Om Susa-navet

På den här sidan hittar du information om databasen Susa-navet och hur Skolverket arbetar med öppen data för kurs- och utbildningsinformation.

Vad innebär Susa-samarbetet

Susa står för Samverkan Utbildningsinformation Skolverket – AMS (numera Arbetsförmedlingen). Samarbetet påbörjades år 2002 av Skolverket och Arbetsförmedlingen, och har utvecklats till en mängd deltagare.

Informationen i Susa-navet styrs av en gemensam informationsstandard, EMIL-standarden (Education Information Markup Language). Arbetet med standarden görs i samverkan av Svenska institutet för standarder. I EMIL-standarden anges vilken information en utbildningsanordnare kan förmedla. Vad som återfinns i standarden är ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Fullständig information om EMIL-standarden återfinns hos Svenska Institutet för Standarder.

Deltagare i EMIL-gruppen är

 • Arbetsförmedlingen
 • Educations media group
 • IST AB
 • Ladokkonsortiet
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Skolverket
 • Sveriges folkhögskolor
 • Universitets- och högskolerådet.

Följande skolformer finns i Susa-navet

 • grundskolor
 • gymnasieskolor, program och inriktningar
 • universitet och högskolor, utbildningar och kurser
 • folkhögskolor, utbildningar och kurser
 • komvux
 • yrkeshögskolor, utbildningar
 • övriga konst- och kulturutbildningar
 • arbetsmarknadsutbildningar och andra utbildningar från Arbetsförmedlingen

I Susa-navet hittar du bland annat information om

 • namn på utbildning eller kurs
 • beskrivning av utbildning eller kurs
 • ämnesområde
 • inriktning
 • studieort eller distans
 • startdatum
 • studietakt
 • omfattning på utbildning (poäng eller tid)
 • skolform
 • behörighetskrav
 • utbildningsnivå
 • om utbildningen leder till en examen
 • vem som är huvudman för utbildning eller kurs
 • vem som är anordnare av utbildning eller kurs
 • kontaktinformation till huvudman respektive utbildningsanordnaren.

Mål att kunna erbjuda information om alla gymnasieutbildningar

År 2020 fick Skolverket i uppgift av regeringen att se över och utveckla digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning. Syftet var att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolväsendet och bidra till att fler elever får möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval.

Regeringen gav också Skolverket och andra myndigheter i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att tillgängliggöra data och digital information. Därför har Skolverket utökat den nationella databasen Susa-navet till att innehålla all offentligt finansierad utbildning.

I dagsläget innehåller Susa-navet dock inte alla inriktningar på gymnasieutbildningarna. Målet är att alla inriktningar ska finnas där.

Lämna information om gymnasie program och inriktningar, samt komvuxutbildningar

Har du frågor om Susa-navet?

Mejla till susa@skolverket.se

Senast uppdaterad 13 maj 2024

Innehåll på denna sida