Utbildningar som öppen data

Skolverket delar aktuell information om kurser och utbildningar. Utbildningsinformation från alla utbildningsformer samlas dagligen in till databasen Susa-navet. Genom öppen data tillhandahåller Susa-navet vidare informationen om aktuella och planerade utbildningar.

Utbildningsdata tillgängligt för alla

Uppgifterna om utbildningar är tillgängliga för alla och finns att hämta genom API. Teknisk information om hur du hämtar utbildningsdata via Susa-navets API hittar du längre ner på sidan.

Utbildningsinformationen används av myndigheter, organisationer och privata aktörer. Uppgifterna fungerar som ett stöd i arbetet med planering och dimensionering av utbildningar runt om i landet. Det används även av aktörer som bygger tjänster för att visa information om utbildningar och koppla ihop utbildningar med yrken.

Det slutgiltiga målet är att individer som står inför att välja skola eller utbildning ska hitta tillgängliga alternativ, samt att utbildningsanordnare kan fylla sina studieplatser.

Elever och föräldrar hittar information på Utbildningsguiden

Är du elev, förälder eller vårdnadshavare som önskar ta del av utbildningsinformation går du till vår vägledningssajt, Utbildningsguiden. Där hittar du information och vägledning inför val av alltifrån från förskola till utbildning för vuxna.

Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Att samla in aktuell utbildningsinformation

Susa-navet är ett samarbete mellan myndigheter, centralorganisationer och andra aktörer. Samarbetet går ut på att utbildningsanordnare tillåter hämtning av information om utbildningar som står under statlig tillsyn, från grundskolor till högskoleutbildningar. Svenska Institutet för Standarder leder arbetet med standarden för utbildningsinformation, "EMIL-standarden".

Skolverket har ansvaret för teknisk drift, insamling, lagring och tillgängliggörande av utbildningsinformationen i Susa-navet. All information som finns i Susa-navet kommer från källan, det vill säga utbildningsanordnarna själva. Skolhuvudmännen ansvarar för att lämna korrekta och aktuella uppgifter om sin skola.

EMIL–standarden i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Susa-navet

Susa-navet i utveckling

För att bli ett bättre stöd för både samhället och individerna ska Susa-navet utvecklas för att stödja kompetensförsörjning och livslångt lärande. Flera myndigheter är involverade i arbetet, bland annat Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan. För Skolverkets del innebär arbetet att vi samlar in information om komvuxutbildningar samt fortsätter sprida kunskap om möjligheterna att använda utbildningsdata från Susa-navet.

Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Dela data för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Genom att dela data går det att skapa en helhetsbild av utbildningsutbudet över skolformsgränserna. Oavsett om ett utbildningstillfälle erbjuds exempelvis via Komvux, Folkhögskola eller Arbetsmarknadsutbildning går det att få en överblick av nuläget vilket behövs vid planering, dimensionering och samverkan. Den delade öppna datan används även flitigt av aktörer som skapar studievägstjänster vilket underlättar för individer som tar beslut om studieval.

Utbildningstillfällen för Komvux

Att samla data från komvux kräver att varje huvudman gör en insats för att dela sin data om utbildningstillfällen. Det kan huvudmannen göra genom att ansluta till Susa-navet. Susa-navet fungerar som en central källa där intressenter kan hämta all information på en gång. Kommuner i samverkan gällande planering och dimensionering kan dela och hämta data från varandra genom Susa-navet, oavsett vilken systemleverantör de olika huvudmännen har.

De systemleverantörer som idag erbjuder leverans till Susa-navet är Tietoevry (Edlevo), IST (open24), Gotit (Alvis) och inom kort SchoolSoft. Om din kommun har en annan systemleverantörer kan du ta kontakt med susa@skolverket.se så stöttar vi i processen att utveckla en leverans till Susa-navet.

Sedan 2023 är det möjligt för kommuner att dela sina utbildningstillfällen för Komvux. Under våren 2024 återfinns ca 40 kommuner och över 270 000 utbildningstillfällen från Komvux i Susa-navet.

Susa-navet kommer att spela en central roll i det utvecklingsarbete med planering och dimensionering av utbildningar som Västernorrland just nu arbetar med.

Vuxenutbildningen Sundsvall

Vill du hämta utbildningsdata?

Datat om utbildningarna i Susa-navet är strukturerat och standardiserat för att alla aktörer ska kunna använda det. Vi har specifik och tekniskt information för dig som önskar veta hur du hämtar data från Susa-navet.

Hämta data från Susa-navet

Skolhuvudmän behöver lämna information till Susa-navet

Du som huvudman behöver lämna information till Susa-navet. Genom att lämna utbildningsinformation bidrar du till arbetet att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolväsendet och att fler elever får möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval.

Lämna information till Susa-navet

Har du frågor om Susa-navet?

Mejla till susa@skolverket.se

Senast uppdaterad 13 maj 2024

Innehåll på denna sida