Statsbidrag för införande av ämnesbetyg 2024

Det här statsbidraget ska ge skolor och verksamheter möjligheter att förbereda för införandet av ämnesbetyg och ge stöd för det.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Ansökan är öppen i e-tjänsten mellan den 1 mars och den 2 april 2024.

Vi kommer att beräkna hur stor summa som ni tilldelas när ansökan har stängt. Ni kommer alltså inte att ansöka om ett belopp.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och övriga huvudmän för

 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola
 • kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget lämnas för insatser för att införa ämnesbetyg. Bidraget får
användas för kostnader för

 • kompetensutveckling
 • informationsinsatser
 • handledning.

Bidraget kan användas i hela verksamheten eller i en avgränsad del av den. Bidraget får inte lämnas för insatser som statsbidrag redan har
lämnats för på annat sätt.

Aktuell information om ämnesbetygsreformen – Gy25

Här är exempel på insatser som ni kan använda statsbidraget för:

 • Kompetensutveckling: Kompetensutvecklingsdag om införande av ämnesbetyg för personal.
 • Informationsinsats: Uppstartsdagar med samlad information om till exempel administrativa system, programstruktur och betygsättning kopplat till införande av ämnesbetyg.
 • Handledning: Kollegialt lärande med handledning och återkommande träffar med diskussioner om till exempel betyg och bedömning.

Det går även att använda statsbidraget till andra insatser inom kompentensutveckling, informationsinsatser eller handledning, så länge syftet är att förbereda er för införande av ämnesbetyg och ge stöd för det.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för statsbidraget är 60 miljoner kronor under 2024.

Hur fördelas statsbidraget?

Statsbidraget ska lämnas med ett belopp för varje elev i gymnasieskolan
och anpassade gymnasieskolan eller för varje årsstudieplats i kommunal
vuxenutbildning, i sådan verksamhet som bidrag får lämnas för enligt denna förordning. Antal elever och årsstudieplatser ska beräknas utifrån senast utgiven officiell statistik.

Det totala bidraget som lämnas till en huvudman ska dock inte understiga 20 000 kronor för ett bidragsår. Vi kommer därmed att fördela bidraget så att alla huvudmän som ansöker får minst 20 000 kronor, förutsatt att de uppfyller villkoren.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.amnesbetyg@skolverket.se.

Senast uppdaterad 14 februari 2024.