Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2024

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan begära ut.

Bidragsramar för statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2024 Pdf, 598 kB.

Beslut i begäran om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 290 kommuner på totalt 2 785 998 793 kronor.

Beviljade belopp för kommunala huvudmän för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2024 Pdf, 431 kB.

Utbetalning 1

I samband med beslutet kommer vi att betala ut 50 procent av det belopp som vi beviljar för 2024.

Utbetalning 2

Vi planerar att betala ut resterande 50 procent av det belopp som vi beviljar för 2024 under september 2024.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Ni kommer att få redovisa hur ni har använt det bidrag som ni har blivit beviljade, i e‑tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Vi får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget själva.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget får användas till

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
 • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan

 • För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn.
 • För barn som är 4–5 år är riktmärket för barngruppers storlek 9–15 barn.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni ska använda statsbidraget för insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan som genomförs under perioden 1 januari–31 december 2024. Insatserna ska vara enligt gällande förordning.

Statsbidraget styrs av

Förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Det sammanlagda anslaget för statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för år 2024 är 2 786 000 000 kronor.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.kvalitetshojande@skolverket.se

Senast uppdaterad 28 mars 2024.

Frågor och svar

Vi kommer att betala ut pengarna efter beslut om begäran om utbetalning. Beslutat belopp kommer att betalas ut vid två tillfällen.

Utbetalning 1

I samband med beslut om begäran om utbetalning betalar vi ut 50 procent av det belopp som ni beviljas.

Utbetalning 2

Vi planerar att betala ut resterande 50 procent av det belopp vi beviljar under september 2024.

Kostnader för de insatser ni vill använda bidraget till ska ha infallit under bidragsperioden 1 januari–31 december 2024.

Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.

 • För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn.
 • För barn som är 4–5 år är riktmärket för barngruppers storlek 9–15 barn.

Begäran om utbetalning kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag 15 januari–15 februari 2024. Ni anger hur stort belopp av det totala beloppet som ni begär ut och som ni planerar att använda för vardera av de tre punkterna i 3 § förordningen. Ni kommer inte att kunna begära ut ett högre belopp än kommunens bidragsram. Ni kan använda bidraget till alla tre punkterna, men ni kan också välja att endast använda bidraget till en eller två av punkterna:

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
 • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Redovisningen för bidragsåret 2024 kommer att vara öppen i e‑tjänsten för statsbidrag 1 mars–1 april 2025.

Redovisning

Ni kommer att få ange hur stort belopp av bidraget ni använt under bidragsåret för vardera av de tre punkterna i 3 § förordningen, alltså

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan.
 • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Det är tillåtet att omfördela bidraget mellan de tre punkterna under bidragsåret.