Första hjälpen och annan utbildning för personal i förskola och skola

För att personalen ska vara rustad att agera vid en kris behövs utbildning. Här listar vi ett urval av utbildningar och material som skolor och förskolor kan använda i det förebyggande arbetet.

Tre personer arbetar vid ett bord

Första hjälpen

Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv eller att hjälpa någon som har skadat sig. Livräddande första hjälpen kan vara att ge hjärt-lungräddning, HLR , om någon blir medvetslös på grund av till exempel stroke eller hjärtstillestånd. Det kan också handla om att frigöra luftvägarna vid kvävning eller att stoppa en akut blödning. HLR-rådet ger ut nationella riktlinjer för första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Första hjälpen-utbildningar

Röda korset har utbildningar för mellan- och högstadiet. Det går också att ladda ner en Första hjälpen-app.

Utbildningar om första hjälpen, Röda korset Länk till annan webbplats.

Utbildningsmaterial om säkerhet och krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har utbildningar om till exempel barns och ungas säkerhet, krisberedskap, brand, olyckor, farliga ämnen, och informationssäkerhet. Ta även del av Lilla Krisinfo, en motsvarighet till Krisinformation.se men för barn och unga.

Utbilda i brandskyddsarbete

Elever och personal behöver känna till utrymningsvägar och återsamlingsplatser och bör med jämna mellanrum delta i utrymningsövningar. Samtliga lärare bör utbildas i utrymning samt i hur man hanterar en handbrandsläckare. Brandskyddsföreningen har en kostnadsfri utbildning som skolan kan låta eleverna genomgå.

Upp i rök − brandskyddsutbildning för elever, Höglandets Räddningstjänstförbund Länk till annan webbplats.

Att förebygga brott och problembeteenden i skolan

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har tagit fram en skrift som visar hur skolor kan arbeta för att förebygga våld och missbruk bland elever samt få fler elever att vittna och anmäla brott. En metod som beskrivs är att i kartläggningen av styrkor och svagheter i verksamheten särskilt identifiera brottsutsatta platser och göra konkreta insatser där för att minska problem.

Att förebygga brott och problembeteenden i skolan, Brottförebyggande rådet Länk till annan webbplats.

It-säkerhet

Internetstiftelsen i Sverige har tagit fram en grundläggande guide i IT-säkerhet. Guiden för IT-säkerhet för privatpersoner går igenom det du bör tänka på mer i detalj.

Grundläggande it-säkerhet, Internetstiftelsen i Sverige Länk till annan webbplats.

Guider om säkerhet på nätet

Elever använder nätet och sociala medier dagligen i både skolan och på fritiden. Frågor om integritet och säkerhet på nätet behöver ingå i arbetet med att förebygga incidenter som kan leda till kriser. Här finns guider som lärare kan använda som underlag för diskussioner med elever.

Senast uppdaterad 15 februari 2024

Innehåll på denna sida