Utbildningar som öppen data

Skolverket delar aktuell information om kurser och utbildningar. Utbildningsinformation från alla utbildningsformer samlas dagligen in till databasen Susa-navet. Genom öppen data tillhandahåller Susa-navet vidare informationen om aktuella och planerade utbildningar.

Utbildningsdata tillgängligt för alla

Uppgifterna om utbildningar är tillgängliga för alla och finns att hämta genom API. Teknisk information om hur du hämtar utbildningsdata via Susa-navets API hittar du längre ner på sidan.

Utbildningsinformationen används av myndigheter, organisationer och privata aktörer. Uppgifterna fungerar som ett stöd i arbetet med planering och dimensionering av utbildningar runt om i landet. Det används även av aktörer som bygger tjänster för att visa information om utbildningar och koppla ihop utbildningar med yrken.

Det slutgiltiga målet är att individer som står inför att välja skola eller utbildning ska hitta tillgängliga alternativ, samt att utbildningsanordnare kan fylla sina studieplatser.

Elever och föräldrar hittar information på Utbildningsguiden

Är du elev, förälder eller vårdnadshavare som önskar ta del av utbildningsinformation går du till vår vägledningssajt, Utbildningsguiden. Där hittar du information och vägledning inför val av alltifrån från förskola till utbildning för vuxna.

Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Att samla in aktuell utbildningsinformation

Susa-navet är ett samarbete mellan myndigheter, centralorganisationer och andra aktörer. Samarbetet går ut på att utbildningsanordnare tillåter hämtning av information om utbildningar som står under statlig tillsyn, från grundskolor till högskoleutbildningar. Svenska Institutet för Standarder leder arbetet med standarden för utbildningsinformation, "EMIL-standarden".

Skolverket har ansvaret för teknisk drift, insamling, lagring och tillgängliggörande av utbildningsinformationen i Susa-navet. All information som finns i Susa-navet kommer från källan, det vill säga utbildningsanordnarna själva. Skolhuvudmännen ansvarar för att lämna korrekta och aktuella uppgifter om sin skola.

EMIL–standarden i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Susa-navet

Vill du hämta utbildningsdata?

Datat om utbildningarna i Susa-navet är strukturerat och standardiserat för att alla aktörer ska kunna använda det. Vi har specifik och tekniskt information för dig som önskar veta hur du hämtar data från Susa-navet.

Hämta data från Susa-navet

Skolhuvudmän behöver lämna information till Susa-navet

Du som huvudman behöver lämna information till Susa-navet. Genom att lämna utbildningsinformation bidrar du till arbetet att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolväsendet och att fler elever får möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval.

Lämna information till Susa-navet

Har du frågor om Susa-navet?

Mejla till susa@skolverket.se

Senast uppdaterad 25 september 2023

Innehåll på denna sida