Statsbidragskalendern 2023

Här ser du när det går att ansöka om och begära utbetalning för Skolverkets statsbidrag för 2023. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.

Under rubriken Aktuella förändringar för statsbidrag samlar vi viktig information om förändringar som berör statsbidrag och administration av statsbidrag.

Ändringar i statsbidrag

Nya statsbidrag

Borttagna eller inställda statsbidrag

 • Följande bidrag ersätts från och med hösten 2023 av Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare:
  • Statsbidrag för fortbildning av förskollärare 2023
  • Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2023
  • Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2023
  • Statsbidrag för Lärarlyftet 2023.
 • Statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan är borttaget.
 • Statsbidraget för entreprenörskap för huvudmän 2023 ställs in.

Prenumerera på information om statsbidrag

Anmäl dig till vår prenumerationstjänst så får du information om viktiga datum direkt till din mejl.

Prenumerera på information om statsbidrag

Januari

Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2022/23
Begär ut 1: 15 januari–15 februari 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023
Sök 1: 15 januari–15 februari 2023
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik 2023
Sök: 15 januari–15 februari 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Entreprenörskap för organisationer 2023
Sök: 15 januari–15 februari 2023
Vem: organisationer

Fortbildning förskollärare 2023
Sök: 15 januari–15 februari 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Högskolestudier i sva och sfi 2023
Sök 1: 15 januari–15 februari 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Högskolestudier i specialpedagogik 2023
Sök 1: 15 januari–15 februari 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Likvärdig skola 2023
Sök: 15 januari–15 februari 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2023
Sök: 15 januari–15 februari 2023
Vem: kommuner

Papperslösa barn 2023
Sök 1: 15 januari–15 februari 2023
Vem: kommuner

Teknik- och naturvetenskapscentrum (science center) 2023
Sök: 15 januari–15 februari 2023
Vem: organisationer

Kvalitetshöjande åtgärder 2023
Begär ut 1: 15 januari–15 februari 2023
Vem: kommuner

Lärarlyftet 2023
Sök 1: 15 januari–15 februari 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Läslyftet 2023/24
Sök: 15 januari–15 februari 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lokalkostnader till svenska utlandsskolor 2023
Justering: 15 januari–15 februari 2023
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor

Februari

Distansundervisning 2023
Sök 1: 1 februari–1 mars 2023
Vem: Sofia distans och Hermods AB

Utlandssvenska elever 2023
Sök: 15 februari–1 mars 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Mars

Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2023
Sök 1: 15 mars–17 april 2023
Vem: kommuner

Karriärtjänster 2022/23
Begär ut 1: 15 mars –2 maj 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Gymnasial lärlingsutbildning 2023
Sök 1: 1 mars–3 april 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Internationella vetenskapstävlingar 2023
Sök 1: 1 mars–3 april 2023
Vem: organisationer

Lovskola 2023
Sök: 15 mars–17 april 2023
Vem: kommunala, fristående huvudmän

Läxhjälp till huvudmän 2023
Sök: 15 mars–17 april 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Läxhjälp till organisationer 2023
Sök: 15 mars–17 april 2023
Vem: organisationer

Digitalisering av nationella prov 2023
Begär ut: 15 mars–17 april 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Praktiknära forskning och utveckling 2023/24
Sök: 15 mars–17 april 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

April

Lärarassistenter 2023
Begär ut 1: 1 april–2 maj 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärarlönelyftet 2022/23
Begär ut 2: 1 april–15 maj 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärlingsvux 2024
Sök: 1 april–2 maj 2023
Vem: kommuner

Lärlingsvux kombination 2024
Sök: 1 april–2 maj 2023
Vem: kommuner

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2023
Begär ut: 15 april–15 maj 2023
Vem: kommuner

Yrkesförarutbildning 2024
Sök: 1 april–2 maj 2023
Vem: kommuner

Yrkesvux 2024
Sök: 1 april–2 maj 2023
Vem: kommuner

Yrkesvux kombination 2024
Sök: 1 april–2 maj 2023
Vem: kommuner

Nordiska elever 2023
Sök 1: 15 april–15 maj 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Specialpedagogik för lärande 2023/24
Sök: 1 april–2 maj 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk 2023
Sök och begär ut: 1 april–2 maj 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Maj

Fjärde tekniskt år 2023
Sök: 1 maj–1 juni 2023
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Praktiknära forskning och utveckling 2022/23
Begär ut 2: 1 maj–1 juni 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Akutskolor 2023
Sök: 15 maj–15 juni 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023
Begär ut 2: 1 maj–1 juni 2023
Vem: kommuner

Personalförstärkning av speciallärare 2023
Sök: 15 maj–15 juni 2023
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Augusti

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023
Sök 2: 15 augusti–15 september 2023
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Lovskola 2023
Begär ut: 15 augusti–15 september 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Papperslösa barn 2023
Sök 2: 15 augusti–15 september 2023
Vem: kommuner

Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2023/24
Begär ut 1: 15 augusti–15 september 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

September

Distansundervisning 2023
Sök 2: 1 september–2 oktober 2023
Vem: Sofia distans och Hermods AB

Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2023
Sök 2: 15 september–16 oktober 2023
Vem: kommuner

Fjärde tekniskt år 2023
Begär ut: 15 september–16 oktober
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Karriärtjänster 2023/24
Begär ut 1: 1 september–16 oktober 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) 2024
Sök: 15 september–16 oktober
Vem: Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan humanistiska läroverket

Utlandssvenska elever 2023
Sök: 15 september–2 oktober 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärarlönelyftet 2023/24
Begär ut: 15 september–1 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk 2023
Begär ut 2: 15 september–16 oktober 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Fortbildning av lärare och förskollärare 2023
Sök: 15 september–16 oktober 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Kompletterande pedagogisk utbildning på forskarnivå 2023
Begär ut 2: 1 september–15 september 2023
Vem: bidraget begärs ut av Umeå universitet

Personalkostnader för skolsociala team 2023
Sök: 15 september–16 oktober 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Stimulans av sfi 2023
Sök: 1 september–15 september 2023
Vem: kommunala huvudmän

Oktober

Lovskola 2023
Begär ut: 15 oktober–15 november (läslov) 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Föräldraorganisationer 2024
Sök: 1 oktober–1 november 2023
Vem: organisationer

Elevorganisationer 2024
Sök: 1 oktober–1 november 2023
Vem: organisationer

Gymnasial lärlingsutbildning 2023
Sök 2: 1 oktober–1 november 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärarassistenter 2023
Begär ut 2: 1 oktober–1 november 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2023
Begär ut 2: 1 oktober–1 november 2023
Vem: kommuner

Svenska sektioner för svensk undervisning vid utländsk skola (internationell skola) 2024
Sök: 15 oktober–15 november 2023
Vem: huvudmän för internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion

Ämneslärarorganisationer 2024
Sök: 1 oktober–1 november 2023
Vem: organisationer

Praktiknära forskning och utveckling 2023/2024
Begär ut: 15 oktober–15 november 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Handledning åt utlandssvenska elever vid distansundervisning 2024
Sök: 15 oktober–15 november 2023
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor

Lokalkostnader till svenska utlandsskolor 2024
Sök: 15 oktober–15 november 2023
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor

Nordiska elever 2023
Sök 2: 15 oktober–15 november 2023
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Utbildning vid svenska utlandsskolor 2024
Sök: 15 oktober–15 november 2023
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor

Lärcentrum 2024
Sök: 2 oktober–2 november 2023
Vem: kommuner

Inköp av vissa läromedel 2023
Sök: 15 oktober–15 november 2023
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Försöksverksamheter med spetsutbildning i grund- och gymnasieskolan 2023/24
Sök: 15 oktober–15 november 2023
Vem: huvudmän som ingår i försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i vissa ämnen

Kompletterande svensk undervisning 2024
Sök: 15 oktober–15 november 2023
Vem: huvudman för svensk utlandsskola eller för kompletterande svensk undervisning

November

International Baccalaureate Office (IBO) 2023
Begär ut: 1 november–1 december 2023
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Senast uppdaterad 25 september 2023