Frågor och svar

Vad menas med antal erbjudna platser?

Antal erbjudna platser är det antal platser om minst 30 timmar som kommunen har erbjudit varje månad. Barnen måste inte delta i verksamheten i minst 30 timmar, utan vi utgår från det antal platser som kommunen erbjuder.