Statsbidrag för införande av ämnesbetyg 2024

Det här statsbidraget ska ge skolor och verksamheter möjligheter att förbereda för införandet av ämnesbetyg och ge stöd för det.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut i ansökan

Totalt har vi beviljat 59 837 787 kronor.

Beslut i ansökan om statsbidrag för införandet av ämnesbetyg 2024 Excel, 134 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi fattade beslut den 3 maj och den 18 juni 2024. Ansökan var öppen 1 mars–2 april 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och regionala huvudmän för

 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola
 • kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget lämnas för insatser för att införa ämnesbetyg. Bidraget får
användas för kostnader för

 • kompetensutveckling
 • informationsinsatser
 • handledning.

Bidraget kan användas i hela verksamheten eller i en avgränsad del av den. Bidraget får inte lämnas för insatser som statsbidrag redan har
lämnats för på annat sätt.

Aktuell information om ämnesbetygsreformen – Gy25

Här är exempel på insatser som ni kan använda statsbidraget för:

 • Kompetensutveckling: Kompetensutvecklingsdag om införande av ämnesbetyg för personal.
 • Informationsinsats: Uppstartsdagar med samlad information om till exempel administrativa system, programstruktur och betygsättning kopplat till införande av ämnesbetyg.
 • Handledning: Kollegialt lärande med handledning och återkommande träffar med diskussioner om till exempel betyg och bedömning.

Det går även att använda statsbidraget till andra insatser inom kompentensutveckling, informationsinsatser eller handledning, så länge syftet är att förbereda er för införande av ämnesbetyg och ge stöd för det.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för statsbidraget är 60 miljoner kronor under 2024.

Hur fördelas statsbidraget?

Statsbidraget ska lämnas med ett belopp för varje elev i gymnasieskolan
och anpassade gymnasieskolan eller för varje årsstudieplats i kommunal
vuxenutbildning, i sådan verksamhet som bidrag får lämnas för enligt denna förordning. Antal elever och årsstudieplatser ska beräknas utifrån senast utgiven officiell statistik. Statistiken är de uppgifter om antal elever och årsstudieplatser som ni själva har rapporterat in, och som vi har fått från Statistiska centralbyrån, SCB.

Det totala bidraget som lämnas till en huvudman ska dock inte understiga 20 000 kronor för ett bidragsår.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.amnesbetyg@skolverket.se.

Senast uppdaterad 24 juni 2024.

Frågor och svar

Det går bra att ni som huvudman söker statsbidraget och därefter betalar ut det till era upphandlade skolor. Utbildningsanordnare som har rätt att bedriva utbildning inkluderas i er verksamhet, eftersom den egna verksamheten både kan vara i egen och i upphandlad regi. Detta är dock under förutsättningen att övriga villkor är uppfyllda, det vill säga att insatserna genomförs inom de skolformer som anges i förordningen.