Läs mer här om att tidigare tillgänglig skolstatistik blivit tillgänglig igen.länk till annan webbplats

Coronapandemin belastar skolhuvudmän och organisationer. Vi ser därför över de krav som ställs inom statsbidragshanteringen.

Läs mer om Skolverkets arbete med statsbidrag under coronapandemin

Förlängd inlämningsperiod för statsbidrag som skulle ha stängt 1/4

På grund av tidigare störningar i e-tjänsten för statsbidrag har bidragsfaserna för statsbidragen för mindre barngrupper 2021 respektive gymnasial lärlingsutbildning 2021 förlängts till den 15/4 klockan 23.59.

Statsbidragskalendern 2021

Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för Skolverkets statsbidrag för 2021. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.

Förlängd inlämningsperiod för statsbidrag som skulle ha stängt 1/4

På grund av tidigare störningar i e-tjänsten för statsbidrag har bidragsfaserna för statsbidragen för mindre barngrupper 2021, gymnasial lärlingsutbildning 2021 och bättre språkutveckling i förskolan 2020 förlängts till den 15/4 klockan 23.59.

Prenumerera på information om statsbidrag

Anmäl dig till vår prenumerationstjänst så får du information om viktiga datum direkt till din e-post.

Prenumerera på information om statsbidraglänk till annan webbplats

Januari

Yrkesvux 2021 (extra medel)
Ansökan: 1 december 2020–15 januari 2021
Vem: kommuner

Yrkesförarutbildning 2021 (extra medel)
Ansökan: 1 december 2020–15 januari 2021
Vem: kommuner

Lärlingsvux 2021 (extra medel)
Ansökan: 1 december 2020–15 januari 2021
Vem: kommuner

Kvalitetssäkrande åtgärder 2021
Begär ut: 15 januari–15 februari
Vem: kommuner

Bättre språkutveckling i förskolan 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: kommuner

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2021
Sök 1: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: kommuner

Papperslösa barn 2021
Sök 1: 15 januari–15 februari
Vem: kommuner

Läxhjälp till huvudmän 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Läxhjälp till organisationer 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: organisationer

Högskolestudier i sva och sfi 2021
Sök 1: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Högskolestudier i specialpedagogik 2021
Sök 1: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Elevhälsa 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Entreprenörskap för organisationer 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: organisationer

Entreprenörskap för huvudmän 2021
BIDRAGET ÄR INSTÄLLT! Sök: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Specialpedagogik för lärande 2021/22
Sök: 15 januari–15 februari 2021
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Likvärdig skola 2021
Begär ut: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Science centers 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: organisationer

Internationella vetenskapstävlingar 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: organisationer

Lärarlyftet 2021
Sök 1: 15 januari–15 februari 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Februari

Extra skolmiljard
Ingen ansökan krävs

Läslyftet i skolan 2021/22
Ansök: 1 februari–1 mars
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Digitalisering nationella prov 2021
Begär ut: 15 februari–15 mars
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Utlandssvenska elever 2021
Sök 1: 15 februari–1 mars
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Mars

Mindre barngrupper 2021
Sök: 1 mars–15 april
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Gymnasial lärlingsutbildning 2021
Sök 1: 1 mars–15 april
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Karriärtjänster 2020/21
Begär ut 2: 15 mars–3 maj
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2021
Sök 1: 15 mars–15 april
Vem: kommuner

April

Lärarlönelyftet 2020/21
Begär ut 2: 1 april–17 maj
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärarassistenter 2021
Begär ut 1: 1 april–3 maj
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Yrkesvux 2022
Ansökan: 1 april–3 maj
Vem: kommuner

Yrkesvux sfi/sva 2022
Ansökan: 1 april–3 maj
Vem: kommuner

Yrkesförarutbildning 2022
Ansökan: 1 april–3 maj
Vem: kommuner

Lärlingsvux 2022
Ansökan: 1 april–3 maj
Vem: kommuner

Lärlingsvux sfi/sva 2022
Ansökan: 1 april–3 maj
Vem: kommuner

Nordiska elever 2021
Sök 1: 15 april–17 maj
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2021
Begär ut 1: 15 april–17 maj
Vem: kommuner

Maj

Fjärde tekniskt år
Sök: 1 maj–1 juni
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Augusti

Lärarlyftet 2021
Sök 2: 15 augusti–15 september 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2021
Sök 2: 15 augusti–15 september 
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Högskolestudier i sva och sfi 2021
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Högskolestudier i specialpedagogik 2021
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lovskola 2021
Begär ut 1: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Papperslösa barn 2021
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommuner

September

Försöksverksamhet med branschskola 2021/22
Sök: 1 september–1 oktober 2021
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Lovskola 2021
Begär ut: 15 augusti–15 september (sport-, påsk-, sommarlov)
Ansökan: 1 september–1 oktober (höstlov),
Begär ut: oktober–15 november (höstlov)
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Karriärtjänster 2021/22
Sök: 1 september–15 oktober
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärcentrum 2022
Sök: 1 september–1 oktober
Vem: kommuner

Fjärde tekniskt år
Begär ut: 15 september–15 oktober
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Utlandssvenska elever 2021
Sök 2: 15 september–1 oktober
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2021
Sök 2: 15 september–15 oktober
Vem: kommuner

Lärarlönelyftet 2021/22
Begär ut 1: 15 september–1 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Statsbidrag för IB-utbildning 2022
Sök: 15 september–15 oktober
Vem: Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

Oktober

Lärarassistenter 2021
Begär ut 2: 1 oktober–1 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2021
Begär ut 2: 1 oktober–1 november
Vem: kommuner

Elev och föräldraorganisationer 2022
Sök: 1 oktober–1 november
Vem: organisationer

Gymnasial lärlingsutbildning 2021
Sök 2: 1 oktober–1 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Ämneslärarorganisationer 2022
Sök: 1 oktober–1 november
Vem: organisationer

Lovskola 2021
Begär ut 2: 15 oktober–15 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Kompletterande undervisning i svenska 2022
Sök: 15 oktober–15 november
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor och godkända skol- och föräldraföreningar

Svenska sektioner vid internationella skolor 2022
Sök: 15 oktober–15 november
Vem: huvudmän för internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion

Svenska utlandsskolor 2022
Sök: 15 oktober–15 november, även elevunderlag skickas in 15 oktober–15 november
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor

Nordiska elever 2021
Sök 2: 15 oktober–15 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

November

International Bacculaurate Office (IBO) 2021
Begär ut: 1 november–1 december
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Senast uppdaterad 12 april 2021