Försöksverksamhet med spetsutbildning i gymnasieskolan

Försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning har förlängts och gäller för utbildning som påbörjas senast 30 juni 2025. De skolor som idag bedriver försöksverksamhet behöver inte förnya sina ansökningar.

Regeringen planerar att göra spetsutbildningar till permanenta verksamheter. Det kräver dock ändringar i skollagen, vilket tar tid. För att försöksverksamheterna ska kunna fortsätta har regeringen beslutat att förlänga giltighetstiden för de förordningar som reglerar försöksverksamheterna med ett år, till och med den 30 juni 2025.

I samband med detta har regeringen också beslutat att huvudmän som deltar i försöksverksamheterna ska kunna få statsbidrag.

Statsbidrag för försöksverksamheter med spetsutbildning 2023

Vad är spetsutbildning i gymnasieskolan?

En spetsutbildning i gymnasieskolan ger eleven en bredd och en fördjupning och möjlighet att läsa högskolekurser. Utbildningarna är riksrekryterande och alla i hela landet kan söka till dem.

De pågående utbildningarna inriktas mot något eller några av dessa ämnen:

  • matematik
  • naturvetenskap
  • samhällsvetenskap
  • ekonomi
  • teknikvetenskap eller
  • humaniora

Läs om gymnasieelevers möjligheter att läsa högskolekurser inom försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial Pdf, 94 kB.

Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Riksrekryterande spetsutbildning i högstadiet

Det pågår också försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i högstadiet.

Försöksverksamhet med spetsutbildning i högstadiet

Utvärdering av försöksverksamheten med spetsutbildning

Försöksverksamheten följs upp och utvärderas av Skolverket. De huvudmän (kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) som deltar i försöksverksamheten medverkar i vår utvärdering

Sök efter tidigare utvärderingar av försöksverksamheten i vår publikationsdatabas Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontakta oss för frågor om försöksverksamheten med spetsutbildning.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 27 november 2023

Innehåll på denna sida