Elevhälsa

Elevhälsa med tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser ska finnas för skolans elever. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Senast uppdaterad 17 juli 2018