Så här använder du e-tjänsten för skolenhetsregistret

Det är huvudmannen som ansvarar för att uppgifterna i registret är korrekta. En huvudman kan när som helst uppdatera sina uppgifter i registret. Här finns information om hur du använder e-tjänsten för skolenhetsregistret.

Just nu pågår den årliga insamlingen

Under den årliga insamlingen ska du som är uppgiftslämnare eller kontaktperson kontrollera och godkänna uppgifterna i skolenhetsregistrets e-tjänst senast den 14 juni 2024. Läs mer om hur du kontrollerar och godkänner uppgifter i användarmanualen för skolenhetsregistrets e-tjänst.

Logga in i e-tjänsten

För att använda e-tjänsten för skolenhetsregistret måste du ha ett personligt användarkonto. Användarkontot skapas när du får behörighet som kontaktperson eller uppgiftslämnare. Läs mer om hur du får behörighet i användarmanualen för skolenhetsregistrets e-tjänst.

När du registrerar ett användarkonto godkänner du samtidigt villkoren för användare i e-tjänsten för skolenhetsregistret.

Logga in i e-tjänsten för skolenhetsregistret Länk till annan webbplats.

Villkor för användare i skolenhetsregistret

Nyheter i e-tjänsten för skolenhetsregistret

Sedan den 14 februari 2024 hämtas personinformation om skolenhetsregistrets användare i e-tjänsten från Skatteverket. Informationen som hämtas är uppgift om namn och markering om skyddade personuppgifter. Namnuppgifter som hämtas är förnamn, mellannamn och efternamn. Om ett namn saknar markering om tilltalsnamn hos Skatteverket hämtas alla registrerade förnamn till e-tjänsten.

För användare som aktiverar sin behörighet i e-tjänsten efter den 14 februari 2024 innebär förändringen att användaren inte fyller i sitt namn själv vid registreringen. Informationen hämtas direkt från Skatteverket. Läs mer i användarmanualen för skolenhetsregistrets e-tjänst.

För användare som har aktiverat sin behörighet i e-tjänsten innan den 14 februari 2024 innebär förändringen att det namn som har angivits vid registreringen ersätts med namnuppgifter som hämtas från Skatteverket.

Användarmanual

I vår användarmanual finns instruktioner för hur du

 • får behörighet till e-tjänsten för skolenhetsregistret
 • visar, redigerar och godkänner uppgifter om din huvudman och din huvudmans skolenheter
 • omorganiserar skolenheter
 • gör när skolenheter byter huvudman.

Användarmanual för skolenhetsregistret Pdf, 606 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet för e-tjänsten

Skolverket ansvarar för e-tjänsten för skolenhetsregistret. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur e-tjänsten för skolenhetsregistret uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet för digital offentlig service. Vi redovisar också eventuella kända tillgänglighetsproblem och beskriver hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dessa.

Läs mer om tillgänglighet för e-tjänsten för skolenhetsregistret

Kontakt

Om du har frågor om att bli uppgiftslämnare eller om dina behörigheter som uppgiftslämnare ska du kontakta kontaktpersonen för din huvudman.

Frågor om skolenhetsregistret

Om du har frågor om uppgifterna i skolenhetsregistret samt skolenhetsregistrets e-tjänst, vänligen besök vår kontaktsida.

Det kan exempelvis gälla frågor om

 • inloggning i e-tjänsten för skolenhetsregistret
 • hantering av användare och behörigheter
 • tekniska fel i e-tjänsten för skolenhetsregistret
 • skolenhetsspecifika frågor så som skolenhetskod, startdatum eller adress
 • allmänna frågor om skolenhetsregistret
 • begäran om allmän handling
 • andra e-tjänster eller portaler som Skolverket ansvarar för.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 20 maj 2024

Innehåll på denna sida