Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2024

Statsbidraget är till för att kommuner ska kunna erbjuda mer barnomsorg under kvällar, nätter och helger.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut i ansökan

Vi har beviljat bidrag till 164 huvudmän om totalt 78 969 000 kronor.

Beviljade belopp, statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2024 Pdf, 610 kB.

Ansökan var öppen 15 januari–15 februari 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning för omgång 1 är öppen 15 april–15 maj 2024 i e-tjänsten för statsbidrag. Omgång 1 omfattar perioden 1 januari–30 juni.

Så kan du förbereda dig

  • Ni ska för varje månad ange hur många barn som har erbjudits plats i minst 30 timmar per månad.
  • I er begäran om utbetalning ska ni samtidigt redovisa vilka kostnader som kommunen har haft för verksamheten under perioden 1 januari–30 juni.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning för omgång 1 är öppen 1 oktober–1 november 2024 i e-tjänsten för statsbidrag. Omgång 2 omfattar perioden 1 juli–31 december.

Så kan du förbereda dig

  • Ni ska för varje månad ange hur många barn som har erbjudits plats i minst 30 timmar per månad.
  • I er begäran om utbetalning ska ni samtidigt redovisa vilka kostnader som kommunen har haft för verksamheten 1 juli–31 december.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för

  • en verksamhet som kommunen själv bedriver
  • en verksamhet som bedrivs på entreprenad.

Oavsett är det kommunen som är ansvarig huvudman.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att barn som behöver det ska kunna få omsorg under kvällar, nätter och helger. Alla kommuner ska sträva efter att erbjuda barnomsorg när förskolor och fritidshem inte har öppet. Bidraget kan användas till både befintlig verksamhet och för ny verksamhet som bedrivs under kvällar, nätter och helger.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget måste kommunen erbjuda plats i minst 30 timmar per barn och månad. Det faktiska behovet för varje barn kan dock vara högre eller lägre. Omsorgen omfattar barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Villkor för statsbidraget

Statsbidraget styrs av

Hur fördelas statsbidraget?

Skolverket fördelar bidraget enligt principen att de kommuner som har ansökt får dela på de pengar som finns.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.omsorg@skolverket.se.

Senast uppdaterad 21 mars 2024.

Frågor och svar

Antal erbjudna platser är det antal platser om minst 30 timmar som kommunen har erbjudit varje månad. Barnen måste inte delta i verksamheten i minst 30 timmar, utan vi utgår från det antal platser som kommunen erbjuder.