Statsbidragskalendern 2022

Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för Skolverkets statsbidrag för 2022. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.

Under rubriken Aktuella förändringar statsbidrag samlar vi viktig information om förändringar som berör statsbidrag och administration av statsbidrag.

Nyheter

Här finns information om nya eller förändrade statsbidragssatsningar.

Borttagna/inställda statsbidrag

  • Inställt: Statsbidrag för Entreprenörskap till huvudmän 2022

Ändrad sekretesspolicy

Från och med den 6 november 2020 har Skolverket återigen tillgång till uppdaterade uppgifter om skolhuvudmän och skolenheter från SCB. Detta innebär att vi får in uppdaterade uppgifter om

  • huvudman, huvudmäns namn, organisationsnummer
  • vilka skolenheter som finns hos varje huvudman.

Detta innebär däremot inte att ny elevstatistik för 2020 blir tillgänglig för Skolverket. Detta påverkar statsbidrag där denna statistik ligger till grund för fördelningen och urval inom bidraget under 2021. Regeringen har föreslagit nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen så att elevstatistik återigen blir tillgänglig för Skolverket. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Läs mer på regeringen.se om en tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation Länk till annan webbplats.

Läs mer på skolverket.se om att tidigare tillgänglig skolstatistik blivit tillgänglig igen. Länk till annan webbplats.

Bidragshantering under pandemin

Coronapandemin belastar skolhuvudmän och organisationer. Vi ser därför över de krav som ställs inom statsbidragshanteringen.

Läs mer om Skolverkets arbete med statsbidrag under coronapandemin

Prenumerera på information om statsbidrag

Anmäl dig till vår prenumerationstjänst så får du information om viktiga datum direkt till din e-post.

Prenumerera på information om statsbidrag Länk till annan webbplats.

Januari

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2022
Sök 1: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Bättre språkutveckling i förskolan 2022
Sök: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommuner

Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2022
Begär ut 1: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Elevhälsa 2022
Sök: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Entreprenörskap för organisationer 2022
Sök: 13 januari–15 februari 2022
Vem: organisationer

INSTÄLLT! Entreprenörskap för huvudmän 2022
Sök: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Fortbildning förskollärare 2022
Sök vårtermin: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Högskolestudier i sva och sfi 2022
Sök 1: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Högskolestudier i specialpedagogik 2022
Sök 1: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Internationella vetenskapstävlingar 2022
Sök: 13 januari–15 februari 2022
Vem: organisationer

Likvärdig skola 2022
Begär ut: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärarlyftet 2022
Sök 1: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Läslyftet i skolan 2022/23
Sök: 13 januari – 15 februari 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Läxhjälp till huvudmän 2022
Sök: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Läxhjälp till organisationer 2022
Sök: 13 januari–15 februari 2022
Vem: organisationer

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2022
Sök: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommuner

Papperslösa barn 2022
Sök 1: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommuner

Science centers 2022
Sök: 13 januari–15 februari 2022
Vem: organisationer

Specialpedagogik för lärande 2022/23
Sök: 13 januari–15 februari 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Februari

Digitalisering nationella prov 2022
Begär ut: 15 februari–15 mars 2022
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022
Begär ut: 15 februari–15 mars 2022
Vem: kommuner

Utlandssvenska elever 2022
Sök 1: 15 februari–1 mars 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Mars

Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2022
Sök 1: 15 mars–19 april 2022
Vem: kommuner

Gymnasial lärlingsutbildning 2022
Sök 1: 1 mars–1 april 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Karriärtjänster 2021/22
Begär ut 2: 15 mars–2 maj 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

April

Lärarassistenter 2022
Begär ut 1: 1 april–2 maj 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärlingsvux 2023
Sök: 1 april–2 maj 2022
Vem: kommuner

Lärlingsvux kombination 2023
Sök: 1 april–2 maj 2022
Vem: kommuner

Nordiska elever 2022
Sök 1: 15 april–16 maj 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2022
Begär ut: 15 april–16 maj 2022
Vem: kommuner

Praktiknära forskning och utveckling 2021/2022
Begär ut 2: 1 april–2 maj 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Praktiknära forskning och utveckling 2022/2023
Ansökan: 1 april–2 maj 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Yrkesförarutbildning 2023
Sök: 1 april–2 maj 2022
Vem: kommuner

Yrkesvux 2023
Sök: 1 april–2 maj 2022
Vem: kommuner

Yrkesvux kombination 2023
Sök: 1 april–2 maj 2022
Vem: kommuner

Lärarlönelyftet 2021/22
Begär ut 2: 1 april–16 maj 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Maj

Fjärde tekniskt år 2023/2024–2026/27
Sök: 1 maj–1 juni 2022
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Augusti

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2022
Sök 2: 15 augusti–15 september 2022
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2022/23
Begär ut 1: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Högskolestudier i sva och sfi 2022
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Högskolestudier i specialpedagogik 2022
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Kartläggning och validering 2022
Sök: 15 augusti–15 september
Vem: kommuner

Lärarlyftet 2022
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Papperslösa barn 2022
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommuner

Fortbildning förskollärare 2022
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

September

Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2022
Sök 2: 15 september–17 oktober 2022
Vem: kommuner

Fjärde tekniskt år 2022/23
Begär ut: 15 september–17 oktober 2022
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Försöksverksamhet med branschskola 2022/23
Sök: 1 september–3 oktober 2022
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Karriärtjänster 2022/23
Begär ut 1: 1 september –17 oktober 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lovskola 2022
Begär ut: 15 augusti–15 september (sport-, påsk-, sommarlov)
Begär ut: 15 oktober–15 november (höstlov)
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärarlönelyftet 2022/23
Begär ut 1: 15 september – 1 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Statsbidrag för IB-utbildning 2023
Sök: 15 september–15 oktober
Vem: Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

Utlandssvenska elever 2022
Sök 2: 15 september–3 oktober
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Oktober

Elev och föräldraorganisationer 2023
Sök: 1 oktober–1 november
Vem: organisationer

Gymnasial lärlingsutbildning 2022
Sök 2: 1 oktober–1 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Handledning åt utlandssvenska elever vid distansundervisning 2023
Sök: 15 oktober–15 november 2022
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor

Kartläggning och validering 2023
Sök: 1 oktober–1 november 2022
Vem: kommuner

Kompletterande undervisning i svenska 2023
Sök: 15 oktober–15 november 2022
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor och godkända skol- och föräldraföreningar

Lokalkostnader till svenska utlandsskolor 2023
Sök: 15 oktober–15 november 2022
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor

Lärarassistenter 2022
Begär ut 2: 1 oktober–1 november 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärcentrum 2023
Sök: 1 oktober–1 november 2022
Vem: kommuner

Nordiska elever 2022
Sök 2: 15 oktober–15 november 2022
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2022
Begär ut 2: 1 oktober–1 november 2022
Vem: kommuner

Svenska sektioner vid internationella skolor 2023
Sök: 15 oktober–15 november
Vem: huvudmän för internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion

Utbildningsbidrag till svenska utlandsskolor 2023
Sök: 15 oktober–15 november 2022
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor

Ämneslärarorganisationer 2023
Sök: 1 oktober–1 november
Vem: organisationer

November

International Bacculaurate Office (IBO) 2022
Begär ut: 1 november–1 december
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

 

Senast uppdaterad 30 augusti 2022