Statsbidragskalendern 2024

Här ser du när det går att ansöka om och begära utbetalning för Skolverkets statsbidrag för 2024. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.

Under rubriken Aktuella förändringar för statsbidrag samlar vi viktig information om förändringar som berör statsbidrag och administration av statsbidrag.

Ändringar i statsbidrag

Nya statsbidrag

Borttagna eller inställda statsbidrag

Prenumerera på information om statsbidrag

Anmäl dig till vår prenumerationstjänst så får du information om viktiga datum direkt till din mejl.

Prenumerera på information om statsbidrag

Januari

Statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling 2024 (tidigare statsbidrag för likvärdig skola)
Sök: 15 januari–15 februari 2024
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2024
Sök: 15 januari–15 februari 2024
Vem: kommunerlä

Papperslösa barn 2024
Sök 1: 15 januari–15 februari 2024
Vem: kommuner

Teknik- och naturvetenskapscentrum (science center) 2024
Sök: 15 januari–15 februari 2024
Vem: organisationer

Specialpedagogik för lärande 2024/25
Sök: 15 januari–15 februari 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Internationella vetenskapstävlingar 2024
Sök: 15 januari–15 februari 2024
Vem: organisationer

Lovskola 2024
Sök (för jullov, sportlov, påsklov, sommarlov och läslov): 15 januari–15 februari 2024
Vem: huvudmän

Fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk 2024
Sök: 15 januari–15 februari 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Akutskolor 2024
Sök: 15 januari–15 februari 2024
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2024
Begär ut: 15 januari–15 februari 2024
Vem: kommuner

Personalkostnader för skolsociala team 2024
Sök: 15 januari–15 februari 2024
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Entreprenörskap till organisationer 2024
Sök: 15 januari–15 februari 2024
Vem: organisationer

Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2023/24
Begär ut 2: 15 januari–15 februari 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Fortbildning av lärare och förskollärare 2024
Sök: 15 januari–15 februari 2024
Vem: huvudmän

Februari

Distansundervisning 2024
Sök 1: 1 februari–1 mars 2024
Vem: Sofia distans och Hermods AB

Personalförstärkning av speciallärare 2024
Sök: 15 februari–15 mars 2024
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Företagsetableringar 2024
Sök: 15 februari–15 mars 2024
Vem: kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Personalförstärkning av elevhälsa 2024
Sök: 15 februari–15 mars 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Läxhjälp 2024
Sök: 15 februari–15 mars 2024
Vem: huvudmän

Utlandssvenska elever 2024
Sök: 15 februari–1 mars 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Stimulans sfi 2024
Sök: 1 februari–1 mars 2024
Vem: kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning

Lärlingsvux 2024
Sök: 1 februari–3 juni 2024
Vem: kommuner

Lärlingsvux kombination 2024
Sök: 1 februari–3 juni 2024
Vem: kommuner

Yrkesförarutbildning 2024
Sök: 1 februari–3 juni 2024
Vem: kommuner

Yrkesvux 2024
Sök: 1 februari–3 juni 2024
Vem: kommuner

Yrkesvux kombination 2024
Sök: 1 februari–3 juni 2024
Vem: kommuner

Mars

Införande av ämnesbetyg 2024
Sök: 1 mars–2 april 2024
Vem: kommunala, fristående och övriga huvudmän

Gymnasial lärlingsutbildning 2024
Sök 1: 1 mars–2 april 2024
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Utveckla språk- och matematikundervisning 2024/25
Sök: 15 mars–2 april 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2024
Sök 1: 15 mars–15 april 2024
Vem: kommuner

Karriärtjänster 2023/24
Begär ut 2: 15 mars–2 maj 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Praktiknära forskning och utveckling 2024/25
Sök: 15 mars–15 april 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

April

Lärarassistenter 2024
Begär ut 1: 1 april–2 maj 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärarlönelyftet 2023/24
Begär ut 2: 1 april–15 maj 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2024
Begär ut 1: 15 april–15 maj 2024
Vem: kommuner

Fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk 2024
Begär ut 1: 1 april–2 maj 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Praktiknära forskning och utveckling 2023/24
Begär ut 2: 1 april–2 maj 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Regionalt yrkesvux 2025
Sök: 1 april–2 maj 2024
Vem: kommunala huvudmän

Fjärde tekniskt år
Sök: 1 april–2 maj 2024
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Nordiska elever 2024
Sök 1: 15 april–15 maj 2024
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Augusti

Lovskola 2024
Begär ut (för jullov, sportlov, påsklov och sommarlov): 15 augusti–16 september 2024
Vem: huvudmän

Papperslösa barn 2024
Sök 2: 15 augusti–16 september 2024
Vem: kommuner

Fortbildning av lärare och förskollärare 2024
Sök 2: 15 augusti–16 september 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärares arbetsmiljö och arbetsvillkor 2024/25 (publiceras senare)
Begär ut: 15 augusti–16 september 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

September

Distansundervisning 2024
Sök 2: 1 september–1 oktober 2024
Vem: Sofia distans och Hermods AB

Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2024
Sök 2: 15 september–15 oktober 2024
Vem: kommuner

Internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) 2025
Sök: 15 september–15 oktober 2024
Vem: Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan humanistiska läroverket

Fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk 2024
Begär ut 2: 15 september–15 oktober 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärarlönelyftet 2024/25
Begär ut 1: 15 september–1 november 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Fjärde tekniskt år
Begär ut: 15 september–15 oktober 2024
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Utlandssvenska elever 2024
Sök 2: 15 september–1 oktober 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Karriärtjänster 2024/2025
Begär ut 1: 1 september–15 oktober 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Inköp av vissa läromedel 2024
Begär ut: 1 september–1 oktober 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Inköp av litteratur 2024
Begär ut: 1 september–1 oktober 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Oktober

Lokalkostnader till svenska utlandsskolor 2025
Sök: 15 oktober–15 november 2024
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor

Lovskola 2024
Begär ut (för läslov): 15 oktober–15 november 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Föräldraorganisationer 2025
Sök: 1 oktober–1 november 2024
Vem: organisationer

Elevorganisationer 2025
Sök: 1 oktober–1 november 2024
Vem: organisationer

Lärarassistenter 2024
Begär ut 2: 1 oktober–1 november 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2024
Begär ut 2: 1 oktober–1 november 2024
Vem: kommuner

Svenska sektioner vid utländsk skola (internationell skola) 2025
Sök: 15 oktober–15 november 2024
Vem: huvudmän för internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion

Ämneslärarorganisationer 2025
Sök: 1 oktober–1 november 2024
Vem: organisationer

Praktiknära forskning och utveckling 2024/2025
Begär ut 1: 15 oktober–15 november 2024
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Kompletterande svensk undervisning 2025
Sök: 15 oktober–15 november 2024
Vem: huvudman för svensk utlandsskola eller för kompletterande svensk undervisning

Utbildning vid svenska utlandsskolor 2025
Sök: 15 oktober–15 november 2024
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor

Handledning åt utlandssvenska elever vid distansundervisning 2025
Sök: 15 oktober–15 november 2024
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor

Statsbidrag för försöksverksamheter med spetsutbildning i grund- och gymnasieskolan 2024/25
Sök: 15 oktober–15 november 2024
Vem: huvudmän som ingår i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre kurser och gymnasieskolan

Lärcentrum 2025
Sök: 1 oktober–1 november 2024
Vem: kommuner

Gymnasial lärlingsutbildning 2024
Sök 1: 1 oktober–1 november 2024
Vem: kommunala, och fristående huvudmän

Nordiska elever 2024
Sök 2: 15 oktober–15 november 2024
Vem: kommunala och fristående huvudmän

November

International Baccalaureate Office (IBO) 2024 (publiceras senare)
Begär ut: 1 november–1 december 2024
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Senast uppdaterad 04 mars 2024

Innehåll på denna sida