Försöksverksamhet med spetsutbildning i gymnasieskolan

Försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning har förlängts och gäller för utbildning som påbörjas senast 30 juni 2024. De skolor som idag bedriver försöksverksamhet behöver inte förnya sina ansökningar. För de skolor som vill ansöka om att starta spetsutbildning är det i dagsläget enbart möjligt inom området teknikvetenskap.

Ansök om att starta spetsutbildning inom teknikvetenskap

Ansökan om att delta i försöksverksamheten för utbildningar som planeras starta hösten 2023 ska skickas till Skolverket senast 15 september 2022. Beslut fattas i november - december 2022 efter samråd med Universitetskanslersämbetet.

I informationen om ansökan finns mer information om försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning och hur du ska gå tillväga för att ansöka.

Information om ansökan Pdf, 170 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 170 kB)
Blankett för ansökan om deltagande Pdf, 157 kB. (Pdf, 157 kB)
Mall för bilaga 4 Word, 34 kB. (Word, 34 kB)
Mall för bilaga 5 Word, 33 kB. (Word, 33 kB)
Mall för bilaga 6 Word, 32 kB. (Word, 32 kB)
Mall för bilaga 12 Word, 33 kB. (Word, 33 kB)

Vad är spetsutbildning i gymnasieskolan?

En spetsutbildning i gymnasieskolan ger eleven en bredd och en fördjupning inom gymnasieskolans kurser och möjligheten att läsa högskolekurser. Utbildningarna är riksrekryterande och alla i hela landet kan söka till dem.

De pågående utbildningarna inriktas mot något eller några av dessa ämnen:

  • matematik
  • naturvetenskap
  • samhällsvetenskap
  • ekonomi
  • teknikvetenskap eller
  • humaniora

Läs om gymnasieelevers möjligheter att läsa högskolekurser inom försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial Pdf, 94 kB. (Pdf, 94 kB)

Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Riksrekryterande spetsutbildning i högstadiet

Det pågår också försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i högstadiet.

Försöksverksamhet med spetsutbildning i högstadiet

Utvärdering av försöksverksamheten med spetsutbildning

Försöksverksamheten följs upp och utvärderas av Skolverket. De huvudmän (kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) som deltar i försöksverksamheten medverkar i vår utvärdering

Sök efter tidigare utvärderingar av försöksverksamheten i vår publikationsdatabas Länk till annan webbplats.

Kontakt

För frågor om försöksverksamheten med spetsutbildning, kontakta Skolverkets Upplysningstjänst:

Ring Skolverkets upplysningstjänst på 08 - 527 332 00

Senast uppdaterad 29 december 2021