API för läroplaner, kurs- och ämnesplaner (Syllabus)

Syllabus API innehåller Skolverkets öppna data med uppgifter om läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och program.

Alla uppgifter baseras på texten i den grund- eller ändringsföreskrift som gäller för dokumentet. Alla ändringar sparas i en ny version och ersätter tidigare version utifrån startdatum för den nya versionen.

Vårt öppna API för läro-, kurs- och ämnesplaner

API-specifikationen för läro-, kurs och ämnesplaner Länk till annan webbplats.

Om API:et

Format

Api:et är ett REST-api som returnerar data som JSON.

Villkor för användning

Villkoren i Skolverkets källicens Länk till annan webbplats.

Versionsinformation

 • Lagt till möjlighet för listning av studievägskoder att ändra sökdatum samt att filtrera resultatet efter studievägstyp, programtyp och tidsintervall
 • Mindre korrigeringar i swagger-filer

Korrigerat filtrering av studievägskoder i värdeförrådet https://api.skolverket.se/syllabus/v1/valuestore/studypathcodes

 • Lagt till fält apiPublisher = Skolverket i api-info
 • Rättat schema SchoolTypesResponse i valuestore_v1_swagger.yaml
 • Lagt till fält apiPublisher, ApiName, apiVersion, apiStatus, apiReleased, apiDocumentation, apiDeprecation, apiLink, apiSunset i alla response
 • Uppdaterat swagger-schema subject_v1_swagger.yaml
 • Uppdaterat swagger-schema api-info_v1_swagger.yaml
 • Uppdaterat swagger-schema course_v1_swagger.yaml
 • Uppdaterat swagger-schema curriculum_v1_swagger.yaml
 • Uppdaterat swagger-schema program_v1_swagger.yaml
 • Uppdaterat swagger-schema valuestore_v1_swagger.yaml
 • Lagt till engelsk titel (englishName), visas enbart om läroplan/examensmål/programmål/program/studieväg har tilldelats ett engelskt namn
  • Lagt till resursen api-info (httpshttps://api.skolverket.se/syllabus/v1/api-info)
  • Korrigerat cache-problem
  • Lagt till möjlighet till filtrering på typOfSyllabus av ämneslistor
  • Lagt till typeOfStudyPath i svaret på programlistor
  • Lagt till möjlighet till filtrering på typeOfStudyPath av programlistor
  • Lagt till school_types i svar för studievägskoder i värdeförrådet (value store)
  • Lagt till möjlighet till filtrering på skoltyp av studivägskoder i värdeförrådet (value store)
  • Lagt till typeOfSyllabus i värdeförrådet (value store)

  Läroplaner, kurs- och ämnesplaner

  Läroplaner, kurs- och ämnesplaner finns tillgängligt för alla på skolverket.se.

  Läroplaner

  Kursplaner och ämnesplaner

  Senast uppdaterad 03 juni 2024

  Innehåll på denna sida