Utbildning för rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning)

Målgruppen för Rh-anpassad utbildning är ungdomar med svåra rörelsehinder. Här kan du läsa om vem som har rätt till utbildningen och till utbildning för döva och hörselskadade.

Vem har rätt att läsa Rh- anpassad utbildning?

Målgruppen för Rh-anpassad utbildning är ungdomar med svåra rörelsehinder. Rörelsehindret i sig eller i kombination med en annan funktionsnedsättning kan medföra att den unga personen behöver Rh-anpassad utbildning för att kunna gå ett program i gymnasieskolan. Hen kan också ha behov av habilitering och i vissa fall av boende och omvårdnad i ett elevhem.

Ungdomar som har ett svårt rörelsehinder har rätt att få utbildning vid en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning om de

  • har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande
  • kan börja på utbildningen senast under det första kalenderhalvåret det år då de fyller 21 år.

Övriga behörighetsvillkor när det gäller nationella program ska också vara uppfyllda. En elev som inte är behörig till ett nationellt högskoleförberedande program eller yrkesprogram kan istället söka till ett introduktionsprogram.

Rh-anpassad utbildning finns vid riksgymnasierna i Göteborg, Kristianstad, Stockholm och Umeå. En gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning ska ta emot sökande från hela landet till den speciellt anpassade utbildningen.

Ansökan till utbildningen görs via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Så här ansöker du till riksgymnasium med Rh-anpassad utbildning på SPSM:s webbplatslänk till annan webbplats

Källa: 15 kapitlet 35–37 §§ skollagen.

Vem har rätt att läsa utbildning för döva och hörselskadade?

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade finns i Örebro. Utbildningen anordnas av Örebro kommun. De som får gå utbildningen för döva och hörselskadade är elever som

  • är döva och hörselskadade och beroende av en teckenspråkig miljö
  • är hörselskadade och inte kan följa den vanliga undervisningen i gymnasieskolan trots att de använder tekniska hjälpmedel och andra stödinsatser
  • är dövblinda.

För att en elev ska få gå ett nationellt program i gymnasieskolan måste hen dessutom uppfylla villkoren för behörighet till de nationella programmen. En elev som inte är behörig till ett högskoleförberedande program eller yrkesprogram kan istället söka till ett introduktionsprogram.

Utbildningen är öppen för sökande från hela landet. Om det är för många som söker ska skolan göra ett urval. Vid urvalet ska inte betyg styra utan vilken elev som har störst behov av utbildningen.

Källor: 10 kapitlet 1 och 8–9 §§ gymnasieförordningen, 15 kapitlet 5–6 §§ , 16 kapitlet 29–34 §§ samt 17 kapitlet 8 och 10–12 §§ skollagen.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 24 september 2020