Uppgifter om organisationer och personer i e-tjänsten för statsbidrag

Här kan du läsa mer om vilka uppgifter vi har om organisationer och personer i e-tjänsten för statsbidrag och hur du gör för att ändra dem. Det är organisationerna själva som har ansvar för att uppgifterna är korrekta och för att meddela förändringar.

Kommun eller fristående skola

Detta gäller för dig som bedriver verksamhet inom förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller sameskola och har tillstånd från Skolinspektionen.

Skolverket får uppgifter om skolhuvudmän från Statistiska centralbyrån, SCB, dessa uppgifter måste därför ändras hos dem. Utöver dessa uppgifter behöver Skolverket tilläggsuppgifter, dessa ändras direkt av Skolverket.

Det är alltid organisationen som söker bidrag som har ansvar för att sina uppgifter är korrekta och för att meddela eventuella förändringar.

Namn på organisationen och organisationsnummer

Organisationsnummer och namn använder vi för att identifiera den sökande.

Så gör du för att ändra

Kontakta SCB:s företagsregister Länk till annan webbplats.

Om ni byter organisationsnummer på grund av byte av juridisk form eller sammanslagning med annan organisation måste ni kontakta oss enligt villkoren för de bidrag ni har mottagit. Ange ert nya organisationsnummer, ert tidigare organisationsnummer samt vilka bidrag ni har fått beviljande för föregående, nuvarande och kommande år.

Ni behöver också kontakta oss vid konkurs eller likvidering av förening eller bolag om ni har fått bidrag beviljade för nuvarande eller kommande år.

E-post till statsbidrag.administration@skolverket.se

Postadress

Vi använder er postadress för att skicka ut inloggningsuppgifter för ombud, för vissa större informationsutskick och vid återbetalningskrav om inte särskild fakturaadress har angetts.

Så gör du för att ändra

Kontakta SCB:s företagsregister Länk till annan webbplats.

Fakturaadress, bank- och plusgironummer

Vi använder dessa uppgifter för utbetalningar av bidrag och vid eventuella återbetalningskrav.

Fakturaadress behöver enbart ni endast ange om ni vill ha fakturor till annan adress än övrig post.

Så gör du för att ändra

Det är inte möjligt att ha olika post- eller fakturaadresser eller olika utbetalningskonton för olika förvaltningar eller enheter. Det är däremot möjligt att ange flera olika fakturareferenser om ni vill att återkrav ska ställas mot ett visst kostnadsställe. Det ska du ange i redovisningen för varje enskilt statsbidragsärende.

Vi accepterar enbart bankgiro- eller plusgironummer, inte bankkontonummer.

Bank- eller plusgironumret måste tillhöra den organisation, baserat på organisationsnummer, som har fått bidrag beviljade för att utbetalning ska ske.

E-post och telefon

Vi använder dessa uppgifter för att skicka ut information och beslut om statsbidrag. Vi hör av oss till er via telefon om vi har problem att nå organisationen på annat sätt, i specifika ärenden vänder vi oss alltid i första hand till angiven kontaktperson.

Så gör du för att ändra

Kontakta SCB:s företagsregister Länk till annan webbplats.

E-post statsbidrag

Om ni vill ha information från oss till en annan e-postadress än den som är listad hos SCB kan ni ange det, till exempel en annan enhet eller funktion. Annars kontaktar vi er via den mejladress som finns registrerad hos SCB.

Så gör du för att ändra

Mejla statsbidrag.administration@skolverket.se


Fristående förskolor, övriga verksamheter och organisationer

Verksamheter inom fristående förskola, landsting, region och stat

Detta gäller för dig som bedriver verksamhet inom fristående förskola, landsting, regioner, kommunalförbund om tillstånd från Skolinspektionen för till exempel gymnasieskola saknas, folkhögskolor eller andra statliga enheter.

Organisationer med anknytning till skola och utbildning

Det gäller också för dig som driver en organisation med anknytning till skola, undervisning eller lärande till exempel science center, läxhjälpsverksamhet, lärcentrum eller ämneslärarorganisationer.

Det är alltid organisationen som söker bidrag som har ansvar för att sina uppgifter är korrekta och för att meddela eventuella förändringar.

Namn på organisationen och organisationsnummer

Organisationsnummer och namn använder vi för att identifiera den sökande.

Om ni byter organisationsnummer på grund av byte av juridisk form eller sammanslagning med annan organisation måste ni kontakta oss enligt villkoren för de bidrag ni har mottagit. Ange ert nya organisationsnummer, ert tidigare organisationsnummer samt vilka bidrag ni har fått beviljande för föregående, nuvarande och kommande år.

Ni behöver också kontakta oss vid konkurs eller likvidering av förening eller bolag om ni har fått bidrag beviljade för nuvarande eller kommande år.

E-post till statsbidrag.administration@skolverket.se

Postadress

Vi använder er postadress för att skicka ut inloggningsuppgifter för ombud, för vissa större informationsutskick och vid återbetalningskrav om inte särskild fakturaadress har angetts.

Fakturaadress, bank- och plusgironummer

Vi använder dessa uppgifter för utbetalningar av bidrag och vid eventuella återbetalningskrav.

Fakturaadress behöver enbart ni endast ange om ni vill ha fakturor till annan adress än övrig post.

Det är inte möjligt att ha olika post- eller fakturaadresser eller olika utbetalningskonton för olika förvaltningar eller enheter. Det är däremot möjligt att ange flera olika fakturareferenser om ni vill att återkrav ska ställas mot ett visst kostnadsställe. Det ska du ange i redovisningen för varje enskilt statsbidragsärende.

Vi accepterar enbart bankgiro- eller plusgironummer, inte bankkontonummer.

Bank- eller plusgironumret måste tillhöra den organisation, baserat på organisationsnummer, som har fått bidrag beviljade för att utbetalning ska ske.

E-post statsbidrag och telefon

Vi använder dessa uppgifter för att skicka ut information och beslut om statsbidrag. Vi hör av oss till er via telefon om vi har problem att nå organisationen på annat sätt.

Så gör du för att ändra uppgifter

Om du behöver ändra någon av de uppgifter vi har om din organisation ska du kontakta statsbidragsenheten vid Skolverket.

E-post till statsbidrag.administration@skolverket.se

Personuppgifter i e-tjänsten

Personuppgifter i e-tjänsten förekommer i form av användarkonton, kontaktpersoner i bidragsansökningar och personuppgifter för personer som bidrag söks för. Nedan kan du läsa vad som gäller för de olika uppgiftsformerna.

De uppgifter vi har om personer som har ett användarkonto i e-tjänsten är:

  • namn
  • befattning
  • behörighet
  • e-post.

Användare i e-tjänsten kan själva ändra sina personuppgifter när de loggat in i e-tjänsten.

Så gör du för att ändra personuppgifter i e-tjänsten

Villkor för användare i e-tjänsten statsbidrag

I samband med att en ansökan eller begäran om utbetalning öppnar ska organisationen ange en kontaktperson för ärendet. Kontaktpersonen är den person som Skolverket kan vända sig till med frågor om ärendet, till exempel om ärendet behöver kompletteras. Endast personer med användarkonton kan vara kontaktperson i ett ärende.

Uppgifterna om kontaktpersonen kopieras från användarkontot in i ärendet. Ändringar som kontaktpersonen gör av sina kontaktuppgifter i sin profil, till exempel mejladress, leder dock inte till att denna uppgift uppdateras i de ärenden där personen förekommer.

Om du vill ändra kontaktperson för ett inskickat ärende som Skolverket håller på att handlägga ska du kontakta oss via statsbidragets e-postadress. Adressen hittar du längst ner på statsbidragets webbsida. Det går i dagsläget inte att ändra kontaktperson för ärenden som är beslutade.

Kontaktperson i redovisningsärende är alltid den som var kontaktperson på ansökan/begäran om utbetalning. Ni kan inte själv välja annan kontaktperson men ni kan meddela bidragets handläggare, då kan vi ändra kontaktperson efter att ni har skickat in ärendet.

Som kontaktperson kan Skolverket komma att kontakta dig vid bedömning, granskning, kontroll, uppföljning och utvärdering av statsbidrag samt vid allmän information om statsbidrag.

Du kan läsa mer om villkoren för användare i e-tjänsten och Skolverkets hantering av personuppgifter på sidan Villkor för användare i e-tjänsten statsbidrag. Länk till annan webbplats.

I vissa statsbidrag behöver man ange personuppgifter om lärare och elever som man söker bidrag för. Det är organisationen eller huvudmannen som ansöker om bidraget som är skyldig att informera dessa personer om hur deras personuppgifter hanteras. Det kan du göra genom att skicka det här dokumentet till berörda personer:

Information om hur Skolverket behandlar dina personuppgifter Pdf, 132 kB.

Kontakt

Senast uppdaterad 20 maj 2024

Innehåll på denna sida