Statsbidrag för försöksverksamheter med spetsutbildning i grund- och gymnasieskolan 2024/25

Det här statsbidraget ska gå till att stötta huvudmän som deltar i försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan i att starta och utöka kvaliteten i spetsutbildningarna.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024/25

Ansökan kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag den 15 oktober–15 november 2024. Beslutet kommer att publiceras på den här sidan i december 2024.

Logga in i e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Så kan du förbereda dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag genom e-tjänsten tidigare eller inte.

När ni ansöker ska ni lämna uppgifter om vilken spetsutbildning som ni söker bidrag för och antalet elever som deltar i spetsutbildningen den 15 oktober 2024. Ni ska även intyga att ni uppfyller villkoren i förordningen.

Redovisningen kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag den 15 augusti–15 september 2025.

I redovisningen lämnar ni uppgifter om bland annat hur många elever som deltog i spetsutbildningen den 15 oktober 2024. Ni ska också intyga att ni har uppfyllt villkoren i förordningen.

Logga in i e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av huvudmän som ingår i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre kurser och gymnasieskolan.

Godkända spetsutbildningar i grundskolan Pdf, 167 kB.

Godkända spetsutbildningar i gymnasieskolan Pdf, 156 kB.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att stimulera

  • start av spetsutbildningar
  • utveckling av kvaliteten i spetsutbildningar.

Läs om definitionen av start och utveckling av kvalitet under Stimulera start och utveckling av kvaliteten på en spetsutbildning.

Försöksverksamheten med spetsutbildning i högstadiet

Försöksverksamhet med spetsutbildning i gymnasieskolan

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Fördelning och användning av statsbidraget

Statsbidraget lämnas per elev och i den utsträckning som det finns tillgång på pengar. Statsbidraget ska användas under det bidragsår som ansökan avser. Bidragsåret för denna omgång är läsåret 2024/25 med start den 1 juli 2024.

Stimulera start och utveckling av kvaliteten på en spetsutbildning

Grundskolan

En huvudman för grundskolan får starta spetsutbildning i årskurs 7 under de elva läsår som följer efter Skolverkets beslut om deltagande i försöksverksamheten. Spetsutbildning kan påbörjas fram till läsåret 2024/25.

Det innebär de huvudmännen som fick beslut om deltagande i försöksverksamhet, med startår 2012/2013 samt 2013/2014 kan inte få statsbidrag för att starta den spetsutbildningen i årskurs 7 under 2024. Ni kan enbart få statsbidrag för att stimulera utveckling av den redan pågående spetsutbildning i årskurs 8 och 9.

Gymnasieskolan

En huvudman för gymnasieskolan får använda bidraget för att starta en spetsutbildning som redan ingår i försöksverksamheten i gymnasieskolans årskurs 1 fram till läsåret 2024/25.

Med utveckling av kvalitet avses sådant som är utöver grundläggande spetsutbildning. Det kan till exempel handla om insatser för bättre samarbete mellan grundskola och gymnasieskola, respektive gymnasieskola och universitet. Det kan också vara inköp av ett visst läromedel, gästföreläsare, kompetensutveckling för personal eller annat som stimulerar utveckling av kvaliteten i er spetsutbildning.

Dubbelfinansiering

Statsbidraget får inte lämnas för en spetsutbildning som får ersättning på annat sätt. Bidraget för spetsutbildning på gymnasieskolan får inte heller lämnas för en spetsutbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för bidragsomgång 2024/2025 kommer att meddelas i Skolverkets regleringsbrev, som publiceras i slutet av 2023.

För bidragsomgång 2023/2024 fanns det tillgängligt bidrag på 42 500 000 kronor, som fördelades mellan de huvudmän som deltar i försöksverksamheten och som söker statsbidraget.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla statsbidrag.spetsutbildning@skolverket.se.

Senast uppdaterad 27 maj 2024.