Statsbidrag för försöksverksamheter med spetsutbildning i grund- och gymnasieskolan 2023/24

Det här statsbidraget ska gå till att stötta huvudmän som deltar i försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan i att starta och utveckla kvaliteten i spetsutbildningarna.

Viktiga datum och beslut

Redovisningen kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag den 15 augusti–15 september 2024.

I redovisningen lämnar ni uppgifter om bland annat hur många elever som deltog i spetsutbildningen den 15 oktober 2023. Ni ska också intyga att ni har uppfyllt villkoren i förordningen.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av huvudmän som ingår i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre kurser och gymnasieskolan.

Godkända spetsutbildningar i grundskolan Pdf, 175 kB.

Godkända spetsutbildningar i gymnasieskolan Pdf, 156 kB.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att stimulera

  • start av spetsutbildningar
  • utveckling av kvaliteten i spetsutbildningar.

Läs om definitionen av start och utveckling av kvalitet under Stimulera start och utveckling av kvaliteten på en spetsutbildning.

Försöksverksamheten med spetsutbildning i högstadiet

Försöksverksamhet med spetsutbildning i gymnasieskolan

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Fördelning och användning av statsbidraget

Statsbidraget lämnas per elev och i den utsträckning som det finns tillgång på pengar. Statsbidraget ska användas under det bidragsår som ansökan avser. Bidragsåret för denna omgång är läsåret 2023/24 med start den 1 juli 2023.

Stimulera start och utveckling av kvaliteten på en spetsutbildning

Grundskolan

En huvudman för grundskolan får starta spetsutbildning i årskurs 7 under de elva läsår som följer efter Skolverkets beslut om deltagande i försöksverksamheten. Spetsutbildning kan påbörjas fram till läsåret 2024/25.

Det innebär att om huvudmannen fick beslut november 2011 om deltagande i försöksverksamhet, med startår 2012/2013, kan ni inte få statsbidrag för att starta den spetsutbildningen i årskurs 7 under 2023. Ni kan enbart få statsbidrag för att stimulera utveckling av den redan pågående spetsutbildning i årskurs 8 och 9.

Gymnasieskolan

En huvudman för gymnasieskolan får använda bidraget för att starta en spetsutbildning som redan ingår i försöksverksamhetern i gymnasieskolans årskurs 1 fram till läsåret 2024/25.

Med utveckling av kvalitet avses sådant som är utöver grundläggande krav för att bedriva spetsutbildning. Det kan till exempel handla om insatser för bättre samarbete mellan grundskola och gymnasieskola, respektive gymnasieskola och universitet. Det kan också vara inköp av ett visst läromedel, gästföreläsare, kompetensutveckling för personal eller annat som stimulerar utveckling av kvaliteten i er spetsutbildning.

Dubbelfinansiering

Statsbidraget får inte lämnas för en spetsutbildning som får ersättning på annat sätt. Bidraget för spetsutbildning på gymnasieskolan får inte heller lämnas för en spetsutbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2023/2024 finns det 42 500 000 kronor i bidrag, som har fördelats mellan de huvudmän som deltar i försöksverksamheten och som sökte statsbidraget.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla statsbidrag.spetsutbildning@skolverket.se

Senast uppdaterad 03 maj 2024.