Två saker påverkar statsbidragshaneringen just nu.

Ändrad sekretesspolicy kommer sannolikt påverka statsbidragshanteringen och e-tjänsten. Därför kan viss information komma att ändras inom kort.

Läs mer om hur förändrad sekretsspolicy påverkar tillgång till viss statistiklänk till annan webbplats

Coronapandemin belastar skolhuvudmännen. Vi ser därför över de krav som ställs inom statsbidragshanteringen.

Läs mer om Skolverkets arbete med statsbidrag under coronapandeminlänk till annan webbplats

Statsbidragskalendern 2020

Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för Skolverkets statsbidrag för 2020. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.

Prenumerera på information om statsbidrag

Anmäl dig till vår prenumerationstjänst så får du information om viktiga datum direkt till din e-post.

Prenumerera på information om statsbidraglänk till annan webbplats

Januari

Introduktionsprogram 2020
Sök: 1 januari–3 februari
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Kvalitetssäkrande åtgärder 2020
Sök: 15 januari–17 februari
Vem: kommuner

Bättre språkutveckling i förskolan 2020
Sök: 15 januari–17 februari
Vem: kommuner

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2020
Sök 1: 15 januari–17 februari
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2020
Sök: 15 januari–17 februari
Vem: kommuner

Papperslösa barn 2020
Sök 1: 15 januari–17 februari
Vem: kommuner

Läxhjälp till huvudmän 2020
Sök: 15 januari–17 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Läxhjälp till organisationer 2020
Sök: 15 januari–17 februari
Vem: organisationer

Högskolestudier i sva och sfi 2020
Sök 1: 15 januari–17 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Högskolestudier i specialpedagogik 2020
Sök 1: 15 januari–17 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Elevhälsa 2020
Sök: 15 januari–17 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Entreprenörskap för organisationer 2020
Sök: 15 januari–17 februari
Vem: organisationer

Entreprenörskap för huvudmän 2020
Sök: 15 januari–17 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Elev- och föräldraorganisationer 2020
Sök: 15 januari–17 februari
Vem: organisationer

Specialpedagogik för lärande 2020/21
Sök: 15 januari–17 februari 2020
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Läslyftet i förskolan 2020/21
Sök: 15 januari–17 februari 2020
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Likvärdig skola 2020
Begär ut: 15 januari–17 februari
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Science centers 2020
Sök: 15 januari–17 februari
Vem: organisationer

Internationella vetenskapstävlingar 2020
Sök: 15 januari–17 februari
Vem: organisationer

Ämneslärarorganisationer 2020
Sök: 15 januari–17 februari
Vem: organisationer

Februari

Lovskola 2020
Sök: 1 februari–2 mars
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Digitalisering nationella prov 2020
Begär ut: 15 februari–15 mars
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Utlandssvenska elever 2020
Sök 1: 15 februari–2 mars
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Mars

Mindre barngrupper 2020/21
Sök: 1 mars–1 april 2020
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Gymnasial lärlingsutbildning 2020
Sök: 1 mars–1 april
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Karriärtjänster 2019/20
Begär ut 2: 15 mars–4 maj
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Karriärtjänster i utanförskapsområden 2019/20
Begär ut 2: 15 mars–4 maj
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2020
Sök 1: 15 mars–15 april
Vem: kommuner

April

Säkerhetshöjande åtgärder 2020
Sök: 1 april–4 maj
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Statsbidrag för yrkesvux 2021
Ansökan: 1 april–4 maj 2020
Vem: kommuner

Statsbidrag för yrkesförarutbildning 2021
Ansökan: 1 april–4 maj 2020
Vem: kommuner

Statsbidrag för lärlingsvux 2021
Ansökan: 1 april–4 maj 2020
Vem: kommuner

Lärarlönelyftet 2019/20
Begär ut 2: 1 april–15 maj 2020
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Statsbidrag för skolledare och extra karriärtjänster 2019/20
Begär ut 2: 15 april–15 maj 2020
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärarassistenter 2020
Begär ut 1: 1 april–4 maj
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Nordiska elever 2020
Sök 1: 15 april–15 maj
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2020
Begär ut 1: 15 april–15 maj
Vem: kommuner

Maj

Fjärde tekniskt år
Sök: 1 maj–1 juni
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Augusti

Lärarlyftet ht 2020
Sök: 15 augusti–15 september 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2020
Sök 2: 15 augusti–15 september 
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Högskolestudier i sva och sfi 2020
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Högskolestudier i specialpedagogik 2020
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Papperslösa barn 2020
Sök 2: 15 augusti–15 september
Vem: kommuner

Lovskola 2020
Begär ut 1: 15 augusti–15 september
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

September

Karriärtjänster 2020/21
Begär ut 1: 1 september–15 oktober 2020
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Försöksverksamhet med branschskola 2020/21
Sök: 1 september–1 oktober 2020
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Fjärde tekniskt år
Begär ut: 15 september–15 oktober
Vem: kommunala och fristående huvudmän

Utlandssvenska elever 2020
Sök 2: 15 september–1 oktober
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2020
Sök 2: 15 september–15 oktober
Vem: kommuner

Statsbidrag för IB-utbildning 2021
Sök: 15 september–15 oktober
Vem: Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

Lärarlönelyftet 2020/21
Begär ut 1: 15 september–2 november 2020
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Lärcentrum 2021
Sök: 1 september–1 oktober 2020
Vem: kommuner

Oktober

Lärarassistenter 2020
Begär ut 2: 1 oktober–2 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2020
Begär ut 2: 1 oktober–2 november
Vem: kommuner

Gymnasial lärlingsutbildning 2020
Sök 2: 1 oktober–2 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Elev och föräldraorganisationer 2021
Sök: 1 oktober–2 november 2020
Vem: organisationer

Ämneslärarorganisationer 2021
Sök: 1 oktober–2 november 2020
Vem: organisationer

Lovskola 2020
Begär ut 2: 15 oktober–16 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Kompletterande undervisning i svenska 2021
Sök: 15 oktober–16 november 2020
Vem: organisationer

Svenska sektioner vid internationella skolor 2021
Sök: 15 oktober–16 november, sök om elevbehörighet senast 15 oktober
Vem: huvudmän för internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion

Svenska utlandsskolor 2021
Sök: 15 oktober–16 november, sök om elevbehörighet senast 15 oktober
Vem: huvudmän för svenska utlandsskolor

Nordiska elever 2020
Sök 2: 15 oktober–16 november
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

November

International Bacculaurate Office (IBO) 2020
Begär ut: 1 november–1 december
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän

Senast uppdaterad 08 oktober 2020