Villkor för användare i e-tjänsten för statsbidrag

För att använda e-tjänsten för statsbidrag måste du ha ett personligt konto. När du ansöker om konto godkänner du villkoren för e–tjänsten.

Inloggning och användarkonto

För att ta del av e-tjänsten måste du ha ett användarkonto att logga in med. Det behöver du göra för att Skolverket ska kunna säkerställa din identitet som användare och för att obehöriga inte ska kunna lämna uppgifter eller få del av information.

Som användare ansvarar du för att hantera dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt så att ingen obehörig får tillgång till dessa.

Ditt användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas till annan person. Om Skolverket får uppgifter om att du har lånat ut ditt konto till annan person, oavsett syfte med utlåningen, har Skolverket rätt att avsluta ditt konto och neka dig framtida åtkomst till e-tjänsten.

Ombudets ansvar

Som ombud är du ytterst ansvarig för de ansökningar, rekvisitioner och redovisningar som din organisation skickar in till Skolverket. Du är också ytterst ansvarig för att administrera de användare som bjuds in för er organisation. Representanter kan administrera övriga användare.

När en person som du bjudit in som ny användare har registrerat sina personuppgifter ansvarar du för att godkänna att användaren får behörighet till e-tjänsten. Som ombud ansvarar du också för att ta bort behörigheter till användare i din organisation när de avslutar sin anställning eller av annan anledning inte längre ska arbeta med statsbidrag.

Personuppgiftsbehandling

Det ingår i Skolverkets myndighetsutövning att hantera och fatta beslut om statsbidrag. Det är vidare ett allmänt intresse att Skolverket kan hantera de statsbidrag vi är ålagda att besluta om (artikel 6.1 e i GDPR samt 2 kap. 2 § p. 2 i dataskyddslagen). För att kunna utföra denna arbetsuppgift krävs att vi samlar in personuppgifter för att användaren ska kunna få ett användarkonto med behörighet till e-tjänsten. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkerställa identiteten på den sökande.

Skolverket kan komma att kontakta dig vid bedömning, granskning, kontroll, uppföljning och utvärdering av statsbidrag samt vid allmän information om statsbidrag.

Ditt namn, befattning samt de kontaktuppgifter som du har angett visas för andra användare i organisationen när de är inloggade i e-tjänsten. Det beror på att de ska få kännedom om att du är organisationens ombud och för att de ska kunna kontakta dig. Dina personuppgifter kommer också vara tillgängliga för e-tjänstens support/tekniker samt statsbidragshandläggarna.

Skolverket är personuppgiftsansvarig för personuppgifter kopplade till ditt användarkonto. De personuppgifter som lämnas i vid registrering av konto lagras i Skolverkets system för hantering av användarkonton så länge som du har ett användarkonto i systemet. Skolverket ansvarar för att obehöriga inte får åtkomst till dina personuppgifter. Dina uppgifter lämnas inte ut eller hanteras av tredje part men kan komma att efter prövning lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det. Skolverkets dataskyddsombud når du på dataskyddsombudet@skolverket.se.

Skolverket ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) fram till och med den 25 maj 2018. Därefter ansvarar Skolverket för att personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 26 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmänna dataskyddsförordningen), GDPR.

Som användare har du rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos Skolverket om dig. Du ansvarar själv för att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Om uppgifterna inte är aktuella ska du själv ändra dessa i e-tjänsten. Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att vända dig till Datainspektionen med ett klagomål.

Avregistrering

Om du inte längre ska vara ombud ska du skriftligen meddela Skolverket detta via e-post.

E-post till e-tjanst.statsbidrag@skolverket.se.

Du är skyldig att skicka tillbaka inloggningsdosan eller överlämna den till din efterträdare om du inte längre har behörighet som

  • ombud för annan organisation i e-tjänsten eller
  • huvudman för någon organisation i Bedömningsportalen.

När Skolverket avregistrerar en användare från e-tjänsten för statsbidrag tas personuppgifterna bort med undantag av kontaktuppgifter som förekommer i diarieförda statsbidragsärenden. Dessa ärenden samt personuppgifterna som förekommer i dem arkiveras och lagras i enlighet med de arkivregler som Skolverket har att följa.

Skolverket har rätt att avregistrera användare som är inaktiva under mer än fjorton månader.

Ändringar och tillägg om användarvillkoren

Skolverket har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa användarvillkor. Skolverket ska meddela dig om sådana tillägg och ändringar senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Skolverket behöver inte meddela dig om ändringarna är av redaktionell karaktär.

Inloggning och användarkonto

För att ta del av e-tjänsten måste du ha ett användarkonto att logga in med. Det behöver du göra för att Skolverket ska kunna säkerställa din identitet som användare och för att obehöriga inte ska kunna lämna uppgifter eller få del av information.

Som användare ansvarar du för att hantera dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt så att ingen obehörig får tillgång till dessa.

Ditt användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas till annan person. Om Skolverket får uppgifter om att du har lånat ut ditt konto till annan person, oavsett syfte med utlåningen, har Skolverket rätt att avsluta ditt konto och neka dig framtida åtkomst till e-tjänsten.

Om du inte längre ska vara användare på Skolverkets e-tjänst för statsbidrag ska du meddela användare med en högre behörighet än du har. Denne ska ta bort alla dina behörigheter i e-tjänsten för att användarkontot ska avslutas. Skolverket ansvarar inte för att bjuda in eller ta bort användare, eller på annat sätt sköta administrationen kring enskilda användares konton.

När du blir avregistrerad en användare tas dina personuppgifterna bort med undantag av kontaktuppgifter som förekommer i diarieförda statsbidragsärenden. Dessa ärenden samt personuppgifterna som förekommer i dem arkiveras och lagras i enlighet med de arkivregler som Skolverket har att följa.

Skolverket har rätt att avregistrera användare som är inaktiva under mer än fjorton månader.

Personuppgiftsbehandling

Det ingår i Skolverkets myndighetsutövning att hantera och fatta beslut om statsbidrag. Det är vidare ett allmänt intresse att Skolverket kan hantera de statsbidrag vi är ålagda att besluta om (artikel 6.1 e i GDPR samt 2 kap. 2 § p. 2 i dataskyddslagen). För att kunna utföra denna arbetsuppgift krävs att vi samlar in personuppgifter för att användaren ska kunna få ett användarkonto med behörighet till e-tjänsten. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkerställa identiteten på den sökande.

Skolverket kan komma att kontakta dig vid bedömning, granskning, kontroll, uppföljning och utvärdering av statsbidrag samt vid allmän information om statsbidrag.

Ditt namn, befattning samt de kontaktuppgifter som du har angett visas för andra användare i organisationen när de är inloggade i e-tjänsten. Det beror på att de ska få kännedom om att du är användare och för att de ska kunna kontakta dig. Dina personuppgifter kommer också vara tillgängliga för e-tjänstens support/tekniker samt statsbidragshandläggarna.

Skolverket är personuppgiftsansvarig för personuppgifter kopplade till ditt användarkonto. De personuppgifter som lämnas i vid registrering av konto lagras i Skolverkets system för hantering av användarkonton så länge som du har ett användarkonto i systemet. Skolverket ansvarar för att obehöriga inte får åtkomst till dina personuppgifter. Dina uppgifter lämnas inte ut eller hanteras av tredje part men kan komma att efter prövning lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det. Skolverkets dataskyddsombud når du på dataskyddsombudet@skolverket.se.

Skolverket ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) fram till och med den 25 maj 2018. Därefter ansvarar Skolverket för att personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 26 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmänna dataskyddsförordningen), GDPR.

Som användare har du rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos Skolverket om dig. Du ansvarar själv för att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Om uppgifterna inte är aktuella ska du själv ändra dessa i e-tjänsten. Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med ett klagomål.

Ändringar och tillägg om användarvillkoren

Skolverket har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa användarvillkor. Skolverket ska meddela dig om sådana tillägg och ändringar senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Skolverket behöver inte meddela dig om ändringarna är av redaktionell karaktär.

E-tjänsten för statsbidrag

I e-tjänsten för statsbidrag kan du ansöka om bidrag, begära ut bidrag, skicka in redovisningar och se dina beslut. Här kan du läsa om hur du blir användare, hur du bjuder in nya användare och ta del av frågor och svar.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Senast uppdaterad 20 februari 2024

Innehåll på denna sida