolverket och som ansvarar för att samordna huvudmannens användarkonton i e-tjänsten.

En huvudman kan ha flera kontaktpersoner i e-tjänsten, men varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas.

Utse en kontaktperson

Kontaktpersonen kan:

 • bjuda in andra kontaktpersoner och uppgiftslämnare för huvudmannen
 • se och administrera huvudmannens användarkonton
 • uppdatera och godkänna uppgifter om huvudmannens skolenheter i skolenhetsregistret.

Vem får vara kontaktperson?

Den person som huvudmannen utser till kontaktperson ska ha mandat att bjuda in uppgiftslämnare och andra kontaktpersoner för huvudmannen, administrera huvudmannens användarkonton samt godkänna och uppdatera uppgifter om huvudmannens skolenheter i skolenhetsregistret.

 1. Om du har ett konto hos SCB sedan tidigare ska du flytta det kontot till Skolverket. Gå till inloggningssidan för skolenhetsregistret, logga in med ditt mobila bank-id och klicka på knappen ”Flytta behörighet från SCB”. Ange användarnamnet för ditt konto hos SCB. Du får en aktiveringskod till din mejl och kan logga in i e-tjänsten med hjälp av aktiveringskoden.

  Du måste använda aktiveringskoden inom 24 timmar, därefter blir den ogiltig.

  Om du inte får något mejl, titta om mejlet felaktigt hamnat i e-postens skräpkorg. I andra hand kan du se efter om adressen noreply.skolenhetsregistret@skolverket.se är blockerad i er mejlservers inställningar.

 2. Du kan också bli kontaktperson genom att en befintlig kontaktperson hos din huvudman bjuder in dig via e-tjänsten. Du får då en aktiveringskod till din mejl. Logga in i e-tjänsten med hjälp av aktiveringskoden och ditt mobila bank-id.

  Du måste använda aktiveringskoden inom 14 dagar, därefter blir den ogiltig.

  Om du inte får något mejl, titta om mejlet felaktigt hamnat i e-postens skräpkorg. I andra hand kan du se efter om adressen noreply.skolenhetsregistret@skolverket.se är blockerad i er mejlservers inställningar.
 3. Skolverket skickar ett brev med aktiveringskod och instruktioner om hur man skapar ett konto till alla nya huvudmän. Med hjälp av aktiveringskoden och inloggning via ditt mobila bank-id kan du som utsedd kontaktperson skapa ett användarkonto i e-tjänsten.

  Du måste använda aktiveringskoden inom 30 dagar, därefter blir den ogiltig.

Om ni behöver byta kontaktperson

Det går bra att ha fler än en kontaktperson per huvudman. Om ni behöver byta kontaktperson kan den befintliga kontaktpersonen bjuda in en ny kontaktperson till e-tjänsten. Den nya kontaktpersonen kan sedan avsluta den första kontaktpersonens användarkonto i e-tjänsten.

Utse en eller flera uppgiftslämnare

För att huvudmännen ska kunna fördela arbetet med att godkänna och uppdatera uppgifter i skolenhetsregistret finns också möjlighet att utse uppgiftslämnare.

Uppgiftslämnaren kan:

 • se kontaktuppgifter till huvudmannens kontaktpersoner och uppgiftslämnare
 • godkänna och uppdatera uppgifter om huvudmannens skolenheter i skolenhetsregistret.
 1. Om ni redan har en uppgiftslämnare med ett användarkonto hos SCB så kan uppgiftslämnaren flytta det kontot till Skolverket. För att flytta kontot går uppgiftslämnaren till inloggningssidan för skolenhetsregistret, loggar in med sitt mobila bank-id och klickar på knappen ”Flytta behörighet från SCB”. Uppgiftslämnaren ska sedan ange användarnamnet för sitt konto hos SCB, få en aktiveringskod från Skolverket via sin mejl och därefter kunna logga in i e-tjänsten med hjälp av aktiveringskoden.

  Uppgiftslämnaren måste använda aktiveringskoden inom 24 timmar, därefter blir den ogiltig.

  Om uppgiftslämnaren inte får något mejl, titta om mejlet felaktigt hamnat i e-postens skräpkorg. I andra hand kan du se efter om adressen noreply.skolenhetsregistret@skolverket.se är blockerad i er mejlservers inställningar.

 2. Den som är kontaktperson kan också lägga till uppgiftslämnare via e-tjänsten. Uppgiftslämnaren får då en aktiveringskod via mejl och kan logga in i e-tjänsten med hjälp av aktiveringskoden och sitt mobila bank-id.

  Uppgiftslämnaren måste använda aktiveringskoden inom 14 dagar, därefter blir den ogiltig.

  Om uppgiftslämnaren inte får något mejl, titta om mejlet felaktigt hamnat i e-postens skräpkorg. I andra hand kan du se efter om adressen noreply.skolenhetsregistret@skolverket.se är blockerad i er mejlservers inställningar.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande e-tjänsten för skolenhetsregistret.

Frågor om inloggning

För att kunna logga in måste du ha ett användarkonto. Läs mer om detta under avsnittet Användarkonton och behörigheter.

Alla användare måste logga in med mobilt bank-id.

Om du har ett befintligt konto för skolenhetsregistret hos SCB kan du flytta det kontot till Skolverket. För att flytta ditt konto behöver du ha tillgång till ditt användarnamn hos SCB.

Eftersom du loggar in via ditt mobila bank-id kan du inte få nya inloggningsuppgifter från Skolverket, men du kan få en ny aktiveringskod. Be kontaktpersonen hos din huvudman att åter bjuda in dig som användare via e-tjänsten.

Om du är din huvudmans enda kontaktperson ska du kontakta supporten för e-tjänsten.

Om din huvudman är ny i skolenhetsregistret ska ni motta ett brev från Skolverket med information om inloggning. Har ni inte mottagit detta brev ber vi er kontakta att Skolverket.

Om du har tappat bort din säkerhetskod ska du kontakta din bank. Andra problem med ditt mobila bank-id kan du få hjälp med på denna supportsida:

Support för bank-id Länk till annan webbplats.

Om du är kontaktperson eller uppgiftslämnare för flera huvudmän kan du flytta dina konton och koppla dem till din användare hos Skolverket.

Följ instruktionerna nedan:

Gå till inloggningssidan för skolenhetsregistret, logga in med ditt mobila bank-id och klicka på knappen ”Flytta behörighet från SCB”. Ange användarnamnet för ditt konto hos SCB. Du får en aktiveringskod till din mejl och kan logga in i e-tjänsten med hjälp av aktiveringskoden.

Upprepa stegen för alla de aktiva användarnamn du har. Har du varit både uppgiftslämnare och kontaktperson för en huvudman så kan du hämta båda behörigheterna, men din behörighet hos Skolverket kommer att vara kontaktperson. Du kommer också kunna utföra arbetsuppgifter som uppgiftslämnare.

 

Frågor om att hantera användarkonton och behörigheter

Ja, det går bra att ha fler än en kontaktperson per huvudman. En befintlig kontaktperson kan bjuda in andra kontaktpersoner via e-tjänsten.

En kontaktperson kan också lägga till uppgiftslämnare om fler personer ska ha möjlighet att godkänna och uppdatera uppgifter om era skolenheter i skolenhetsregistret.

Läs mer om behörigheten uppgiftslämnare

Det är kontaktpersonen som administrerar huvudmannens användarkonton. Kontaktpersonen kan lägga upp nya och avsluta befintliga uppgiftslämnarkonton i e-tjänsten. Läs mer om detta under avsnittet Användarkonton och behörigheter.

Det är möjligt att vara kontaktperson för fler än en huvudman, men varje huvudman behöver utse dig till kontaktperson. Läs mer under Så här blir du kontaktperson.

Tillgänglighet för e-tjänsten

Skolverket ansvarar för e-tjänsten för skolenhetsregistret. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur e-tjänsten för skolenhetsregistret uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet för digital offentlig service. Vi redovisar också eventuella kända tillgänglighetsproblem och beskriver hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dessa.

Läs mer om tillgänglighet för e-tjänsten för skolenhetsregistret

Kontakt

Om du har frågor om att bli uppgiftslämnare eller om dina behörigheter som uppgiftslämnare ska du kontakta kontaktpersonen för din huvudman.

Frågor om skolenhetsregistret

Om du har frågor om uppgifterna i skolenhetsregistret samt skolenhetsregistrets e-tjänst, vänligen besök vår kontaktsida.

Det kan exempelvis gälla frågor om

 • inloggning i e-tjänsten för skolenhetsregistret
 • hantering av användare och behörigheter
 • tekniska fel i e-tjänsten för skolenhetsregistret
 • skolenhetsspecifika frågor så som skolenhetskod, startdatum eller adress
 • allmänna frågor om skolenhetsregistret
 • begäran om allmän handling
 • andra e-tjänster eller portaler som Skolverket ansvarar för.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 17 januari 2023