Tillgänglighetsredogörelse gällande e-tjänsten för skolenhetsregistret

Skolverket ansvarar för e-tjänsten för skolenhetsregistret. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgängligheten för denna tjänst. Du kan också läsa om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att e-tjänsten för skolenhetsregistret ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna och gällande lagstiftning för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Identifierade brister

Skolverket har ett pågående arbete för att åtgärda de brister i tillgänglighet som vi har identifierat.

 • Fokus sätts inte korrekt i vissa fall vid navigering
  Ibland saknas fokus initialt när en ny sida öppnas vid navigering. Det innebär att man som användare antingen måste tabba en extra gång eller använda muspekaren för att fokus ska sättas korrekt.
 • Visuellt fokus saknas för rullgardinsmenyer
  För rullgardinsmenyer sätt fokus korrekt vid navigering, men rent visuellt saknas en markering som visar var fokus ligger för dessa menyer.
 • Funktionalitet för navigering bakåt saknas
  För vissa undermenyer saknas funktionalitet för enkel bakåtnavigering. Det innebär att man som användare kan behöva använda webbläsares inbygga funktionalitet för bakåtnavigering eller gå tillbaka till ett menyval som ligger högre upp i menystrukturen för att sedan navigera sig till underliggande menyer.
 • Meddelanden för validering läses inte upp av skärmläsare
  Vid navigering med tangentbord fångar skärmläsare i vissa fall inte upp de meddelanden som visas när valideringen slår till på grund av felaktiga inmatningar.
 • Otydliga valideringsmeddelanden
  För vissa valideringsmeddelanden förmedlas det inte tillräckligt tydligt av skärmläsaren vad användaren förväntas skriva in i inmatningsfältet. Det gäller speciellt där andra tecken än siffror och bokstäver förekommer i inmatningsfältet.
 • Information i listvyer läses inte upp av skärmläsare
  Vid navigering mellan rader i listvyer läses inte alltid all relevant information upp för användaren av skärmläsare, vilket gör det svårt att navigera i listvyer enbart med hjälp av den sortens hjälpmedel.
 • Felaktiga eller saknade texter för länkar
  Vissa länkar saknar beskrivande länktexter och i vissa fall brister befintliga länktexter när det gäller att tillräckligt tydligt beskriva var man hamnar om man använder länkarna. Det kan gälla både interna och externa länkar.
 • Felaktiga eller saknade texter för knappar
  Knappar saknar på vissa ställen beskrivande texter och för vissa knappar brister befintliga texter när det gäller textens utformning.
 • Inkonsekvens när det gäller namnsättning av rubriker
  För vissa sidor är rubriksättningen något otydlig i förhållande till de menyval som leder till de aktuella sidorna. Det kan medföra en viss osäkerhet när gäller sidans rubrik, då den vid uppläsning i vissa fall inte överensstämmer med det menyval som man aktiverat för att ta sig till sidan.

Kontakta oss gällande tillgänglighet

Upplever du brister i tillgängligheten gällande e-tjänsten för skolenhetsregistret? Använd då gärna formuläret nedan för att kontakta oss. 

Tillsyn av tillgänglighetslagen

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 28 november 2023

Innehåll på denna sida