Skolverkets arbete med öppna API

Skolverket har i uppdrag att öppet och tillgängligt tillhandahålla information inom en rad utbildningsrelaterade områden. Det är fritt att använda våra öppna API:er.

Skolverkets API:er omfattar bland annat läroplaner, kursplaner, ämnesplaner, planerade utbildningstillfällen, information om skolenheter och anordnare av utbildningar med mera. Skolverket tillgängliggör information inom dessa områden via öppna API:er.

Intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik utifrån vår öppna data. Skolverket arbetar proaktivt för skolväsendets informationsutbyte och deltar i arbetet med gemensamma informationsstandarder. Arbetet sker i samarbete med flertalet myndigheter och andra organisationer. Skolverket arbetar för att tillgängliggöra information och data i maskinläsbart format. Vi tycker det är viktigt att fortsätta arbeta med att tillgängliggöra data inom offentlig förvaltning som flera aktörer har användning för och som är viktiga för samhället.

Data från olika sektorer och myndigheter, Sveriges dataportal

Skolverkets öppna data finns tillgängligt på Sveriges dataportal och följer Digg's (Myndigheten för digital förvaltning) riktlinjer för meta data. Det skapar förutsättning för att data ska kunna delas mellan olika sektorer och länder. Sveriges dataportal är skapad för att tillmötesgå öppna datalagen och fungerar som en central förteckning över metadata för all offentligt data som tillgängliggörs för vidareutnyttjande. Det gör det möjligt för allmänheten att söka bland data som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer.

Senast uppdaterad 05 mars 2024

Innehåll på denna sida