Statsbidragskalendern 2021

Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för Skolverkets statsbidrag för 2021. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.

Under rubriken Aktuella förändringar statsbidrag samlar vi viktig information om förändringar som berör statsbidrag och administration av statsbidrag.

Aktuella förändringar statsbidrag

Nyheter

Här finns information om nya eller förändrade statsbidragssatsningar.

Borttagna/inställda statsbidrag

  • Entreprenörskap för huvudmän 2021, statsbidraget är inställt

Ändrad sekretesspolicy

Från och med den 6 november 2020 har Skolverket återigen tillgång till uppdaterade uppgifter om skolhuvudmän och skolenheter från SCB. Detta innebär att vi får in uppdaterade uppgifter om

  • huvudman, huvudmäns namn, organisationsnummer
  • vilka skolenheter som finns hos varje huvudman.

Detta innebär däremot inte att ny elevstatistik för 2020 blir tillgänglig för Skolverket. Detta påverkar statsbidrag där denna statistik ligger till grund för fördelningen och urval inom bidraget under 2021. Regeringen har föreslagit nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen så att elevstatistik återigen blir tillgänglig för Skolverket. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Läs mer på regeringen.se om en tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformationlänk till annan webbplats

Läs mer på skolverket.se om att tidigare tillgänglig skolstatistik blivit tillgänglig igen.länk till annan webbplats

Bidragshantering under pandemin

Coronapandemin belastar skolhuvudmän och organisationer. Vi ser därför över de krav som ställs inom statsbidragshanteringen.

Läs mer om Skolverkets arbete med statsbidrag under coronapandemin

Nyheter

Här finns information om nya eller förändrade statsbidragssatsningar.

Borttagna/inställda statsbidrag

  • Entreprenörskap för huvudmän 2021, statsbidraget är inställt

Ändrad sekretesspolicy

Från och med den 6 november 2020 har Skolverket återigen tillgång till uppdaterade uppgifter om skolhuvudmän och skolenheter från SCB. Detta innebär att vi får in uppdaterade uppgifter om

  • huvudman, huvudmäns namn, organisationsnummer
  • vilka skolenheter som finns hos varje huvudman.

Detta innebär däremot inte att ny elevstatistik för 2020 blir tillgänglig för Skolverket. Detta påverkar statsbidrag där denna statistik ligger till grund för fördelningen och urval inom bidraget under 2021. Regeringen har föreslagit nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen så att elevstatistik återigen blir tillgänglig för Skolverket. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Läs mer på regeringen.se om en tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformationlänk till annan webbplats

Läs mer på skolverket.se om att tidigare tillgänglig skolstatistik blivit tillgänglig igen.länk till annan webbplats

Bidragshantering under pandemin

Coronapandemin belastar skolhuvudmän och organisationer. Vi ser därför över de krav som ställs inom statsbidragshanteringen.

Läs mer om Skolverkets arbete med statsbidrag under coronapandemin

Prenumerera på information om statsbidrag

Anmäl dig till vår prenumerationstjänst så får du information om viktiga datum direkt till din e-post.

Prenumerera på information om statsbidraglänk till annan webbplats

Januari

Yrkesvux 2021 (extra medel)
Ansökan: 1 december 2020–15 januari 2021
Vem: kommuner

Yrkesförarutbildning 2021 (extra medel)
Ansökan: 1 december 2020–15 januari 2021
Vem: kommuner

Lärlingsvux 2021 (extra medel)
Ansökan: 1 december 2020–15 januari 2021
Vem: kommuner

Kvalitetssäkrande åtgärder 2021
Begär ut: 15 januari–15 februari
Vem: kommuner

Bättre språkutveckling i förskolan 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: kommuner

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2021
Sök 1: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: kommuner

Papperslösa barn 2021
Sök 1: 15 januari–15 februari
Vem: kommuner

Läxhjälp till huvudmän 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Läxhjälp till organisationer 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: organisationer

Högskolestudier i sva och sfi 2021
Sök 1: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Högskolestudier i specialpedagogik 2021
Sök 1: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Elevhälsa 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Entreprenörskap för organisationer 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: organisationer

Entreprenörskap för huvudmän 2021
BIDRAGET ÄR INSTÄLLT! Sök: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Specialpedagogik för lärande 2021/22
Sök: 15 januari–15 februari 2021
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Likvärdig skola 2021
Begär ut: 15 januari–15 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Science centers 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: organisationer

Internationella vetenskapstävlingar 2021
Sök: 15 januari–15 februari
Vem: organisationer

Lärarlyftet 2021
Sök 1: 15 januari–15 februari 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Februari

Extra skolmiljard
Ingen ansökan krävs

Läslyftet i skolan 2021/22
Ansök: 1 februari–1 mars
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Digitalisering nationella prov 2021
Begär ut: 15 februari–15 mars
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Utlandssvenska elever 2021
Sök 1: 15 februari–1 mars
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Mars

Mindre barngrupper 2021
Sök: 1 mars–15 april
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Gymnasial lärlingsutbildning 2021
Sök 1: 1 mars–15 april
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Karriärtjänster 2020/21
Begär ut 2: 15 mars–3 maj
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2021
Sök 1: 15 mars–15 april
Vem: kommuner

April

Lärarlönelyftet 2020/21
Begär ut 2: 1 april–17 maj
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärarassistenter 2021
Begär ut 1: 1 april–3 maj
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Nordiska elever 2021
Sök 1: 15 april–17 maj
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2021
Begär ut 1: 15 april–17 maj
Vem: kommuner

Maj

Fjärde tekniskt år
Sök: 1 maj–1 juni
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Praktiknära forskning och utveckling 2021/2022
1 maj–1 juni 2021
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Augusti

Lärarlyftet 2021
Sök 2: 15 augusti–15 september 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2021
Sök 2: 15 augusti–15 september 
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Högskolestudier i sva och sfi 2021
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Högskolestudier i specialpedagogik 2021
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lovskola 2021
Begär ut 1: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Papperslösa barn 2021
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommuner

Fortbildning förskollärare 2021
Sök: 15 augusti–15 september 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2021
Begär ut: 15 augusti–15 sept 2021 (bidragsram 1 juni)
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Kombinationsutbildningar 2021 inom yrkesvuxlänk till annan webbplats
Sök: 15 augusti–15 september 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Kombinationsutbildningar 2021 inom lärlingsvuxlänk till annan webbplats
Sök: 15 augusti–15 september 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

September

Försöksverksamhet med branschskola 2021/22
Sök: 1 september–1 oktober 2021
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Lovskola 2021
Begär ut: 15 augusti–15 september (sport-, påsk-, sommarlov)
Begär ut: 15 oktober–15 november (höstlov)
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Karriärtjänster 2021/22
Sök: 1 september–15 oktober
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Kartläggning och validering 2021
Ansökan: 1 september–1 oktober 2021
Vem: kommuner

Prövning av högre betyg 2021
Ansök: 15 september–15 oktober 2021
Vem: kommuner

Fjärde tekniskt år
Begär ut: 15 september–15 oktober
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Utlandssvenska elever 2021
Sök 2: 15 september–1 oktober
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2021
Sök 2: 15 september–15 oktober
Vem: kommuner

Lärarlönelyftet 2021/22
Begär ut 1: 15 september–1 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Statsbidrag för IB-utbildning 2022
Sök: 15 september–15 oktober
Vem: Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

Oktober

Lärcentrum 2022
Sök: 1 oktober–1 november
Vem: kommuner

Lärarassistenter 2021
Begär ut 2: 1 oktober–1 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2021
Begär ut 2: 1 oktober–1 november
Vem: kommuner

Elev och föräldraorganisationer 2022
Sök: 1 oktober–1 november
Vem: organisationer

Gymnasial lärlingsutbildning 2021
Sök 2: 1 oktober–1 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Ämneslärarorganisationer 2022
Sök: 1 oktober–1 november
Vem: organisationer

Yrkesvux 2022
Ansökan: 1 oktober–1 november 2021
Vem: kommuner

Yrkesvux kombination 2022
Sök: 1 oktober–1 november 2021
Vem: kommuner

Lärlingsvux 2022
Sök: 1 oktober–1 november 2021
Vem: kommuner

Lärlingsvux kombination 2022
Sök: 1 oktober–1 november 2021
Vem: kommuner

Yrkesförarutbildning 2022
Ansökan: 1 oktober–1 november 2021
Vem: kommuner

Lovskola 2021
Begär ut 2: 15 oktober–15 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Kompletterande undervisning i svenska 2022
Sök: 15 oktober–15 november
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor och godkända skol- och föräldraföreningar

Svenska sektioner vid internationella skolor 2022
Sök: 15 oktober–15 november
Vem: huvudmän för internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion

Svenska utlandsskolor 2022
Sök: 15 oktober–15 november, även elevunderlag skickas in 15 oktober–15 november
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor

Nordiska elever 2021
Sök 2: 15 oktober–15 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

November

International Bacculaurate Office (IBO) 2021
Begär ut: 1 november–1 december
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Senast uppdaterad 19 oktober 2021

Innehåll på denna sida