Utbilda och öva med personalen

Utbildning, förberedelser och övning är avgörande för att en verksamhet ska klara en kris. Här finns scenarioövningar och länkar till utbildningar som kan användas i det förebyggande arbetet.