Statsbidrag till handledning åt utlandssvenska elever vid distansundervisning 2025

Det här statsbidraget lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2025

Ansökningsblankett

Ansökan är öppen 15 oktober–15 november 2024. Lämna ansökan via e-tjänsten för säker inlämning av underlag. Vi publicerar ansökningsblanketten senast den 15 oktober 2024.

Skicka in underlag till ansökan

Skicka in underlag till ansökan via e-tjänsten för säker inlämning av underlag. Vi skickar länken till e-tjänsten till alla utlandsskolor via mejl senast den 15 oktober 2024.
Vilket intyg eller vilken blankett som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg eller vilken blankett som ska användas se Välj rätt intyg eller blankett Pdf, 324 kB..

Tjänstgöring

Intyget om tjänstgöring används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

  • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
  • tjänstgöring vid en internationell organisation
  • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
  • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
  • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
  • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Intyg om tjänstgöring Pdf, 212 kB.

Employer certificate (på engelska) Pdf, 231 kB.

Studier och forskning

Studie- och forskningsblanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Blankett studier och forskning Pdf, 178 kB.

Kulturarbete

Blanketten för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Blankett kulturarbete Pdf, 231 kB.

Väsentlig för det svenska samhället

Blanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Blankett väsentlig för det svenska samhället Pdf, 185 kB.

Synnerliga skäl

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska denna blankett användas.

Blankett synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden Pdf, 206 kB.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av den huvudman som anordnar handledning åt elever vid distansundervisning.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen beslutar hur bidraget ska användas för att täcka kostnader för verksamheten, 23 § förordning (1994:519).

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget regleras av:

Statsbidrag för handledning åt elever vid distansundervisning

Regleras i 29–30, 32, 40 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla till statsbidrag.handledning.distans@skolverket.se.

Senast uppdaterad 09 april 2024.

Frågor och svar

Nej, vårdnadshavare kan inte ansöka direkt till Skolverket. Det är utlandsskolorna som kan ansöka om statsbidraget för sina elever. Om skolorna beviljas bidrag för en elev ordnar de ibland det så att avgiften sänks för dessa elever. Det är dock upp till skolan att bestämma hur de lägger upp det.

För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni mejla oss på info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se.