Försöksverksamhet med spetsutbildning i gymnasieskolan

Försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning har förlängts och gäller för utbildning som påbörjas senast 30 juni 2024. De skolor som idag bedriver försöksverksamhet behöver inte förnya sina ansökningar. För de skolor som vill ansöka om att om att starta spetsutbildning är det i dagsläget enbart möjligt inom området teknikvetenskap.

Ansök om att starta spetsutbildning inom teknikvetenskap

Ansökan om att delta i försöksverksamheten för utbildningar som planeras starta hösten 2022 ska skickas till Skolverket senast 15 september 2021. Beslut fattas i november - december 2021 efter samråd med Universitetskanslersämbetet.

I informationen om ansökan finns mer information om försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning och hur du ska gå tillväga för att ansöka.

Information om ansökanPDF (pdf, 170 kB)
Blankett för ansökan om deltagandePDF (pdf, 157 kB)
Mall för bilaga 4Word (word, 34 kB)
Mall för bilaga 5Word (word, 33 kB)
Mall för bilaga 6Word (word, 32 kB)
Mall för bilaga 12Word (word, 33 kB)

Vad är spetsutbildning i gymnasieskolan?

En spetsutbildning i gymnasieskolan ger eleven en bredd och en fördjupning inom gymnasieskolans kurser och möjligheten att läsa högskolekurser. Utbildningarna är riksrekryterande och alla i hela landet kan söka till dem.

De pågående utbildningarna inriktas mot något eller några av dessa ämnen:

  • matematik
  • naturvetenskap
  • samhällsvetenskap
  • ekonomi
  • teknikvetenskap eller
  • humaniora

Läs om gymnasieelevers möjligheter att läsa högskolekurser inom försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasialPDF (pdf, 94 kB)

Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Riksrekryterande spetsutbildning i högstadiet

Det pågår också försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i högstadiet.

Försöksverksamhet med spetsutbildning i högstadiet

Godkända utbildningar

Godkända spetsutbildningar i gymnasieskolan, uppdaterad 3 april 2019
Excel
(excel, 82 kB)

Vi har uppmärksammat att några av koderna var fel i den tidigare versionen av dokumentet. De är nu ändrade.

Utvärdering av försöksverksamheten med spetsutbildning

Försöksverksamheten följs upp och utvärderas av Skolverket. De huvudmän (kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) som deltar i försöksverksamheten medverkar i vår utvärdering

Sök efter tidigare utvärderingar av försöksverksamheten i vår publikationsdatabaslänk till annan webbplats

Kontakt

För frågor om försöksverksamheten med spetsutbildning, kontakta Skolverkets Upplysningstjänst:

Kontakta upplysningstjänsten

Ring Skolverkets upplysningstjänst på 08 - 527 332 00

Senast uppdaterad 22 september 2021

Innehåll på denna sida