Statsbidrag för distansundervisning 2024

Distansundervisning gör det möjligt för svenska elever som är bosatta utomlands i årskurserna 6–9 i grundskolan och gymnasieskolan att fullfölja sina studier. Distansundervisning för grundskolelever anordnas av Sofia distans och distansundervisning för gymnasielever anordnas av Hermods AB.

Staten stöder utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för att svenskar med barn i skolåldern ska kunna rekryteras för arbetsuppgifter i andra länder. I vissa länder finns det tillgång till en undervisning som motsvarar den svenska skolans, för att en familj ska kunna ha kontakt med och möjlighet att återvända till Sverige efter tjänstgöringen.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången år 2024

Distansundervisning för elever i grundskolan

Sofia distans bedriver undervisning i samtliga ämnen i grundskolans årskurser 6–9. Elever kan även läsa enstaka ämnen. Eleven får betyg utifrån gällande kursplaner och betygskriterier.

Sofia distans Länk till annan webbplats.

Vårdnadshavaren skickar ansökan till Sofia distans

Vårdnadshaven ska inte skicka sin ansökan direkt till Skolverket, utan ska skicka sin ansökan till utbildningsanordnaren Sofia distans. Detta gäller för elever som ska läsa på distans i grundskolan.

Sofia distans skickar sedan ansökan till Skolverket

Utbildningsanordnaren Sofia distans skickar sedan in ansökan till Skolverket. Vilka bilagor som ska skickas in beror på vilken typ av verksamhet som vårdnadshavaren ägnar sig åt i utlandet.

Datum för ansökan

Sofia distans kan skicka in ansökningar för statsbidrag vid två tillfällen per år:

 • 1 februari–1 mars
 • 1 september–1 oktober.

Ansök senast den 1 mars 2024 för elever som har börjat studera enstaka ämnen våren 2024 eller som ska läsa heltid vårterminen 2024. Ansök senast den 1 oktober 2024 för elever som studerar enstaka ämnen och heltid höstterminen 2024.

Så går det till att ansöka om statsbidraget

 1. Vårdnadshavaren fyller i anmälan för elever som går i grundskolan, och skickar den till Sofia distans. Anmälan finns på Sofia distans webbplats.
 2. Sofia distans granskar ansökan och eventuella bilagor och skickar dem till oss.
 3. Vi beslutar om Sofia distans får statsbidrag för eleven eller inte.
 4. Vårdnadshavaren får besked av Sofia distans.

Tänk på att

 • ange korrekt organisationsnummer för företaget som vårdnadshavaren är anställd hos
 • någon annan än vårdnadshavaren ska skriva under arbetsgivarintyget
 • bifoga ytterligare intyg vid behov – vi tar beslut på det underlag som kommer in.

Distansundervisning för elever i gymnasieskolan

Hermods AB samordnar distansutbildningen för gymnasieskolan inom ett antal olika program och inriktningar.

Hermods AB Länk till annan webbplats.

Vårdnadshavaren skickar ansökan till Hermods AB

Vårdnadshaven ska inte skicka sin ansökan direkt till Skolverket, utan ska skicka sin ansökan till utbildningsanordnaren Hermods AB. Detta gäller för elever som ska läsa på distans i gymnasieskolan.

Hermods AB skickar sedan ansökan till Skolverket

Utbildningsanordnaren Hermods AB skickar sedan in ansökan till Skolverket. Vilka bilagor som ska skickas in beror på vilken typ av verksamhet som vårdnadshavaren ägnar sig åt i utlandet.

Datum för ansökan

Hermods AB kan skicka in ansökningar för statsbidrag vid två tillfällen per år:

 • 1 februari–1 mars
 • 1 september–1 oktober.

Ansök senast den 1 mars 2024 för elever som har börjat studera enstaka ämnen våren 2024 eller ska läsa heltid vårterminen 2024. Ansök senast den 1 oktober 2024 för elever som studerar enstaka ämnen och heltid höstterminen 2024.

Så går det till att ansöka om statsbidraget

 1. Vårdnadshavaren fyller i anmälan för elever som ska går gymnasieskolan, och skickar den till Hermods AB. Anmälan finns på Hermods AB:s webbplats.
 2. Hermods AB granskar ansökan och eventuella bilagor och skickar dem till oss.
 3. Vi beslutar om Hermods AB får statsbidrag för eleven eller inte.
 4. Vårdnadshavaren får besked av Hermods AB.

Tänk på att

 • ange korrekt organisationsnummer för företaget som vårdnadshavaren är anställd hos
 • någon annan än vårdnadshavaren ska skriva under arbetsgivarintyget
 • bifoga ytterligare intyg vid behov – vi tar beslut på det underlag som kommer in.

Vårdnadshavaren ska skicka intyget eller blanketten till utbildningsanordnaren Sofia distans eller Hermods AB. Vilket intyg eller vilken blankett som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg eller vilken blankett som ska användas se Välj rätt intyg eller blankett Pdf, 324 kB, öppnas i nytt fönster..

Intyg om tjänstgöring

Ett intyg om tjänstgöring ska skickas om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Intyg om tjänstgöring Pdf, 212 kB.

Employer certificate Pdf, 231 kB, öppnas i nytt fönster.

Studie- och forskning

Studie- och forskningsblanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Blankett för studier eller forskning Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturarbete

Blanketten för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete som utgör vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning.

Blankett för kulturarbete Pdf, 231 kB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället

Blanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av en verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Blankett för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället Pdf, 185 kB.

Synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden

Vi får medge att även andra elever, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

Blankett vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden Pdf, 206 kB.

Utbildningsanordnarna kommer att få statsbidraget utbetalt vid två tillfällen per år, i samband med det beslut som fattas efter ansökan en gång per termin. Preliminärt sker utbetalningarna i maj och december 2024.

Vem kan söka statsbidraget?

Utbildningsanordnarna Sofia distans och Hermods AB kan ansöka om statsbidraget för svenska elever som är bosatta utomlands och som går i

 • grundskolan
 • gymnasieskolan.

För att söka om statsbidraget för en elev behöver utbildningsanordnaren få in ett intyg eller en blankett från elevens vårdnadshavare.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till

 • studiematerial
 • handledning
 • andra kostnader för utlandssvenska elevers distansundervisning.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst en av elevens vårdnadshavare ska vara svensk medborgare för att ingå i underlaget för statsbidrag om distansundervisning för heltidsstudier eller enstaka kurser.

För att eleven ska ingå i underlaget för kompletterande svensk undervisning krävs att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och använder svenska som dagligt språk med sitt barn. Om eleven är myndig räcker det med att en av föräldrarna är svensk medborgare. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket.

För att kunna ansöka om statsbidraget krävs att minst en av elevens vårdnadshavare ska vistas i utlandet på grund av något av följande skäl:

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person
 • studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön
 • kulturarbete som utgör vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning
 • verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället
 • synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

Läs mer om vilken bilaga som ska användas under Bilagor och blanketter.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla statsbidrag.distans@skolverket.se

Senast uppdaterad 09 april 2024.

Frågor och svar

Nej, det är inte ni i den enskilda familjen som ansöker om statsbidraget, utan distansinstituten. Du ska däremot ansöka om behörighet att ingå i underlaget för statsbidraget. Detta görs direkt till distansinstitutet som skickar ansökan vidare till oss för beslut. Läs mer under Viktiga datum.

För att ett barn ska kunna ingå i underlaget till statsbidraget krävs det att barnet är minst 11 år när hen påbörjar årskurs 6, förutsatt att barnet har avklarat alla årskurser innan.

Ett barn kan ingå i underlaget till statsbidraget om hen med hänsyn till sin ålder skulle ha varit elev i någon av årskurserna 6–9 i grundskolan eller i gymnasieskolan.

Ett barn kan börja i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår som barnet fyller 5 år. Detta innebär att ett barn enligt skollagen kan vara 11 år och gå i årskurs 6.

Nej. Det beror på att en enskild firma inte är någon egen juridisk person, och räknas därför inte som ett svenskt företag.

Nej, vårdnadshavare kan inte ansöka om statsbidraget direkt till Skolverket. Det är distansinstitutet som ansöker om statsbidraget. Om distansinstituten beviljas bidrag för en elev ordnar de ibland det så att avgiften sänks för dessa elever. Det är dock upp till skolan att bestämma hur de lägger upp det.

Bidraget regleras av förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

För att få ingå i distansinstitutens ansökan om statsbidrag ska kraven i 3 § uppfyllas. Se nedan:

3 § Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av

 1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation
 2. tjänstgöring vid en internationell organisation
 3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen
     1. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
     2. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
     3. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige eller
     4. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person
 4. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön
 5. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror eller
 6. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i första stycket får räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

Mer om kraven i 3 § i förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar Länk till annan webbplats..

Ansökan om statsbidrag sker via distansinstitutet. Kontakta distansinstitutet för att få reda på hur de hanterar detta.